אלון אלהרר י''ג תמוז ע''ה 01:44

האם הרבי הרש"ב אנטי ציוני

כשהתנועה החלוצית עלתה לארץ הרש"ב התנגד לזה. איךךךךךךךךךךך???????????. איך אומרים לא לעלות לא"י ארץ חיינו שבא כל המצוות משתכללות ונעשות פי 60 שרק שם אפשר לעבוד את הקב"ה כמו שצריר..ארץ הקודש!!!!!! בגלל זה שהרש"ב לא הסכים המון מתו שם. ואם הרש"ב כן היה אומר ללכת וחב"ד היו ממקימי הארץ..מי יודע אם המדינה הייתה נראית כופרת כזאת?? אני מאוד קרוב לחב"ד אני משתדל לגמור את דבר מלכות כל שבוע.. אבל זה ממש מציק לי... פורים שמח!
 קתו הזקן י' אב ע''א 13:04

שכחתם שגוש קטיף איננו א'י על פי היהדות!

עובדה שהחרדים (סליחה שאני לא מבדיל בין אלף סוגים שונים) היו נהנים מירקות ופירות גוש קטיף בשנות שמיטה.
 אלון יהודה י''ז ניסן ע''א 16:42

מעכבי הגאולה הגדולים ביותר הם ה"ממלכתים"

הם הקונטר-רבולוציונים הגדולים ביותר למהפיכה היהודית האמיתית שהיא הגאולה האמיתית והשלימה. ברוך השם היום הרבה יהודים מתפכחים ומבינים שההכלאה בין יהדות למדינת הכופרים אינה אפשרית.
 ישראל עמיאל כ''ח שבט ע''א 08:28

כמו "קעמפ-דיוויד"!!

כמו שרק עכשיו לאחר 30 שנה מבינים את פשר התנגדותו של הרבי מליובאוויטש להסכמי-"קעמפ-דיוויד" (למרות דעתם של כל ה"ציונים הגדולים" שהיו אז מהליכוד ומפד"ל)-כאשר מצרים מתפרקת לנו מול העינים-ושוב אין ערך להסכמים וכו'. כך רק עכשיו אפשר להבין את ראיית עיני-הבדולח של כ"ק אדמו"ר הרש"ב בסירובו כבר אז להעניק "תעודת-הכשר"-לאלו שרצו להיות "ככל הגויים בית-ישראל"(-והיום כבר מבצעים זאת הלכה למעשה ב"גיורים צבאיים" רח"ל),ובניגוד ל"שואה" שהייתה גזירה מלמעלה-הם היום מסכנים בידים ובפועל ממש חיים של מיליוני יהודים באה"ק ע"י נסיגות ויתורים ו"התנתקות" רח"ל היל"ת!! ומסיימים בטוב התגלותו של מלך המשיח עכשיו מיד ממש!!
 יוסף ח. מתל-אביב י''ב תמוז ע' 05:30

הציונות כבר מתה!!

בתור אחד שהאמין בכל ליבו בשטויות של הציונות התגלתה לי האמת-היום היחידים שעדיים מאמינים בציונות הם החבר'ה האלה שבדוגמת אלון אלהרר!! הם פשוט מנסים להנשים גוויה שכבר מתה בהנשמה מלאכותית. צריל לחזור לדרך התורה!!
 שניאור כ''א סיון ע' 10:50

הציונות היא כפירה

הציונות היא ממש כפירה בקב"ה ובתורתו ובגלל זה הרבי הרש"ב נלחם בה בכל כוחו ומאודו הציונות אומרת לזרוק את הקב"ה ואת תורתו ח"ו וללכת לא"י להקים מדינה ככל העמים ושהייא בה עם ככל העמים בלי תורה ומצוות ח"ו הל"ת איך אתה רוצה שהרבי הרש"ב לא יתנגד לכפירה ממש שיהודים זרקו את התורה והמצוות שלהם ורצו לעלות ארצה לזה הרבי הרש"ב יתנגד אתה יכול לראות שהאדמו"ר הזקן שלח את הבת שלו הרבנית מנוחה רחל ע"ה ובעלה ועוד חסידים להקים ישוב יהודי בחברון עוד הרבה לפני שהציונים הכופרים קמו בכלל והיתה ישיבת בחברון שקמה ע"י הרבי הרש"ב בעצמו שהיתה שם עד פרעות תרפ"ט נדמה לי ועכשיו נמצאת שם ישיבת שבי חברון וכו. ארץ הקודש זו ארץ שנתן לנו אותה הקב"ה וליישב את א"י זו מצוה ככל המצוות (ואפילו יש מחלוקת אם היא מדאוריתא או מדרבנן) לא שאני ממעיט ח"ו בחשיבות ארץ הקודש וכמו שהרבי שליט"א אמר שא"י זו הארץ הכי בטוחה בשביל עם ישראל "ארץ אשר עני ה אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית השנה" ולא כמו שהציונים עשו שזרקו את כל התורה והשאירו את א"י (כמו שרשום בהימנון שלהם להיות עם חופשי) מה זה עם חופשי בשבלהם לזרוק הכל בלי תורה בלי מצוות בלי הקב"ה ח"ו בערת השם שניזכה להתגלותו של הרבי שליט"א תכף ומיד ממש. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
 תמים תהיה כ''ח ניסן ע' 15:24

בהמשך

לא קראתי את כל הפורום הארוך (והמעניין מן הסתם), ולכן ייתכן כפילות מסוימת, אבל אל תכעס, ואם אביא תועלת - יהא זה שכרי: א. א. מבחינה היסטורית: אין הכוונה להאדמו"ר הרש"ב (נולד תרכ"א - 1860) כי אם לאדמו"ר מהר"ש (נולד תקצ"ג - 1833). ב. אדמו"ר מהר"ש לא התנגד לעליה לארץ ישראל מעולם! וכן לא אדמו"ר הרש"ב והריי"ץ, ובודאי לא הרבי, ראה בהרחבה בהמשך. ג. הבילויי"ם וכן הצינות (שהם אגב שתי תנועות נפרדות) חרטו על דגלם את יישוב הארץ לשם מטרה גשמית (רוחה, או חירות פוליטית), דבר המהוה סתירה להבנה של התורה וחסידות חב"ד בפרט במהותה של ארץ ישראל וקדושתה. ד. הרבי מהר"ש סירב להצטרף לבילויי"ם מחמת סירובם לקבל את עול התורה והמצוות (הדבר התבטא באי צירוף המילים באור ה' לסיסמתם), ולכן לא הצטרף אליהם, אך לא הביע התנגדות. ה. הרבי הרש"ב והריי"ץ התנגדו בפומבי לציונות, מפני שהיא 1. לא תרמה ליישוב ארץ ישראל יותר מאשר גורמים בלתי - רשמיים אחרים (למשל: את היישוב החדש בירושלים לא הקימו הציונים כי אם גורמים חרדים בירושלים, וכן מושבת פתח תקוה) ואילו גיוס הכספים שלהם פגע באותם גורמים מיישבים אחרים. 2. הציונות דגלה ב'קולטור', כלומר בתרבות, דבר הקשור עם תנועת ההשכלה (וזהו נושא רחב ואין כאן מקומו), שנועד להוציא את היהדות מקרב השיח היהודי ולהפוך את היהדות ללאומיות בלבד, דבר שמובן שאליו יתנגדו האדמורי"ם. ו. בד בבד, כל אדמור"י חב"ד עודדו הגירה לארץ ישראל ואף החזיקו מכספם מוסדות להחזקת עלייה לארץ, מוסד כולל חב"ד תמך במשפחות בארץ ישראל והיוה גב פיננסי למשפחות מהגרות. מוסדות הכוללים למינהם (לא רק חב"ד כי אם אף כולל: ורשא, פולין, ליטא ועוד) למעשה הם אלו שהחזיקו את הישוב היהודי בארץ במשך כ400 שנה. ז. הרבי שליט"א מלך המשיח לא התנגד בפומבי לציונות מפני שבדורנו שתי הבעיות שלעיל לא קיימות כעת: 1. הציונות אכן מהוה גורם מיישב (המדינה תומכת בתקציבים רבים ביישוב היהודי ולמעשה מחזיקה אותו). 2. החינוך הלא דתי איננו קשור למדינה בעצם, אלא לאדם פרטי (אולי אפשר להסביר בזה את התעקשותו של הרבי שליט"א שהחינוך החבד"י יכלל כחלק ממערך החינוך הממלכתי דתי ולא כגוף נפרד). ב. א. אין איש מאתנו יודע עד מה, מי יכול להגיד מה היה קורה אילו היה קורה כך וכך? אולי התאוריה איננה נכונה כלל ועיקר?ב. ביחוד, שאדם בעל רוח הקודש מורה הוראה מסויימת, אין אנחנו בעלי העוורון החלקי יכולים לומר: מדוע? הוא רקאה את העתיד ולמרות זאת הורה כך, יש להניח שהיתה לו סיבה טובה לכך. ג. אינני מכירך אישית אולם אני יכול להניח שאתה שומר תומ"צ, ואף בעל ידע תורני מסוים. אך קיים מושג הנקרא "המהרהר על רבו", בוודאי שהינך מבין את חומרת ענין זה. אבל אני חושב שהבהרתי את נימוקיי לעיל.  החותם בכבוד
 רחלי כ''ג אדר ע' 01:11

גם אני הייתי ציונית פעם

בס"ד שלום, גם אני חשבתי כמוך הרבה שנים, ורק הביטול לאדמורי חבד גרם לי להבין שאם הם אמרו סימן שכך זה, עד שקראתי על משפחת פייגלין, שעלו לארץ וניסו להתיישב, שילמו הון עתק על אדמה ונעשקו שוב ושוב על ידי פקידי הברון רוטשילד. ההסטוריה שאנו לומדים בבית הספר משוכתבת, החרדים היו אן לפני הציונים,(אנשי הישוב הישן) ןאת זה לא מצנזרים אך ממעיטים במספרים, הייתה קבוצה של חבדניקים שעלו, ולאחר תלאות שעברו, לאחר שלא הסכימו לעבוד בשבת הם נאלצו מחוסר ברירה לעזוב לאוסטרליה. אם תקרא את הספר שיצא על המשפחה הזאת תבין קצת יותר. נוסף לכך הייתי ממליצה לך על הספרים של ברי חמיש על מנת שתבין קצת יותר מי האנשים שההקימו את המדינה, ואיך הם עשו זאת בצורה כזאת שמנעה מראש השפעה של דתיים על אופי המדינה. בהצלחה רבה לך, והלואי ותמצא את האמת!
 בנימין אמזלג י''ח אדר ע' 15:44

זה הפואנטה של חבד כבר 60 שנה

מה אתה לא מבין חבד כבר מבולבלת עם הסיפור הזה כבר 60 שנה הם בעד הציונות והם נגד זה ברור שהרש"ב זי"עוכי"א מוזיל הררי דמעות על המצב של ליובאוויטש היום וד"ל
 ישראל יוספסון כ''ט אב ס''ט 09:44

למה חב"ד לא מוציאים ספר בקשר לנושא זה?

