ר.ז. כ''ה אב ס''ז 02:42

תשס"ח - "תהא שנת חסדו "

שלום רב . חז"ל אמרו : "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה " . מגילת איכה אשר נקראת בתשעה באב מחולקת לחמש קינות . ארבע קינות :הראשונה , השנייה ,השלישית והרביעית ערוכות בסדר ה-אלף בית וכולן בעלות 22 פסוקים -כמספר האותיות ב-אלף בית פרט לקינה השלישית שהיא בעלת 66 פסוקים (גימטריא =12=3=ג')כאשר לכל אות באלף בית בקינה השלישית ישנם שלושה פסוקים -סה"כ 22 אותיות פי שלוש (אמז לגאולה ולבית המקדש השלישי )והחשוב מכל -בקינות השנייה ,השלישית והרביעית מקדימה האות פ' את האות ע' ולא במקרה . האות ע' מסמלת את הראייה ,את המציאות המוגבלת שהאדם רואה ,את הדעת -"התבוננות להכיר שעומדים כבר בהכניסה לימות המשיח " כדברי הרבי . האות פ' מסמלת את ה-פה : הדיבור וכידוע אלוקים ברא את העולם ע"י דיבור -תשע פעמים חוזרת המילה "ויאמר " במעשה הבריאה וגם את נשמת האדם יצר האלוקים ע"י ה-פה . "ויצר ה' אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה ". הווה אומר -הדיבור הוא "החיות של האדם ",כלומר אנו נמצאים בזמן הגאולה ויש צורך לפעול למעלה מן הדעת (המציאות )ולמעלה מן הטבע -יש צורך בפעולות לא שגרתיות בקירוב וזירוז הגאולה ע"י מעשה ודיבור המתאים לזמן הזה (כדברי הרבי -ש"פ בלק י"ז (טוב )תמוז ה'תנש"א ) . הזמן הזה -- שנת תשס"ח הבאה עלינו לטובה -שנת שיח עם כל יהודי לקראת הגאולה מכיוון שזו "תהא שנת חסדו" . גם מזמור ק"ו בתהילים של הרבי (גימטריא 106 =7=רמז לדור השביעי )שאנו קוראים כל יום הוא בעל 48 פסוקים -גימטריא מ"ח (ראשי תיבות מ ש י ח )וכל זה מוביל אותנו לשנת תש"ע גימטריא 770 שנת הישועה והגאולה ומראים באצבע ואומרים ב-פה "הנה זה (מלך המשיח ) בא " יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד"