דניאל ח' אלול ס''ז 20:24

הלכות מלכים רמבם לא מסתדר לי

כתוב בהלכות מלכים פרק יא (מהדורה לא מצונזרת) כך: אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח, צריך לעשות אותות ומופתים, ומחדש דברים בעולם, או מחייה מתים, וכיוצא בדברים אלו שהטיפשים אומרים; אין הדבר כן--שהרי רבי עקיבה חכם גדול מחכמי משנה היה, והוא היה נושא כליו של בן כוזבא המלך, והוא היה אומר עליו, שהוא המלך המשיח. ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח, עד שנהרג בעוונות; כיון שנהרג, נודע שאינו משיח, ולא שאלו ממנו חכמים, לא אות ולא מופת. ואתם אומרים שמשיח עושה ניסים ושמשיח יקום לתחיה וכו' וכו'. אם אתם לומדים רמבם, לא שמתם לב שהוא לא מסתדר עם מה שאתם אומרים? ואיך זה ייתכן שאתם צודקים והרמבם טועה?
  ח' אלול ס''ז 20:24

הסבר קצר

אף אחד לא אומר שמשיח יקום לתחיה. על אף שע"פ ההלכה היבשה אין בעיה במשיח שקם מהמתים (והראיה מהרמב"ם הזה עצמו - מלבד מקורות רבים נוספים כגון הגמרא בסנהדרין וישועות משיחו לאברבנאל ועוד - שכותב גם פה וגם בהמשך שרק כאשר המוחזק כמשיח "נהרג בעוונות" (ולא "מת" או "נפטר" סתם) זוהי ההוכחה שהוא אינו יכול להיות המשיח), אך אין אף אחד בדורנו הטוען כי ח"ו מלך המשיח יצטרך לקום לתחיה, שהרי מלך המשיח - הרבי שליט"א מליובאוויטש - חי וקיים לנצח, ובמילא אין מקום לכל השאלות - שגם שאלות אלו עולות מחוסר הבנה וידע. מקווה שעזרתי, יחי המלך המשיח!
 ללא שם ח' אלול ס''ז 04:22

...

באמת...אפשר הסבר?