הנושא מעניין מאד-כצעיר חרדי ספר כזה יעזור לי מאד!! אני אוהב את חב"ד מאד ובילדותי הייתי בפעילות של חב"ד בירושלים.
  משה קליין י''ב אב ס''ח 05:17

למה חב"ד לא מפרסמים את דעתו של הרבי הרש"ב?

אין כבר ממה לפחד עכשיו, הציונות מתה. יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!
 משיחיסט!! י''ח תמוז ס''ח 02:09

פרדוקס!!

איך יתכן שכל הציונים הגדולים דוגלים במסירת-שטחים לאויבינו ודווקא תלמידי הרבי הרש"ב-הם הכי מתנגדים לזה? הפוך על הפוך!! יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!
 שרון כ''ט תשרי ס''ח 05:27

אם אתה ב"קו" של הר המור

איך אתה אומר שהיית מסרב פקודה? הרי ה"קו" של הר המור והישיבות האחרות שב"קו" של הרב טאו הוא קו ממלכתי לחלוטין שהתנגד בתוקף לסירוב פקודה בזמן הגירוש בגוש קטיף. בכל אופן, לדעתי הובהרו לך לעיל כל טענותי' של חב"ד, וכדאי שתנסה להבין את הנכתב לעיל לפני שאתה מעלה תגובות חדשות. מלבד זאת, מדבריך הבנתי שה"דבר מלכות" שאתה לומד הנה החוברת של החת"ת והרמב"ם שיוצאת מדי שבוע ולא השיחות שנקראות "דבר מלכות" - השיחות האחרונות שזכינו לשמוע מהרבי שליט"א בשנים תשנ"א-נ"ב. באם תלמד שיחות אלו מובטח לך שתבין בצורה אחרת לגמרי את גישתו של הרבי שליט"א לגאולה, לעצמו בתור משיח, נביא, חי בחיים נצחיים, וביתו - 770 - "מקום המקדש גופי' לעתיד". בברכה לגאולה אמיתית ושלימה! יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
 חבדניק כ''ח תשרי ס''ח 04:46

נא לדייק-לא אתחלתא דגאולה!!

"לפני -ההוויה" זה לא "בתוך ההוויה"!! יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!
 אלון אלהרר ט' תשרי ס''ח 02:38

המצב כיום

נכון שהמצב בכלל לא בשמיים אבל תמיד לפני הווי'ה יש העדר..זה מה שמעצים את ההווי'ה.
 יוסי כ' אלול ס''ז 04:28

הגלות האמיתית זה בארץ-הקודש!!!

כך זה המצב כפי הנראה בשטח נכון לעכשיו!! וכך אומר הרבי שליט"א מלך המשיח!! יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!
 אלון אלהרר ח' אלול ס''ז 04:20

מה?!

למה נראה לך שלא הייתי מסרב פקודה...איך רואים שאתה לא מבין מה זה דתי לאומי שאני מדבר עליו...
 דנינו כ''ט אב ס''ז 03:47

אם היו החבדניקים משקיעים אחוז בעליה לארץ

במה שמשקיעים במשיח היו כבר מזמן כולם עולים. במקום זאת מבססים את השקיעה שלנו בגלות על ידי פתיחת עוד בתי חבד. ואני לא מדבר על מקומות כמו דרום אמריקה או הודו. אני מדבר על מקומות ישוב רגיל שמטרתה רק לעזור ליהודים שם להנות בגלות. כשכל מטרת הגלות היא צער ולגרום ליהודי להשתוקק ארצה.
 לא קוקניק!! כ''ט אב ס''ז 03:42

די ל"ממלכתיות"!!

אשרי חלקם של החיילים שסרבו פקודה בחברון!! ההתפכחות בציבור הדת"ל ניכרת!! זהו עכשיו רק משיח!! יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!
 אלון אלהרר כ''א אב ס''ז 13:15

תודה על ההתיחסות..

הרב קוק כל גדולי בדור מסכימים עליו שהיה צדיק.. בכל מקרה..אם לא המדינה אז עכשיו היינו נשארים אני במרוקו ואתם ברוסיה...וספק אם היו יהודים..המדינה עם כל הדברים הרעים שבה שאיתם אני לא מזדהה(לא באתי לטהר את השרץ) היא גם מגינה עלינו..והיהודים עכשיו עסוקים במלחמת מצווה...הרב קוק שיש דברים שחיבים להיבנות על ידי כופרים...כל הבניה של משיח בן יוסף(נדמה לי..)...הכופרים צריכים לבנות את הגשמיות...ותפקידנו להפיח את הרוח..אני בתור דתי לאומי מחזיק את הגוף ומנסה להפיח בו רוח. תודה רבה על התשובה..
 אלון אלהרר י''ז אב ס''ז 00:48

מתחנף?

למה מתחנף?! בגלל שהציבור מברך אותם בפתיחת התורה שיתן להם דעת ובינה ללכת בדרך הקודש...ההיפך מלהתחנף.. הציבור שלי אף פעם לא נתן איזה אישור הלכתי למעשה נבלות של ראשי המדינה..אך גם לא פסל אותה..וזה לא סותר! אנחנו רוצים לקחת את המדינה על הכתפיים...גם המפלגות של הציבור שלנו לא מציאה-נכון-אני מודה בזה..אבל בעזרת הרבנים אפשר להפוך הכול..בעזרת כוח תורה... לפני הכול צריך להבין שאין מה לעשות חייבים להתחבר אליהם ובזה כולנו מסכימים..אבל הגישה שלנו היא שאפשר לקחת את המוסד המדיני ולהפוך אותו לדבר כשר וטהור ובכך להתחיל את אתחלתא דגאולה..אז הירידה המוסרית שעד איזה שהוא שלב תסמן את העליה שאנחנו נעשה בעה"י היא המקנה לתקופה את השם..ויחד עם זה שב"ה יש לעם ישראל צבא שמגן עליו(עם כל הטעויות שהם עושים) ולמרות שהאנשים שעומדים בראש השלטון הם אולי לא יראי שמים...בסדר..בעה"י נהפוך את המצב ויבוא משיח בן דוד ויפיח רוח בעצמות היבשות של משיח בן יוסף.
 צביקה ונטורה ט''ו אב ס''ז 15:51

אבל מה זה קשור להגדרת המדינה כ"אתחלתא דגאולה"????????

במענה לשאלתך אלון: א)דבריך הם בבחינת "טענו בחיטים והודה לו בשעורים"-אף אחד לא אומר שלא יכולים לבוא דברים טובים ואפילו ניסים ע"י אנשים הרחוקים מתורה-ומצוות,בדיוק כפי שכל אחד יכול להתרפאות (בברכת-ה' כמובן),ע"י רופא שאינו שומר תומ"צ ואפי' ע"י נכרי אבל אין זה אומר שבגלל זה יש להם דין של "אתחלתא דגאולה" ושהם "מלכות-ישראל", ושצריך לברך ולהתחנף כל שבת אל "ראשיה שריה ויועציה" ולשבת עימם בקואליציה של שפיכות-דמים וחילול-ה' ה"י ולא "לסרב-פקודה" בגלל "ממלכתיות" ולהיות "עבדים נרצעים" של כל יריקה שלהם. הגאולה יכולה להיות אך ורק ע"י משיח צדקנו ואך-ורק בסדר שהרמב"ם קבע ורק בביטול "מפני-חטאינו" שבגלל זה "גלינו מארצנו"!!! ב)מה שמצינו שאליהו כיבד את אחאב כבר ביאר הרלב"ג (מלכים א' כ"ב ,ל"ח):"ואמנם חלק לו כבוד עתה לא קודם לזה,כי ידמה שגם הוא סר אז מאחרי הבעלים והאמין ב-ה' יתברך,ולזה הסכים (אחאב) בהריגת נביאי-הבעל.אך קודם לזה שהיה בתכלית הרע לא חלק לו כבוד!!" וכן מפורש בילקוט-שמעוני(רמז שנ"א) עה"פ "ונשיא בעמך לא תאור"(משפטים כב,כז):"אי נשיא כאחאב וחבריו ת"ל "בעמך",לא אמרתי אלא בזמן שהן נוהגין כמנהג עמך"(ועיין "תומים" סימן י"ז ס"ק ג')וחוץ מזה אחאב היה ממלכי-ישראל שיש להם דין מלך כיון שנתמנו ע"י נביא,והיו לו גם עוד מעלות שמסר נפשו על התורה כפי שמובא בגמרא שהבאת,אלון, אבל מה זה קשור לציונים בדורנו שלא רק שאינם מיישבים את אה"ק אלא עוקרים ישובים,ובניגוד לדוגמא שהבאת בקשר לפציעת אחאב שהשיקול שלו לא היה טובת-עצמו הרי כאן אצל "המנהיגים" השיקול היחידי שלהם הוא איך להישרד בשלטון ואיך להישאר "אתרוג" ולהינצל מהתיקים ש"תופרים" להם בצדק או שלא בצדק... ובתמורה לזה מוכנים להפקיר את הביטחון של ששה מיליון יהודים כ"י ולהרוס את החיים של המתיישבים ה"י-כפי שכולם רואים היום כיצד נהגו באכזריות כלפי המתיישבים. ראה בקישור הזה: http://www.chabad.info/index.php?url=article_he&id=30531 אז בודאי שאין כלל מה להשוותם אליו. ג) גם מה שהבאת בשם החזו"א-אינו כלל ממין הטענה כי בודאי שאהבת ישראל חייבת להיות לכל יהודי באשר הוא ואין כמו חב"ד על-מנת להדגים זאת אבל הרבי הרש"ב ראה ברוח קדשו שכאן לא מדובר על אהבה לשמה ובטח לא על אהבה שמטרתה "לקרבן לתורה" אלא בפירוש ע"מ לקרב את התורה אליהם ולהעניק להם "תעודת-הכשר מהודרת" כפי שלצערי נהגו רבני המזרחי והזיקו בזה נזק נוראי כי כך משכו אחריהם יהודים תמימים והמיטו אסון בכך על עם ישראל. ומסימים בטוב שתיכף ומיי"ד ממ"ש נזכה לראות בהתגלותו של האוהב-ישראל האמיתי שבדורנו שבאמת מסר את עצמו למען כלל ישראל-הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך-המשיח שחי וקיים בגוף-גשמי כפשוטו ממ"ש גם עכשיו ותיכף ומיד הוא גואלנו גאולה אמיתית(ולא מזויפת) ושלימה(ולא חלקית) שאין אחריה גלות כלל וכלל.עכשיו מיד ממ"ש!!! יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך-המשיח לעולם ועד!!
 אברהם א' אב ס''ז 13:49

