יוס לוין י''ד חשון ס''ג 22:25

כוחינו באחדות

רק עם נתאחד נצליח