אלי י''ד אלול ס''ז 03:04

משיח עכשיו

שימו לב הקשיבו נא הרבי הוא המשיח ודאי ברור לכולכם גם אם הרבי נסתר היום מכולנו הרי זה הסתר לפני התגלותו המידית לעיני כל חי אחים יקרים עזרו לי אני צריך עזרה קטנה . מי מכם יכול לעזור לי להפוך להיות חסיד חב''ד זה החלום שלי. אני מאמין ברבי שהוא המשיח כבר מגיל 14 . משיח עכשיו. כן רק משיח . כל מי שיוכל לעזור לי שישלח לי הודעה . יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.