תשובה

אלון אלהרר לא כל מה שכ"ק הרש"ב אמר אתה יכול להבין ואני בטוח שהיתה לו כוונה רוחנית שניסתרת מעיני כולנו
 אלון א' אב ס''ז 09:24

כמה דברים..

אז ככה.. אני מגדיר את עצמי כמשתייך לציבור החרדי לאומי...יותר שייך לתפיסה של "הר המור"... בכל מקרה,מפני מה זכה עמרי, אביו של אחאב, למלכות? מפני שהוסיף כרך אחד בארץ-ישראל (סנהדרין קב, עמוד ב). צא ולמד מה כוחה של מצוות בניית יישוב בארץ-ישראל, עד אשר אפילו מי שנאמר עליו "ויעשה עמרי הרע בעיני ה' וירע מכל אשר לפניו" - אפילו הוא זוכה למלכות מפני שעתיד לבנות עיר אחת בארץ-ישראל (מהרש"א שם)והנה על בנו, על אחאב, מעיד הנביא שבנה ערים רבות (מ"ב, כב). דבר זה לא נאמר על אף מלך ממלכי ישראל. כלומר, אחאב היה איש ההתיישבות במלוא מובן המלה. העניין הלאומי כה להט אצלו, עד שלמרות שהלך בדרכי איזבל ועבד עבודה זרה, לא הסכים לתת את התורה לבן הדד, כי שמר על כבוד האומה כלפי חוץ (סנהדרין שם, על-פי הסברו של הרב זצ"ל, ב"מספד בירושלים"). עוד מעלה גדולה מצאו בו חז"ל, על שבעת מותו, כאשר משך איש בקשת לתומו וירה בו, לא חשב אחאב על עצמו, על פציעתו ועל כאביו, אלא דאג ללוחמיו, שלא יראו בפציעתו ויתרפו מלהמשיך ללחום (מועד קטן כח, עמוד ב). כלומר, בנוסף להיותו איש ההתיישבות היה אחאב גם גיבור מלחמה. על גדלות לאומית זו אומרת הגמרא (סנהדרין שם), שלמרות כל עוונותיו, אחאב שקול היה. כלומר למרות כל עוונותיו, את זכויותיו בבניין ארץ-ישראל ובמלחמותיה אף אחד לא יכול היה לקחת ממנו, לכן שקול היה. ואומר החזון איש:(שחיטה ב, כח,):"דמצווה לאהוב את הרשעים... כי אצלנו הוא קודם תוכחה שאין אנו יודעים להוכיח ודיינין להו כאנוסים".(דברים אלו קראתי במאמר של הרב אהרון טרופ) זה בערך מסביר את הגישה שלי כלפי חוץ..כלפי החילונים.. וכלפי פנים..אני לא כ"כ שונה ממכם אני מתכוון בעה"י ללכת לישיבה גבוה וללמוד. .---אז הנה--אני לא מבין למה אתם קוראים לנו חפיפניקים..אחרי הכול-חבל סתם להוציא לעז על עם ישראל.
 אריה לוי כ''ו תמוז ס''ז 14:46

אלון היקר יחי המלך.

