משה ט' אב ס''ז 06:43

הרבי

ידועה השאלה לגבי הרבי האם הרבי משיח והאם הוא איתנו. -כידוע הרבי שואל שאלה באחד המאמרים שלו בנוגע לאמונה בה' והרבי מסביר שעיקר האמונה בה' צריכה להיות טבעית אצל האדם ממש כמו מחשב שקונים אותו ישירות עם תוכנה צרובה בתוכו כך היהודי נולד עם תוכנה צרובה שיש ה' בעולם ושכל היהדות היא נכונה. ישאל השואל ,ואיך ניתן להסביר שיש כאלה שאולי לעת עתה אינם מאמינים.והתשובה היא גם ממשל המחשב ,כידוע גם במחשב ניכנסים כל מיני וירוסים שמשבשים את העבודה התקינה והפתרון הוא אנטי וירוס. גם אצל האדם יכולים להכנס כל מיני וירוסים רוחניים כגון כל מיני תאוות מסוגים שונים או מאכלים לא כשרים שכתוב שהם מטמטמים את האמונה בה' -או כל מיני דעות כפרניות למינהם שגורמים לקרור האמונה. וגם לזה יש פיתרון (אנטי וירוס) כגון לימוד פנימיות התורה. אותו הנ"ל לעניין הרבי : מי שאין לו אמונה טבעית שהרבי הוא משיח והוא חי וקיים סימן שעדיין נמצא בשלב שהופעלו אצלו וירוסים ממינים שונים ומשונים והפתרון הוא פשוט לשבת וללמוד חסידות.. יחי אדוננו מורנו ורבנו ...מלך המשיח .. לעולם ועד...