avimen770 כ''ו אדר ע''ב 08:43

שידוכים

בס"ד חשבתי שכדאי שיהיה כאן גם טלפונים של שדכנים ולעשות שירשור לטלפונים. לכל אלה אשר רוצים לפנות לשדכנים בעיקר מאנ"ש. ר' יצחק סימן טוב-רחובות 050-5208315 גב' פנינה ששון 02-5806268 יש גם אחרים שאפר לאתר את המספרים שלהם גב' בורוכוב אנג'לה- רעננה גב' מלכה כהן כפ"ח 03-9606161/050-4120535 גב' ברכה גברא- רחובות גב' חיה פרנטה- רחובות שרה ישעיהו-לוד אם תצרפו עוד וגם טלפונים תבורכו ע"י הרבי מה"מ שליט"א! תבוא עלכם הברכה עד בלי די! אבימן 770
 . ג' ניסן ס''ז 02:53

אל תדאג, הם כבר יפנו אלינו...