אני לא יודע כמה אתה קרוב לחב"ד או כמה עוד נדרש ממך להתקרב אבל ככל שתתקרב לחב"ד יותר ויותר כחייל מסור ונאמן של הרבי מלך המשיח שליט"א תפתח לנגד עיניך ראיה רחבה ומדהימה של העולם היהודי אל מושגים שלא העלת בדעתך מעולם מהקן שבו גדלת עד היום עם התפיסות והסיסמאות (אפילו התורניות שבהן). או אז תראה ששייכות עם ישראל לארץ ישראל תלויה בשייכותו לתורת ישראל. ואי אפשר בלי זה, ראה את ה"פרוייקט" האירגון היהודי הכושל ביותר בכל ההסטוריה של עמינו שראשיתו בחטא אבותיו והוגיו ואחריתו עדי אובד בגנזח ההסטוריה של עם ישראל. אל תסתפק בסיסמאות אלה תקרא בעיון את ההקדמה למאמר "קונטרס ומעיין" ותראה שם את עומק הבנתו של הרבי הרש"ב את שורש התופעה, המגיפה שהולכת במשך כמאה שנה להישתולל בקרב עמינו ולהפיל מאות אלפי חללים לתוך אמונה הזויה ושיקרית שבניהם במו ידיהם יחריבו. ראה כמה רבבות יהודים קדושים ותמימים מסרו נפשם והאמינו כל ימיהם כי ע"י קורבנם למען ה"מעדינע" או ה"מעדינע שבדרך" הם מביאים הגנה וישועה בניהם ונכדיהם במו ידם הלכו הסיטו ונלחמו נגד ההתיישבות ובלבד למסור ליורשי רוצחי סבותיהם את האדמה וככל שרק ניתן שסבותיהם בהזיה מטורפת חשבו שהם עושים משהו עבור עם ישראל אם הם מקריבים את חייהם מותם וחיי ומות בניהם עבורה. טירוף מערכות זה נובע מהאמונה בכוח הזרוע וההתמסרות לגשמיות הנחות העולם מבלי שזו תהיה מממולאת בתוכן התורני הנכון. שים לב אצל כמה מהסובבים אותך ישנה פינה ב'מדף הספרים העשיר' ו'בסטנד הדיסקים' ו'בלב' ו'בתודעה הלאומית' לפינה זו קוראים "יהדות" וחוץ מזה התיחסותם אל הצבא הכנסת ביהמ"ש וכו' הם שכל חיולניים גמורים, ואז יוצא מה שיוצא מזה, כשהקטסטרופה היא השפעת העניין על המיזרוחניקים עצמם ה'ישמרנו. שמור על קשר עוד מעט יופיע מאמר ארוך ומפורט יותר בעניין כאן באתר מהח"מ אבל בינתיים זכור שמלחמת החורמה של אדמור"י חב"ד בציוינים החלה עוד מימי הרבי המהר"ש ועד לימינו אלא כאחת המלחמות שהרבי השאיר בהוראתו כסמויה וללא רעש למרות עמדות, עמדת התורה ועמדת רבותינו נשיאינו כולם אותם לא הסתיר מאיש ומאידח גם לא עשה מהן פרובוקציות. חמודי, לצערי קראתי את הרב שיח איתך והצטערתי לראות שכמה חב"דניקים התעצבנו מרדידות וגסות צורת החשיבה שהתביע בך החינוך המיזרוחניקי. אני שב ומדגיש וגם עשר פעמים אם צריך, לא שלך ח"ו, אדרבה ממך שומעים קול רענן יותר אלה של הדוגמות הגסות שהתביעו בך ושקשהא לך להשתחרר מהן. כשנסעתי עם חברה מיזרוחניקים לגוש לפני הגירוש ניצלת את ההזדמנות כמו גם בתא המעצר בזמן ה- ניסוי כלים הראשון ולצערינו היחיד כי את הבאים הכשילה ההנהגה הדתית של המיזרוחניקים ובראשפ אבינר ודומיו ה' יכפר בעדם, להחזיר אותם בתשובה וזה הלך הדברים נפלו על אזניים קשובות ובחן. הם כמונך ציטטו לי כל מיני פנינים ממה שקראו "רבותינו". אמרתי להם בציניות שאם הם יוסיפו "הקדושים" הם בטח ירגישו טוב יותר עם עצמם. הם אהבו את היציאה! חבוב, אתה שוחה בתוך בליל, ערב רב של חיבורים ספק הגותיים, ספק פילוסופים, ספק ביטוי להזיות שאין בינהן לבין חובת יהודי ללמוד תורה אך ורק על פי כללי הלימוד שלה ולא כלום. זכור והזהר ושמור נפשך מאד אחי היקר: כל היסוד לכל הספרות ההגותית מיזרוחניקית הוא רק אחד: להתחזק ולבצר את העמדות בצדקת דרכינו אבל הטראגי ביותר הוא שהצורך בזה נובע מהכישלונות החוזרים ונשנים בכל תחום: חוזק בדת, שלמות הארץ, צניעות פני הדור הצעיר. בשביל להיות צודקים הזקנים שלכם עושים שמיניות באויר כדי שתלכו בדרך שהם יודעים בוודאות מראות עיניהם שריבי רבבאן מפירותיה פירות באושים כגון כל הכיפות הסרוגות שהובילו את ההתנתקות. ממש " שפכו דם בניהם ובנותיהם ". ובלבד לחיות יותר טוב אם התחושה ש'אני צודק אני לא טעיתי.' היסוד של כל הסברות, סיסמאות ספרים וכו' הוא רק לחזק את הדרך שמי שבפנים יודע שהיא רק מביאה את ההולכים בה לפריצה וירידה והתדרדרות בלתי נגמרת מהקלה בדינים, הקלה בכשרות, הקלה בצניעות, מפורסם ופומבי שרבנים מיזרוחניקים מנחים את השומעים להם לא לשמור על בכלל על דיני הרקחקות, בין בעל לאישתו למרות שאתה בחור אתה יכול לדעת שגם מזה תסמרנה שערותיך כשתבין את חומרת העניין. אתה בעצמך מתאר את הציבור הזה כדוחה את עצם ההליכה בדרך התורה והמצוות וכל הרבנים שלך רואים את זה, ולאן הנוער מגיע. ולא רק שלא משנים כיוון אלה מתאמצים לדחוף לכיבשונות הרוחניים הללו כמה שאפשר יותר צעירים ע"י פיתיון של "דברי תורה " ותארי רבנים וזצ"לים לכל מי שאומר מה שידחף לדרך הכיבשן חלילה. אני בנערותי כצעיר חילוני לגמרי ידעתי שכל מה שאני לא רואה בקרב מרעיי וחבריי החילוניים אני יכול לראות אצל חברים שאז עוד לא ידעתי להגדיר אותם כמיזרוחניקים אלה הגדרתי אותם "דתיים". לימים כשנפגשנו אני חבד"ניק והם הורידו מזמן את הכיפה הבנתי. בקיצור את השקר הרבה הרבה הרבה מיזרוחניקים ראו לפניך והיו על פרשת דרכים. וכשהם מתוך הבשלה נפשית הגיעו למצב בו הם מחפשים את האמת ולא את ההסבר לציקדתם וגדולתם זרקו לאשפה ולא לגניזה את כל החבילה ורבים מהם מהבולטים שבמובילי הפעילות החבד"ית כיום. דע שכשאתה תומן את הראש שלך הספרים ובחיבורים שאתה קורא ומצטט אתה רק מאבד עצמך לדעת כי אתה שותה מים שיש בהם "דברי תורה" שהם רק "לומד שלא לשמה נעשית לו סם המוות". "הערבי (בשגיא נהור) שותה סם מוות", מכיוון שהם לא נועדו אלה לתת לכותבים תחושת חיזוק בצדקתם לה הם כה זקוקים כשהם רואים את השקר שגלוי לעיני כל מי שמסתקל על הנוער המיזרוחניקי, ואת ההתנתקות, ואת ההתנהלות ומבישה של ההנהגה הדתית והפוליטית של הציבור הזה, הרי שכל החיבורים הללו אינם אלה סם מוות ועצתי שתיפרוש מהם עד הקצה האחרון ומהר. לפי תאוריך אתה את מה שקורה אצלכם אתה מבין שיש כאן בעיה, בלי ללחוץ מפני גילך הצעיר, רק תבין שאתה מתכחש אליה ואתה צריך לשאוף להגיע למצב בו תסתקל על המציאות בפנים ותסיק את המסקנות הכואבות ביותר אולי אבל הכאב של הניתוח יביא את הריפוי האמיתי שהוא בריחתך מעולם השקר, ממצרים אל ארץ הקודש, - רק- ע"י שתלך בלי טעם ודעת ובמסירות מוחלטת אחרי נשיא הדור הרבי שליט"א מלך המשיח. חוץ מזה תשים לב למי אתה קורה "רב" ובאיזו קלות, למי אתה מעניק תואר"זצ"ל" ובאיזו קלות. כשתבחן בעין אמיתית בלי לנסות להיות צודק על מה מבוססים התארים האלה, האם אותם אנשים היו ראויים באמת לתואר רב? האם מדובר בצדיקים??? או אולי זה ניסיון להאדיר ולקשט את ההצגה המיזרוחניקית ממנה לפחות בן 16 עוד קשה לך להתנתק, ולכן לא ממש נורא ובלבד שכל לילה וכל יום תתפלל מכל הלב בלב נשבר ונדכא אל ה' ית' שיעזור לך בזה ומהר. לא חשוב, אחי החמוד, לא צריך להפציץ אותך יותר מידי כי הדברים יבשילו אצלך עם השנים ובגילך ומהרקע ממנו באת אין ציפיה שתצליח לעשות לבד את אותו תהליך של ניקוי פנימי מהצורך להיות צודק, גאה, מייצג, אוחז בדרך גאונים צדיקים וכו'. עם השנים וריבוי לימוד חסידות. אבל זהירות!!!!!!!! רק לשמה, דהיינו מתןך התמדה, שקידה, יגיעה, קבלת עות, וקביעות בזמן ובנפש ולא כהנאה אינטלקטואלית, אז זה יבוא בדרך ממילא בדרך של "פתאום יבוא האדון אל היכלו". תקוותי שתשתחרר מהר מהדוגמות שדחפו לך לשכל ביחד עם הבגרויות וה"לימוד התורני" שכל כולו תערובת של התקשקשות ראש חילוני עם טקסטים תורניים אבל אין לה ולתלמוד תורה ולא כלום. לעוד נקודות ענייניות בנוגע לפרוייקט היהודי הכושל ביותר שהיה מעולם ושהביא להכי הרבה קורבנות יהודים בנפש וגוף, ובתקופה הקצרה ביותר, ניפגש במאמר ואשמח לשמוע תגובתך . שלך באהבה רבה, אריה יחי המלך המשיח!
 אלון אלהרר כ''ב תמוז ס''ז 13:00

ברור..

הריי"M פגש כמה פעמים את הרב קוק...ומשפחת אימו של הרב קוק הייתה מאוד מקורבת לרבי הריי"ץ...
 יוסי ט''ז תמוז ס''ז 13:19

מענין

קראתי השבוע ב"בית-משיח" שהרב-קוק היה מאלו שפעלו להצלת הרבי הריי"ץ.
 טל ד' סיון ס''ז 04:37

"אתלתא דגאולה" רח"ל

לאלון היקר! ידועים דברי הרבי שליט"א מלך המשיח, על אותם יהודים "אודים מוצלים מאש", שניצלו מן התופת ומרדיפות, והגיעו לארץ הקודש בדרכים ניסיות ב"ה. והנה דווקא בארץ ישראל מצאו את מותם בכל מיני מיתות משונות ל"ע. ומהי הסיבה לכך מסביר הרבי: האמירה שהקמת מדינת ישראל היא "אתחלתא דגאולה" רח"ל. לדעתי חבל על ההתנצחויות בדברי הרב קוק זצ"ל המציאות היום מראה לנו יותר מאלף מילים, שהגישה הזאת הייתה טעות ביסודה. טוב תעשה אם תעיין בספרים העוסקים בנבואותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח, ותראה שכל דבריו של הרבי התקיימו במלואם. וכפי שהרבי מעיד על עצמו ועל כל רבותינו נשיאינו שהיו בדרגת נביאים. לכן הרבי הרש"ב נ"ע שהיה נביא בדורו, צדק בכל אמירה ובכל פעולה שלו, כי דבריו של הנביא הם דבר ה'. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 אלון אלהרר ט''ז אייר ס''ז 06:22

אני אנסה..

בנוגע למה שכתב הרב קוק ומה שהוא ניסה להוכיח לי מהרב זצ"ל..הפירוש שלו זה ל ממש לא נכון..עובדה..תראה איך הוא קורא לחילונים..."שנואים-חביבים"..ומתוך הרבה מעשי רב מוכח שהוא מתייחס לזה שהחול חייב להקים את הקודש(ערפילי טוהר סח אם אני לא טועה).. חייב שהמדינה הזאת תוקם ע"י חילונים ויש עוד מפרשים שאומרים זאת..וגם על זאת כתב הרב יעקב הלוי פילבר שליט"א... בספרו "איילת השחר"... בעה"י ברגע שנאי ישיג את הספר אני יעתיק ממנו את המקורות המדוברים...
 שרוליק י''ד אייר ס''ז 02:42

תתאמץ קצת!!

כבר עבדו כאן מספיק בשבילך,אלון,עכשיו תעשה מאמץ קצת ותענה על כל השאלות שהשאירו לך!! זה לא יתכן שאנשים כאן יעשו עבודה יסודית וקשה עבורך, ואתה תסתפק באיזה הודעה קצרה וקלה של שלש שורות. הפסק להיות שטחי ונבוב!!! בב"ח לתו"ע וגמ"ח!!
 אלון אלהרר י''א אייר ס''ז 04:42

תרשום בבקשה את כל השאלות מחדש..

פשוט שורה של שאלות..
 דובי ח' אייר ס''ז 05:23

וזהו???????????

ובזה אתה מתרץ בהינף-יד את כל השאלות?? בחייך,אלון,תהיה רציני.. בב"ח לתו"ע וגמ"ח
 אלון אלהרר ו' אייר ס''ז 07:21

גם זה..

