בתשבע כ''ו אדר ע''ב 09:30

בדיקת מזוזות ורכישה

בס"ד שלום רב, אבקש לברר למי עלי לפנות כדי לבדוק מזוזות במשרדי החברה בחיפה. כמו כן, מעוניינת לרכוש 150 מזוזות למשרדים החדשים אליהם אנחנו עוברים בעוד חודש וחצי.