חנה י''ז חשון ע''ב 05:56

מצווה

יהודים יקרים אתם אומרים "מצוות מצוות" ומשיח משיח אך מה שקורה בשטח צביעות להחריד . אדם שעושה "מצווה" כי צריך זאת לא מצווה אדם צריך לנהוג כך בהתנהגות היום יומית ולא לחשוב "ואו "עשיתי מצווה . אדם צריך להיסתכל בציציותו ולראות את התנהגותו ביום יום . נכון למשל ללמוד הלכות כשרות ועניני תולעים אך בד בבד אדם עובר על איסור תורה אחר בין אדם לחברו?