"האהבה הגדולה שאנו אוהבים את אומתנו, לא תסמה את עיננו מלראות את כל מומיה, אך גם אחרי הביקורת היותר חופשית נקייה היא מכל מום, "כולך יפה רעייתי ומום אין בך!"(אורות) "הגיע הזמן לשום קץ לטרגדיה איומה זו ע"י שינוי ערכים של תשובה, הגיע הזמן לתור דרכים ומחשבות חדשות-עתיקות, להעלות על לב לפחות, אולי צריך לכפור בכפירה, אולי אין המחשבות הללו שאתם כ"כ מחזיקים אותן לודאיות, ברורות, אולי אין ארחות החיים המנותקים מכל אוצרה של האומה הולמים עם תחייתה והקמת דגלה, שכה חפצים בה אותם האחים השנואים-וחביבים". (מתוך מאמר 'על במותינו חללים') אין ספק שהרב קוק הוא האבוקה שמראה את דרכה של דרך התורה ועבודה.. בב"ח לתו"ע.
 דובי ה' אייר ס''ז 12:01

ומה עם שרוליק?

אלון, לא התייחסת כלל לשלל הטענות שהעלה בפניך שרוליק!! אנא התייחס ענינית ואל תחפף!!
 אלון אלהרר כ''ט ניסן ס''ז 00:45

צביקה..

התשובה של צביקה הרבה יותר שיכנעה אותי... ולתשובה השניה...הראיה של הרב קוק היא ראיה עמוקה יותר ברור שאותו אדם הוא חוטא גמור במעשיו..אך הוא בתוכו יהודי כשם שהליכלוך על האבן הטובה לא מעיד על האבן הטובה עצמה כך החטאים על היהודים..בנוגע למדינה ולהכול הרב קלישר כתב שיש שתי סוגי התחברות..אחת היא שאתה מעריץ אותו ורוצה להידמות אליו והשניה היא שאתה מתחבר אליו למטרה מסויימת והוא אמר שבאופן השני אין שום בעיה....וזה נראה לי שהרב התכוון לכך.. בתחילת הספר "אם הבנים שמחה" של הרב טיכטל הי"ד הוא מביא מכתב מהאדמו"ר הזקן למגיד ממזריץ' או למישהו אחר..שהוא אומר שזכות א"י היא זאת שעומדת לנו..ומזה הרב טיכטייל מסיק שיש לעלות לארץ..אנחנו לא יכולים להיות אחד בלב ואחד בלשון...גם בספרו של ריה"ל בסוף ספר הכוזרי הוא אומר למלך כוזר:"מצאת מקום חרםפית" על זה שהוא לא עלה לא"י.... בב"ח לתו"ע. בב"ח לתו"ע..
 צביקה ונטורה כ''ה ניסן ס''ז 14:18

מאך דא א"י!!

בנוגע לשאלה על השראת-השכינה והנבואה בחו"ל: א)גם בגמ' שם במו"ק מובא שיחזקאל התנבא בכשדים ולפי הפי'הראשון שם ברש"י זה יכול להיות "לשעתא"-היינו לזמן-מועט(-וגם זה רק אצל יחזקאל ולא שאר הנביאים-שיכולים להיות לא מוגבלים בזמן) וכך משמע בזוהר לך-לך פ"ה ע"ו,ויצא קמ"ט ע"א ב)ב"ילקוט שמעוני" משמע שזה יכול להיות גם בקביעות בתנאים הבאים: 1)או בזכות אבות 2)או בבקעה מחוץ-לעיר ג)בזוהר גם משמע שזה יכול להיות גם בקביעות בתנאים הבאים: 1)או בשביל להודיע נבואה לעם ישראל ולהראותם ש-ה' אוהב אותם גם בגלות ומשרה עליהם שכינתו(זוהר יתרו פ"ב ע"ב) 2)או בשביל להגן ולהציל כמו הסיפור של דוד ואכיש מלך-גת ש-ה' השרה שכינתו על דוד בגת הגם שהיא בחו"ל ע"מ להגן ולהציל את עם ישראל(זוהר וישלח קס"ו ע"א) ד)הרבי שליט"א מלך המשיח בלקו"ש ח"ח ע' 337 בהערה מחדש שמה שלא שרתה שכינה בחו"ל (במס' מו"ק) זה רק בבבל(בקשר לר' הונא שם-"בבל גרמא") או בכשדים (שעל-זה הקשתה הגמרא בקשר ליחזקאל) שהם מקומות טמאים. אבל לפי דברי הזוהר (יתרו פ"ב ע"ב)זה יכול להיות במקום טהור-כמו נהר כבר שיוצא מעדן ששם שרתה שכינה(למרות שזה בכשדים)ושם התנבא יחזקאל (או כמו 770 למשל) ה)להעיר שמשה רבינו גואל ראשון-רבן של כל הנביאים התנבא בחו"ל(-וכן הוא בגואל אחרון!!) ו)הרמב"ם ב"אגרת תימן" מביא סיפור על אדם שהתנבא בחו"ל-שהוא "נביא בלא ספק"!! ז)ה"צמח צדק"(בספר החקירה מצות עדות ספ"ח) מביא שיש השפעת הנבואה בחו"ל כי כותב שם על השראת הנבואה אצל הבעש"ט והה"מ ואדמוה"ז שהיו בחו"ל!! ח)אדמוה"ז(אגרת-הקודש סי' כ"ב)כותב שבעצות בענינים גשמיים יש לשאול רק נביאים והוא עצמו וכל אדמו"רי חב"ד שלאחריו נתנו עצות לכל שואליהם בחו"ל!! ט)ה"נועם-אלימלך" פ' וישב:"אנו רואים שכעת כאשר אנחנו בגלות המר(כלו':גם בחו"ל)יש בני-אדם שזוכים לרוה"ק בקל יותר מימי הנביאים"!! והוא העיקר: [גם לפי הפירוש השני שם ברש"י במו"ק,והזוהר בפ' תולדות ובפ' ויחי]הרי לפי סתימת לשון הרמב"ם שהוא ספר הלכה-והרי לא פוסקים ממדרשים וזוהר,אין כלל תנאי זה ואפי' לא תנאי בהתחלת הנבואה באר"י (כפי' השני ברש"י שם) וכנראה הוא פוסק כדעת הזוהר ביתרו שהבאנו(ודרך-אגב:כן היה עם ברוך בן נריה שהתנבא בחו"ל בלי שיהיה קודם באר"י). בנוגע לשאלתך על דברי ה"צמח-צדק" (ולא הרבי הרש"ב נ"ע) שאמר לחסיד שרצה לעלות לארה"ק "מאך דא ארץ-ישראל"-"עשה כאן ארץ-ישראל",הרי כן מובא במפורש בפירוש המאירי בסוף כתובות:"שכל מקום שחכמה ויראת-חטא מצויים שם-דינו כא"י" ויהי רצון שנזכה כולנו-כל עם ישראל לזכות להתגלותו של הרבי שליט"א מלך-המשיח שחי וקיים גם עכשיו בגוף-גשמי כפשוטו ממ"ש ובמהרה הוא גואלנו ויוליכנו בטנקים לארצנו הקדושה!! יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך-המשיח לעולם ועד!!
 שרוליק כ''ד ניסן ס''ז 14:15

