משה כ''ב תמוז ע''א 15:40

עצמות

מי יכול להסביר בבקשה מזה עצמות ומהות מלובש בגוף? האם יש לזה קשר לאלוקיסטים?