מנחם ה' אלול ס''ז 01:27

שחיטת ליובאוויטש?

ב"ה מה המקור לשחיטת ליובאוויטש? יחי המלך המשיח