אלייונהeliyona י''ז חשון ע''ב 16:25

איפוא הצדק ועוד לפני יום כיפור!

אתם לא מתביישים לפרסם שבחור ישיבה מבקש שישלחו לו תמונות של הרבי ! איפוא הצדק ועוד לפני יום כיפור! הרי בחורים כאלו גרמו לגנבות תמונות הרבי מהצלמים ! ולצלמים אלו שזו חיותם ! יש להם זכויות יוצרים וקיבלו את רשותו של הרבי!!! אתם ממשיכים לגרום אסונות בחב"ד!! בגלל גנבות אלו!!!!