יצחק ט''ז אלול ס''ז 10:54

מאמרים מבוארים

מצויה בידי חוברת ששייכת לסדרה של מאמרים מבוארים. כותרת החוברת: שוב ישראל, תשל"ז (א) בגוף החוברת נכתב כי הביאור נערך על ידי אסף חנוך פרומר וכי היא יוצאת לאור ע"י איגוד תלמידי הישיבות. למישהו יש פרטים נוספים על סדרה זו ? כמו למשל: כמה חוברות יצאו עד כה, באיזה נושאים, היכן ניתן לרכוש אותן נא לא לבלבל חוברות אלו עם חוברות 'חסידות מבוארת'.