אלי י''ח חשון ס''ג 04:27

מקור לאמירת לחיים יותר מההגבלה

הרבי אמר שמי ששותה יותר מההגבלה "רייסט זיך אפ פון קלאמקע" (קורע את עצמו ממני) ואכן אפשר לראות ותבדקו את זה מי ששתה אז ככה יותר מההגבלה היום הוא...... אחרת זה לא מובן כלל וכלל למה חסידים כאלו גדולים ילכו נגד הרבי שליט"א יש גם אלי שעד כדי כך הם אלו שכתבו את השיחות של הרבי וכו´ וד"ל עכשו מובן למה הרבי התכוון בזה "אז מען רייסט זיך אפ פון קלאמקע"
 רדק כ''ג חשון ס''ג 17:46

איפה שיכור נחשב למת? נחשב ללוט אולי

 פשיטות העצמות כ''ג חשון ס''ג 02:48

מי עובר על ה"גזירה"

אכן את חטאיי אני מזכיר שפעם ביקרתי שם ב´בית החיים´ (ראה ב"על השולחן" שפתיים ישק..), וראיתי שאותם אלו שמסתובבים שם תמיד במקום ב´בית חיינו´ עוברים על ה"גזירה". והשאלה היא רק מה גורם למה, ההליכה לשם גורמת למרידה במלך המשיח, או המרידה במלך המשיח גורמת ללכת לשם. והרי המורד במלך חייב מיתה, ושיכור נחשב כמת...
 רדק י''ט חשון ס''ג 10:16

שתי'ה יותר מהמותר, נהוגה אצל אלו שבמילא חושבים

שהרבי כבר לא כל כך קובע, ומהעולמות העליונים שלשם הם שלחו או שילחו אותו, הרבי לא יפריע להם............... ואין להם הרבה מה להפסיד. כמי שהי´ה בשנים הראשונות של הגזרה ב 770, אומר לכם שניסו הבחורים כל מיני עיצות והתחקמויות, שום דבר לא עזר. וה´ ישמור אותכם ואת כל כל כל מי שקורא לעצמחו שייך לחב"ד ולרבי, שישתה כמה שמותר