ניצה שרה כהן ט''ז אדר ע''ג 15:44

ברכה והצלחה בחינוך כיתה א'

המנהלת שלי טוענת שכול ההורים ביקשו את המורה השניה לחינוך כיתה א' למרות שאני זו שטורחת ומכינה את הדפים אני זו שיובת על המשב שעות רבות אך היא בשל לשונה החלקלקה גורפת לדעת המנהלת שלי הורים אליה. מה לעשות מדוע המנהלת שלי לא מעריכה מספיק את עבודתי?ב.מדוע כל דבר שהמקבילה שלי מבקשת נענית בחיוב ואני נענית בשלילה מדוע יש איפה ואיפה וחוסר צדק משווע? ניצה שרה בת מלכה
  י''א תמוז ס''ז 09:09

אגרות קודש

כנראה כוונתך הייתה לבקש ברכה מכ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח, אנא הפני את שאלתך באתר "אגרות קודש" על מנת לקבל את תשובתו הקדושה. www.igrot.com יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!