רינה כ''ו אדר ע''ב 17:42

היכן אפשר לקבל ביאור לברכת הרבי ?

הכוונה , מי יכול להסביר לי את תשובת הרבי באגרות הקודש. תודה