כמה ציטוטים מהרבי הריי"צ

פסח תש"ג: "בארץ-ישראל נמצאים בגלות בידי יהודים וקשה יותר להיות בגלות אצל רשעי-ישראל מאשר אצל רשעי אומות-העולם,הגלות בידי הגויים טובה מאשר הגלות בידי יהודים,הגוי מחזיק את הגוף היהודי בגלות,אך עם הנשמה היהודית אין לו עסק.ואילו הרשע היהודי מכניס את הנשמה היהודית בגלות ומחפש לטמא את הנשמה,,,אלה שנמצאים כאן (באמריקה-שרוליק) יכולים להיות שבעי-רצון על שלא נמצאים שם בארץ-ישראל הגלותי,שהאנשים היראים הגרים שם הם עבדין תחת ידי פריצי עמך" פסח שני תש"ד: "ארץ-ישראל מונהגת עתה,בחלק ניכר,על-ידי עוזבי אלוקים,,,האנשים עוזבי האלוקים וחסרי-הדת העומדים בראש,,,כופים על היהודי הפשוט הממוצע את חנוכם חסר-הדת ועזוב האלוקים,והם מחזיקים בצבת-הברזל שלהם רבנים נערצים מסוימים" אתה הבנת את זה אלון? הרבי הריי"ץ חי באותה תקופה והוא ידע מה קורה אז והיתה לו אחריות כלפי חסידיו שלא ישתמדו רח"ל, אתה לא חיית אז ומתיימר להגיד דעות לכולם!! אלון הביאו לך מקודם עשרות מקורות וראיות על הנקודה החב"דית הזו שאין לוותר על עיקרון-הצהרתי גם תמורת הישגים מוחשיים שזהו עיקרון ביהדות בכלל, אז מה ענית? "לא הייתם צריכים לוותר על שום-דבר" "מה הבעיה להיות ציוני ולאהוב את המדינה שלך" ופשוט הפגנת בזה שטחיות מדהימה: האידאולוגיה הציונית דגלה בפירוש בעיקרון הטמא:"ככל העמים בית-ישראל" וממילא הדת היא ענינו הפרטי של כל אחד אבל אינה קשורה בדווקא ללאום רח"ל מעיקרון הרסני זה שהרבי הרש"ב לחם בו בתוקף אתה מתעלם בשיטתיות ופשוט מפגין בזה שאין לך שום ידע מהי הציונות ומדוע התנגדו לה גדולי ישראל, ישנה חוברת של הרב אוריאל צימר חסיד נלהב של הרבי שליט"א מלך המשיח בשם "יהדות התורה והמדינה" בהוצאת א,גיטלין שהרבי שליט"א מלך-המשיח עודד את הדפסתה(ואף שרצה שתהיה כתובה בחריפות יותר אבל בכל זאת דרש להוציאה כמו שהיא ע"מ שלא לעכב את ההדפסה), תקרא אותה קודם בעיון ורק אחר-כך תדבר ברצינות יותר על הרבי הרש"ב ומניעיו. כתבו לך מקודם שהדתיים שהיו בארה"ק באותה תקופה היו עבדים תחת השילטון השמאלני הקומוניסטי שהיה באותה תקופה כפי שאמר הרבי הריי"ץ, ושיטת "להשפיע מבפנים " ו"ממלכתיות" נחלה כישלון מוחץ (ובטח לא ליובאוויטש יהיו מוכנים לנהוג בשיטה זו), והביאו לך ריבוי דוגמאות לזה. אז מה ענית: "אני בטוח","אני באמת מאמין", ובעקשנות שלמטה מטעם ודעת "תאמין לי" שלא היה קורה כלום אם חב"ד היו עולים לארץ ואחרי-זה אתה אומר שלא מסבירים לך מספיק ושאתה רק רוצה להבין בלי להתעקש ושיש "פרצות" בהסברה וביהירות ילדותית ללא טיפת אחריות בגרוש אתה קובע שהחסידים בוודאי היו נשארים חזקים , נהיית פתאום "שמשון הגיבור" והחלטת שכולם ישארו "חזקים באמונתם" כמו שאתה,,, אז תתחיל להפנים את העובדה שיש כמה יהודים שיש להם יותר אחריות ממך!! פעם אחת אתה כותב שיעלו 10,000 חסידים ופעם שניה אתה כותב שיעלו כל אלו שחזקים בתורה בלבד. פעם אחת אתה כותב בשחצנות שרק באה"ק אפשר לעבוד את הקב"ה ופעם שניה אתה מודה בכנות "בגלל חולשתי אני נופל" ו"בני-עקיבא דוחף,,, להפרדה", פעם אחת אתה כותב שהלוואי שהיית ה"לכלוך שבין צפורני רגליו של הרבי הרש"ב" ופעם שניה בלי להניד עפעף אתה נותן לו הוראות:"וגם הרש"ב היה עולה" לפחות אל תעשה צחוק מעצמך!! מה זה צריך להיות המילים האלו: "הלוואי שאזכה להיות הלכלוך שבין ציפורני רגליו של הרש"ב" ככה מדברים? ועוד על צדיק יסוד עולם? בושה וחרפה!! כתבת שנראה לך מ"ההתנהלות של הרב קוק" שהמדינה היא בעלת חשיבות למרות כו', רציתי לצטט לך כמה ציטוטים הפוכים של הרב קוק שאתה מרבה לנפנף בו: "בכל חיבתי לבנין ארה"ק,,הנני מכריז ומודיע תמיד בכל מקום,,שעיקר העיקרים,,הוא קשר הקדושה,הדביקות ב-ה' ית' בתורתו הקדושה ובכל קדושת-ישראל,מראש ועד סוף,אבל לצערי רבו הטועים והמטעים,הרוצים לדון מתוך הדברים של החיבה לבנין הארץ, שנשמעים ממני בע"פ ושנקראים בכתב,כאילו ח"ו יש כאן איזו פשרה ואיזו הסכמה כל דהו,על הנסיגות(ברוחניות) אשר כמה שדרות מהעוסקים בבנין הארץ נסוגים מדרך-הקודש,אם הרבה ואם מעט,ה' יודע שלבי כואב על זה באין הפוגות,,הכל הוא נגד רוחי ונגד שאיפתי,ואני מוחה נגדם,ומכחיש במפורש כל מי שאומר איזה דבר לסייע למכשילים הללו בשמי ח"ו"(זכרון ראי"ה ע' קצ"ד) "מדינת ישראל יסוד כסא ה' בעולם שכל חפצה הוא שיהיה ה' אחד ושמו אחד,,"(אורות-ישראל ו,ז)-זה בטח לא המדינה שלנו,, ואחד מתלמידיו כתב בעיתון צהר(גיליון כ"ג): שדברים אלו אינם מכווניםעל המדינה שלנו היום ונראים "מופרכים ומנותקים לחלוטין מהמציאות" והכוונה כאן היא רק למשהו "מופשט" שלא קיים במציאות כעת, "שאם תקום האומה הישראלית בגאון עוזה,,תהיה תכונתה בתכלית המוסר והתיקון ,שריה לא יהיו סוררים וחברי גנבים אוהבי שוחד ורודפי שלמונים"("נחמת-ישראל" עמ' 284) למי הכוונה? לעומרי שרון? להירשזון? לאולמרט? "התמונות של ד"ר הרצל ונורדאו הוא תועבת נפשי ונפש כל מי שיש בו זיק יהדות,ואין כדאי להתפאר ולהתברך בפסלו של אותו רשע"(אגרותיו ח"א אגרת י"ג) "היד הרמה המחומשת בהפקרות ודרכי הגויים,באין זכר לקדושת ישראל באמת,המחפה את חרסיה בסיגים של לאומיות מזויפת בגרגירים של היסטוריה ושל חיבת השפה,המלבישה את החיים צורה ישראלית מבחוץ,במקום אשר הפנים כולו אינו יהודי,העומד להיות נהפך למשחית ולמפלצת,ולסוף גם כן לשנאת ישראל וארץ-ישראל כאשר כבר נוכחנו ע"פ הנסיון ,אם היד הזו תתגבר ,אז אין די באר גודל האסון"(אגרת קמ"ד) "הפסולת דסטרא דערב רב,,שהגרועים שבהם אי-אפשר שתהיה להם אחיזה בארץ-ישראל,לאחוז בכנפי הארץ וינערו רשעים ממנה"(ח"א עמ' רס"ד) אז אלון תתחיל ללמוד ברצינות את הענין,ותפסיק לגלות את בורותך ברבים, קוקניק גאה","מדינה קדושה","תחילת מלכות בית-דוד" ובד בבד"לומד ומלמד תניא בבית-חב"ד","דבר-מלכות"וכו' וכו' "ומייצג את חב"ד בבנ"ע" אלון תפסיק כבר לשבת על הגדר-רגל פה,, רגל שם,,, ותתחיל להתייחס לחיים ברצינות, לא התייחסת כלל : א)לטענה שבספר" שרופי הכבשנים מאשימים"-של הרב וייסמענדל מביאים ראיות רבות על-כך שהציונים ככל וכלל לא איפשרו לעלות לארה"ק לפני השואה, ב)לטענה שהגנרל הנאצי רומל כבר היה בשערי ארה"ק ולא היתה שום וודאות לאף-אחד שהוא לא יכנס גם לשם, ג)שהציונות כלל וכלל לא ענין אותה קדושת ארה"ק והראיה הכי טובה היא "ההתנתקות" האחרונה, ד)שה"ממלכתיות" הביאה נזק איום וחלחלה "מבפנים" לתוך השקפת הציונות הדתית, ה)לסכנות הרבות שמביאה אותנו הנהגת הציונות ושקיומנו הוא למרות הנהגתם בגלל ש-ה' עזר לנו בניסי-ניסים כי מצידם יכולה לקום גם מדינה פלישתינאית ולסכן את בטחוננו מהצפון המרכז והדרום ולא ח"ו קיומנו "בגלל" הנהגתם, וש"רציחות" ו"עם מפוזר ומפורד" כלשונך יש לנו היום בשפע תוצרת "כחול-לבן" אז אל תגיד אחר-כך שלא עונים לך,מסכן,ושאתה רק מנסה להבין "בלי להתעקש" אבל "לא הולך לך להבין" כי יש הרבה "פרצות" בהסברה,,, ר' אלהרר, כנראה שאתה לא גרת בימית או בגוש קטיף או בצפון השומרון וכנראה אתה גם לא מ"פצועי-עמונה"-אחרת לא היית אומר שזה שהממשלה"לא כ"כ מושלמת" זה "תהליך-חיוני" ושהיא "מדינה קדושה" ו"תחילת מלכות בית דוד",,, מסתבר שרק כשהסכין מונחת על הצוואר מדברים אחרת!! יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!! -- כל התגובות שהגיעו ממקור אחד נתאחדו לתגובה אחת ע"י המערכת.
 אלון אלהרר כ''ד ניסן ס''ז 00:52

התשובה לא בשבילי..

אין לי ספק שאם הרבי הרש"ב אמר-אז הוא אמר..ולא שואלים.. אבל אותו רב שאל אותי הוא שאל נכון..מובא גם במועד קטן דף כח שרב הונא היה ראוי שתשרה עליו שכינה ובגלל שלא היה בארץ לא שרתה עליו שכינה.. והוא אמר לי שברור שכל מצווה שאתה עושה בא"י היא הרבה יותר בדרגתה ממצוה שאתה עושה בחו"ל... ולא הבנתי את מה שאמרו לי שהרש"ב אמר לעשו תאת א"י פה..א"י יש רק אחת..וכמו שרואים למעלה ממועד קטן אז אפילו רב הונא לא יכול לעשות את א"י במקומו... בב"ח לתו"ע,
 מנדי כ''ג ניסן ס''ז 05:07

אלון היקר

בתור חסיד חבד אני אומר לך מפורשות בפנים: אם אתה בא מבחוץ, בראש של 'שכל' נטו ללא שמץ חסידות בלב, הרי שאני יכול להכריז בפניך שמבחוץ נראה שיש אצלנו בעיות יותר 'קשות' מאשר היחס לציונות שלדבריך הוא בעיה ולדעתי הוא הפיתרון... - תשאל את השךניקים או את הרב מזוז... אבל אם אתה בוער לרבי ואוהב אותו אתה יודע שאין כל קושיות על חבד או חסידיה. נקודה!
 עקשן נצחי!! כ''ב ניסן ס''ז 14:06

אז בוא נדבר לענין!!

אלון, בא תפרט לנו אחד לאחד (אחרי מה שכתבו לך כולם) היכן הפרצות? מה בדיוק לא השביע את רצונך? מה לא הצליח לשכנע אותך? ונראה אם אתה אכן אובייקטיבי ומעונין לקבל תשובה או סתם לעשות רוח וצלצולים? בזאת תיבחנו!! בב"ח לתו"ע וגמ"ח!! יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!
 אלון אלהרר כ' ניסן ס''ז 07:14

יודע מה...

