avimen770 ט' כסלו ע''ג 09:34

לצאת ממצרים

יחי המלך! הנה שיר שכתבתי לפני כמה שנים על יציאת מצרים(הכוונה בשיר למצרים הפרטית שלי). מקווה שתגיבו. לצאת ממצרים א. לצאת ממצרים לצאת מפרעה, אולי יש שלט איך יוצאים מפו?! לצאת ממצרים זאת משימה קשה, כי פרעה אסף כבר את הצבא! ב. לצאת ממצרים תנו כבר לצאת, אין לי על מה ועל מי להתחרט! לצאת מבית עבדים לצאת לחופשי, אפילו לבד מבלי שיהיו איתי! ג. לצאת ממצרים מכל ההגבלות, נמאס שיש עדיין עוד ועוד גלות! צריך לעבור את ים סוף, אז נעבור, גם מדבר יש בדרך ואותו צריך לזכור. ד. לצאת ממצרים לצאת מפרעה, הנה כבר על ים סוף אני אבוא. לצאת ממצרים לצאת מפרעה, אז למה בסוף הדרך יש הר נבו?! יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! אבימן 770
 avimen כ''ח אדר ס''ז 04:23

הר נבו

יחי המלך! הרבי בשיחה הסביר שהר נבו מובא על שיש מ"ט שערי בינה ביום ז' באדר לאחר 120 שנה משה קיבל את שער הנון. לכן זה נקרא הר נבו- נון בו. ההסבר בשיחה שהמ"ט שערים הם מלמעטה, שער הנון שיך רק לרזא דא"ס. אז לכן אנחנו לא רוצים להמתין אפילו לא 0.000000120 שניות להתגלות הרבי. אם תרצה יותר פרטים אשמח לתת לך במייל. אבימן 770
 נחשון כ''ה אדר ס''ז 17:35

שיר מקסים

שיר מאד יפה רק לא בדיוק הבנתי את הסוף עם הר-נבו, אולי תפרט יותר?