יצחק ל' סיון ע''ב 09:03

התגלות הרבי

היה או לא היה? עצם התגובות הרבות לכאן או לכאן היה.והדבר בא מכוחו של הויכוח ובוודאי מכוחו של הרבי,לשוללים או לספקנים שבננו לא היה ואולי זה נכון לגביהם כנותם, למחייבים מעצם הסיפור היה וזה נכון והדבר בא לחזק את אמונתם האתנה ברבי ובקיומו בכל מקום, גם באמונת הבורא הוא קיים לגהי הספקנים לצרכיהם ואלו למאמינים באומנה שלמה ומוחלטת בבורא קיים גם כשלא טוב להם ובבואדאי שטוב להם, הרבי חי וקיים וצילו מרחף על כל עמו ישראל כמו צילם של האבות וצידיקי עולם אין ולא הייתה עוצמה כזאת של רבבות ומיליוני מאמינים בכול הגלובס אגב כם בלא יהודים ברכתו לא תמוש מאתנו לעד