אם אתה מדבר ככה..אתה פשוט לא חב"דניק... אם אני הייתי איזה חילוני מהרחוב הייתה בא והייתה "במאור פנים" מנסה להניח לי תפילין...ופה??? מה קרה?? מה זה הדיבור הזה?? מי אתה בכלל שתגיד לי שאני לא לומד את הרמב"ם היומי ושיעורי תניא שיחות איגרות מאמרים וכל יום שני ושבת לא הולך לשיעורי חסידות בבית חב"ד ועוד דברים שאני עושה בשביל חב"ד... מי שמך בוחן כליות ולב??!! האם אתה הוא שליח האלוקה בעולם שתקבע את שאיפותי ואמונותי בצורה כזאת נחרצת?!! אתה בכלל יודע איך הגעתי לזה?..לשאלה הזאת...אני ידוע בתנועה שלי כאחד תומך נלהב בחב"ד..אני מלמד ילד קטן קצת תניא פה ושם..ואת החניכים שלי...רב דתי לאומי העלה לפני את השאלה הזאת בעקבות שיחה שהייתה לנו בבני עקיבא..ולא הצלחתי לענות לשאלה..ובאתי פה לשאול את השאלה..אני עקשן כי אני רוצה תשובה טובה לענות לרב..תשובה בלי פרצות.. אבל כנראה שלא פה אמצא אותה.."והחכמה מאין תמצא". בכל מקרה לפני שתבקש סליחה אם בטובך תרצה לבקש בכלל..הכול מחול ואני לא מקפיד ח"ו על פגיעות.. חג שמח! בב"ח לתו"ע.
 פלוני ט''ז ניסן ס''ז 09:37

הערה

בב"ח לתו"ע וגמ"ח!!
 עקשן יותר גדול!! ט''ז ניסן ס''ז 06:24

כי עם קשה עורף הוא!!

אלון, מה אני אגיד לך,אתה לא צודק לא חכם אבל בעקשנות-אין עליך!! חבל להתנצח איתך כי אתה כלל וכלל לא מעונין לשמוע אלא להשמיע (ופשוט זכית לקבל כאן בימה). עוד לא זכינו לקבל ממך התייחסות ענינית מפורטת לכל המגילות שכתבו אלה שלפני-חוץ מהפגנת-שרירים ודמגוגיה שטחית. אבל אל תדאג אלון-אתה בעזרת-ה' כמו תמיד-תהיה זה שיגיד את המילה האחרונה. אבל אלון,למען ההגינות ובשביל שתהיה כנה ואמיתי עם עצמך ועם הסובבים אותך,אנא אל תפתח את ההודעה החדשה במילים הצבועות שאתה לומד את הדבר-מלכות ורוצה באמת להבין וזה מאד מציק לך. אלא במילים האמיתיות והפשוטות:חבר'ה,באתי להגיד לכם שאני לא מקבל בשום אופן את דברי הרבי הרש"ב וגם אם יוכיחו לי בכל ההוכחות ויסבירו לי בכל האופנים ויכתבו בשבילי מגילות מכאן ועד ים-המלח אני לא מעונין לשמוע הסברים ובכל מקרה אני רוצה להתעקש ולא לשמוע שום ביאור אלא רק להשמיע באתר הכי מקושר לרבי שליט"א מלך-המשיח את דעתי ההפוכה. אני קוקניק וכזה אשאר כל חיי ובאתי להרגיז אתכם.נקודה. ואז לא נכעס עליך אלא נבין שיש כאן בחור שאו שהוא זקוק להרבה צומי.או שפשוט משעמם לו ולכן הוא זורק נפצים לכל עבר,והוא לא מתכוון שבכלל תקחו אותו ברצינות. אלון,תתבגר קצת!! יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך-המשיח לעולם ועד!!!
 אלון אלהרר ד' ניסן ס''ז 08:06

תגובה לפקיחת עיניים.

פתיחה קטנה:אני מהאלו שחושבים שעבודה באה מהתורה והכול בא מהתורה ומה שאין לו יסוד של אמת לא יכול להתקיים ולהמשיך..אני בבני עקיבא שהוא נפרד ודוחף להפרדה מקסימלית והליכה בדרכי התורה נטו...אני משתדל שלא לחפף בכלום אבל בגלל חוסר היכולת וקטנותי אני נופל. בקיום שלנו פה זה לא "למרות" המדינה אלא "בגלל" המדינה..אני סה"כ בן 16 ככה שה-220 שקל האלה לא הולכים אלי..אבל שים לב מה היה לנו בגלות:רציחות והעם היה מפוזר ומפורד..בכלל מה אתה מדבר שים לב לכל המלחמות שהיו איזה ניסי ניסים..ממש ניסים!!! הקב"ה קם לעזרת העם היהודי והשלטון. אני מאמין שזה תחילת השלטון של מלכות בית דוד..הרב זצ"ל מסביר באחד מספריו הקדושים שכדי שתלמד אותם בעיון (ואם יש לך קושיות מדברים מסויימים אז תלך לרב ציוני ותקח פירכא שם.) בספרו" עין אי"ה" על מסכת שבת במקום במצויינות כל המחלות. שישנה מחלה של התקבצות פצעים ואז הם מתפוצצים.. ככה הרב חושב שבדורנו. ישנה התקבצות של חטאים של העלאת הרוע ללמעלה לנגלה כדי לסלק אותו. ואני לא ח"ו עובד את הרע..אבל אני יודע שעכשיו שהממשלה שלנו לא כ"כ מושלמת זה תהליך חיוני! נעשה דבר כזה..אני אקח ספר של הרב וולפא וקח אתה ספר של הרב טאו שליט"א או הרב אבינר שליט"א על הציונות.. נקרא נבין כל אחד מה הנקודות מוצא שלו ואז יהיה לנו יותר קל לדבר. בב"ח לתו"ע.
 פקיחת-עיניים ג' ניסן ס''ז 19:07

ג'וב???????????

כמה דברים: 1)אלון, מה אתה כל-כך מגן בקנאות על ראשי-השלטון הקריריסטים(ולא לחינם נפלטה מקולמוסך לשון הזהב "ג'וב",,,) שהתגלו כפושעים מדופלמים וזאת עוד מבלי להזכיר את ההתנתקות הנוראית, אף אחד לא מקטרג אבל כדאי שנקרא לילד בשמו:"המלך(הציוני) עירום" לא רק שאין כל קשר בין אהבת עם ישראל לשלטון הכפרני אלא שפשוט התגלה שהדברים עובדים בדיוק הפוך: ככל שמקבלים את המרות הציונית וממלאים פקודות נוראיות לגירוש יהודים מבתיהם,משתתפים בקואליציות של פשע ועובדים ביחד עם ה"ממלכתיות" המזויפת- אז באותו רגע רק נלחמים בעם ישראל ומזיקים לבטחונו!! אין כאן לא אהבת-ישראל ולא "ראשית צמיחת גאולתנו"!! 2)לא שמעתי ש"ההתנהלות" של הראי"ה קוק היא בנתינת "הכשר" למה שקורה היום {וגם על מה שקרה בתקופתו יש ציטוט מאד מענין שלו בספר "בין אור לחושך" של הרב וולפא-(שדרך אגב נראה לי שאף-פעם לא פתחת אותו!!)שהוא כלל וכלל לא היה "בעד" הענינים שהיו אז וק"ו היום} בכל מקרה שיטת "מרכז" אינה חסידות ואין צורך ללכת שם בעמונה -עיוורת(הטעות מכוונת,,) צריך לדעת בוודאות שהציונות כבר מתה וחבל להתעסק ב"הנשמה מלאכותית" ולהמשיך בדביקות-קנאית בדרך שהתגלתה בדיעבד כטעות כרונית, 3)אם היית מתבונן "לעומק ולא בשטחיות" אז היית מבין ש"אוכלי נבילות וטריפות" זהו רק "סימפטום" לבעיה הרבה יותר מהותית של הציונות שמפרידה באידאולוגיה בין דת ולאום וממילא הדת הופכת להיות ענין פרטי של כל אחד באופן אישי ולא ענין השייך לכל יהודי באשר הוא-שזוהי ולא אחרת היא הבעיה העיקרית של הציונות-ומנקודה זו אתה מתעלם כל הזמן בשוגג או במזיד, חבל שאפשר לקנות אותך ב-200 שקל (רק שכחת כמה מיסים לוקחים ממך,,,) 4)טחו עיניך מראות שבאתנן שמקבלות המפגלות הדתיות והחרדיות קונה הממשלה את נשמותיהם ועושה בעם ישראל,תורת-ישראל וארץ-ישראל כבתוך שלה ומשפיעה עליהם "מבפנים" ועל היריקות ה"ממלכתיות" שלהם אתם חוגגים ואומרים שהגיעו "גשמי-ברכה" , ושכנסת-המינים היא קודש-קודשים שצריך לומר עליה הלל וברכה בשם ומלכות,,, 5)"המשך קיומנו פה" הוא לא בגלל השלטון אלא למרות השלטון-ובגלל שהקב"ה מציל אותנו כל הזמן מעצמנו בדרך-ניסית, 6)דרך-אגב-אני מקווה שאצלך "תורה ועבודה" נובעות שניהם מרצון-ה' ולא שיש כאן "שיתוף" ח"ו, 7)הגיע הזמן שתתחיל לקלוט שהישועה תבוא אך ורק מרבינו שליט"א מלך-המשיח שחי וקיים בגוף-גשמי כפשוטו ממ"ש-המנהיג שבאמת איכפת לו מכל יהודי מתורת ישראל ומארץ ישראל השלימה, הפסק לחצוב בורות נשברים אשר לא יכילו המים שכבר התגלו בכל מערומיהם ואתה {בעקשנות יהודית טיפוסית שמנוצלת לקליפה(עם קשה עורף-ולא למעליותא)} מסרב להפסיק להשתחוות להם, תתחיל כבר לחיות את ימות-המשיח האמיתיים ושה' יברך אותך בהרבה דעת להבדיל בין אור לחושך ובין טמא לטהור ובין מר למתוק, אני אפילו לא חולם שתקרא את דברי בעיון (וגם את הדברים שכתבו אלה שלפני) ותתיחס אליהם בצורה ענינית לפרטי-פרטים ולא בדרך שטחית חיצונית ודמגוגית, ובוודאי תמשיך בעקשנות שלך להתנצח בלי טעם ודעת כפי שנהגת עד עכשיו- אבל לפחות חשוב לי שיקראו את הדברים אנשים אחרים שכן רוצים להבין את האמת של הרבי שליט"א מלך-המשיח!! יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך-המשיח לעולם ועד!!
 אלון אלהרר א' ניסן ס''ז 12:31

זה מוזר לי..

