מנחם ה' אלול ס''ז 01:29

סעודה שלישית

ב"ה האם לפי דברי הרבי מלך המשיח שליט"א צריך לאכול מזונות או פירות יחי המלך המשיח