משהו ט''ז אלול ס''ז 03:09

שאלה דחופה

האם הרבי נושק את היד לאחר קריאת שמע
 משהו י''ד אלול ס''ז 02:37

תודה על תשובתך

  י''ב אלול ס''ז 18:21

לא