משיחיסת ז' כסלו ע''ג 18:18

פרחים

העם מותר לקנות פרחים בשמיטה
 אורית ט' שבט ס''ח 11:18

לא אסור!

 משיחסט וגם טנקיסט! ז' שבט ס''ח 14:41

האם מותר לקנות פרחים בשמיטה?

פרחים עם ריח- יש אומרים שלא חלה עליהם קדושת שביעית מפני שכל עיקר גידולם הוא ליופים ולא לריחם ויש אומרים שפרחים עם ריח חל עליהם קדושת שביעית. פרחים ללא ריח- לפי כל הדיעות לא חל עליהם קדושת שביעית. *עדיף לקנות מחנות ששומרת שביעית עם תעודה ולא להיכנס למחלוקות! יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!!
 הצפוני ו' שבט ס''ח 09:27

זהירות בשמיטה !

בס"ד יש איסור על רכישת פרחים בשנת שמיטה אלא בהשגחת הבד"ץ.