המדינה למרות האנשים שעומדים בראשה(שאני אישית נמנע מלקטרג עליהם גם בגלל שהם יהודים וגם בגלל שאז אתה מבזה את הג'וב עצמו ומאידך את האומה כולה וגם אותך)..היא כן מדינה בעלת חשיבות!! ככה לפחות אני מההתנהלות של הרב קוק.. צריך להבין את החושך של הזמן הזה..צריך להתבונן לעומק ולא להיות שטחיים כ"כ... במבט שטחי באמת רואים שאוכלי נבלות וטרפות ה' ישמרנו מנהלים את המדינה הזאת..אבל במבט עמוק יותר רואים את ההתקדמות העצומה ואת התרומה של המדינה ללימוד תורה..מתי שילמו לבחורים(אפילו אם זה 200 שקל) ללמוד תורה??? המדינה שלנו קדושה!!! אני לא עושה הפרדה המשך קיומנו פה תלוי בביסוס השלטון..ויהי רצון שהקב"ה יקבץ נידחנו מכל מקום שהם(בגשמי וברוחני) ויחזיר אותנו ואותם בתשובה.. בברכת חברים לתורה ועבודה.
 מענדי א' ניסן ס''ז 02:16

חב"ד עושים הפדרה בין ארץ ישראל למדינת ישראל

ארץ ישראל זה המקום הקודש ביותר בעולם. מדינת ישראל זה משהו טכני בלבד כל נסיון לומר שמדינת ישראל זה גאולה או משהו קדוש הינו טעות ביסודו יחי המלך נ.ב. אין לשכוח את הטיהור האתני של יהודים מגוש קטיף ואת האלימות של המדינה הציונית בגירוש עמונה.
 גרשום א' ניסן ס''ז 00:59

מגיב

ישנו ספור אשר אחד מתלמידיהמגיד אמר שאם הקדב,ה היה נותן בידיו את העולם הוא היה לוקח את כל הזהב והכסף שבעולם ונותן ליהודים נענה רבינו הזקן ואמר עם נתן הקדב"ה את הנהגת העולם לי הרי נהגתי בידיוק כמו הקדב"ה ולעיניננו כשהר בי נגד לעלות לארץ ככה זה צריך להיות ועוד יותר ככה היא שלימות המצוות ולא אחרת חס ושלום יחי המלך שליט"א
 אלון אלהרר י''ט אדר ס''ז 06:05

כשלה?

אני בטוח שהרש"ב היה קודש קודשים והלוואי שהייתי מגיע לליכלוך שבין הצפרניים של הרגליים שלו...אבל אני באמת מאמין שאם חב"ד היו עולים עם ביל"ו המדניה לא הייתה נראית כמו שהיא נראית כיום..חב"ד היו יכולים להשפיע הרבה ובלי לוותר על העקרונות שלהם. מה הבעיה בלהיות ציוני?? לאהוב את המדינה שלך גם שהיא לא מי יודע מה...בתקופת רבותינו היו משמידים יהודים ותאמין לי שאם חב"ד היו עולים אז לא היו נספים בשואה והמדינה לא הייתה נראית ככה... ולא הייתם צריכים לוותר על שום דבר...היו עולים רק האנשים שחזקים בתורה כדי לעבד את הארץ ולשמור עליה וגם הרש"ב היה עולה... אני קוקניק גאה... הרב קוק שאב המון מחב"ד...רוב רובו של הרב קוק היה מבחב"ד...הוא עצמו אמר:"אני לא שונה מחסידות אלא שהם מנסים לבנות אדם ואני מנסה לבנות אומה."
 צביקה ונטורה י''ח אדר ס''ז 13:47

אפילו על שרוך נעל...

אינני מכיר אותך אישית ,אלון (בטח נפגשנו כבר בהר-סיני,לא?)אבל לעניות-דעתי השאלה שלך נובעת פשוט מחוסר-ידיעה מהי בעצם חסידות-חב"ד,ומהי בדיוק דרכו של הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך-המשיח, אצל הרבי שליט"א הענין של "הצהרה" או "מחאה" הוא ענין עקרוני השזור בשיחותיו לאורך כל הדרך גם במקרה שאין "רווחים מוחשיים" שאפשר לספור אותם בידיים!! כך זה לגבי פורים שממנו באנו עכשיו שמרדכי לא כרע ולא השתחווה למרות שלכאור' היה עדיף למראית-עין שיכרע וישתחווה בכדי שלא לגרום ה"י סכנת-נפשות למיליוני-יהודים במלכות-אחשוורוש ובכל-זאת הוא לא ויתר על ענין עקרוני זה-אפי' לכאור' במחיר כה כבד. כך זה בנוגע לחנוכה בענין שמדגיש הרבי הריי"ץ שההתנגדות היתה דווקא על "חוקי-רצונך" ועל "תורתך"- ענין עקרוני של קדושת-התורה ולא השכל שבתורה ועל-זה לחמו החשמונאים. וכפי שהרבי שליט"א מלך-המשיח מביא בנוגע לחנה ושבעת בניה ששכנעה את בניה שלא לכרוע לפסל למרות שהם יכלו כבינול "למראית-עין" לכרוע לפסל אבל אח"כ יוכלו להיות ראשי-ישיבות ולהגיד פלפולים וחידושי-תורה.. ובכל-זאת היא מסרה את הנפש על-כך,והרבי השתמש בנושא זה בנוגע למלחמתו העקרונית על מיהו-יהודי-וכדלקמן. כך זה היה בחנוכה בנוגע להצהרה "כיתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי-ישראל" שלכאור' היה מדובר שם על איזה שור מגושם שמסתובב בשוק ועל הקרן שלו שהיא עוד יותר מגושמת ממנו ובכל זאת נוגע מאד ליהודים שחיו אז מה כתוב שם(והרבי לומד מענין זה על הענין של ההצהרה בת.ז הישראלית בענין מיהו-יהודי) כך זה היה בזמן אדמוה"ז שלא הסכים להיפרד מהבעש"ט אפי' לשניה וע"כ לא הכחיש את האמירה של הבעש"ט:"אף,אף,אף" אלא התאמץ להסבירה לאותם גויים ערלים ומגושמים-העיקר לא להתנתק מהמקור-הבעש"ט אפי' לא לשניה ולמראית-עין. כך זה היה בזמן הרבי מהר"ש שיכל(ואף היה מעונין) לעלות לארה"ק עם אלפים מחסידיו עם תנועת ביל"ו(בית-יעקב לכו ונלכה) אבל התנגד בגלל הסיבה העקרונית שהם לא הוסיפו את המילים "באור-ה'". כך זה היה בזמן הרבי הריי"ץ-לפני 80 שנה בשנת-תרפ"ז שלא הסכים בשום פנים ואופן שישלחו את הילדים ל"שקולע"(בית-הספר הקומוניסטי) גם במחיר הכניסה לכבשן-האש(ולאחרונה התפרסם הענין בהרחבה) למרות שע"פ טעם-ודעת היה יותר משתלם לשלוח אותם לשם בבוקר ובערב לעשות "השלמת לימודי-דת" בבית הוא חזר ואמר בפורים באותה שנה שכשהגוף יבער לא ירחמו העיקר שהראש ישאר חי (ומבהיל לקרוא את הסיפור שפורסם בשבוע שעבר על ר' הירשל ליברמן- ודרך-אגב ידוע היה אצל חסידים אז שאלו שמסרו את נפשם והקומוניסטים ימ"ש לקחו את ילדיהם ל"שקולע" בכח הרי שבסופו של דבר מסובב כל הסיבות דאג שילדיהם יהיו חסידים ולדורי-דורות.ואלו שהתפשרו על דברי הרבי הרי"יצ הרי שלמרות שלמדו תורה אחרי בית-הספר עם ילדיהם בכ"ז לא נשאר מהם שריד ופליט ורק אלו שלכו אחרי הרבי הרי"צ באש ובמים זכו להמשכיות חסידית-כי הרבי הריי"צ היה ערב עבורם) וכך אכן נהגו חסידיו של הרבי הריי"צ והוא והם מסרו נפשם על-זה. כל הענין של מסירות-נפש הוא גם כן עיקרון כידוע שאחד מגדולי הליטאים-ר' חיים מבריסק שאל את הרבי הריי"צ הרי אין חיוב למסור את הנפש כי אין זה מהעבירות של "יהרג ואל יעבור" והרבי הרי"יץ ענה לו שעל קידוש ה' אין גבול ומכיון שרצונם להעביר על דת אסור לוותר אפי' על ענין של שרוך נעל-"ערקתא דמסאני" כך זה גם במלחמתו של הרבי בנושא"מיהו-יהודי" שלמרות שכאמור זהו רק ענין הצהרתי שיהיה כתוב בת.ז שיהודי הכוונה רק "כהלכה"(גיור-כהלכה){חוץ מההשלכות החמורות שהתגלו אח"כ בעלייתם של עולי-רוסיה שהרבי כבר צפה זאת מראש}-והרבי אמר בפירוש שמעכבים תשלומים למוסדות חב"ד בגלל-זה,ולמרות זאת הרבי לא נכנע והרבי אף תבע מאגו"י והמפד"ל לפרוש מהקואליצה למרות שלכאור' יכלו בכסף זה לבנות ישיבות ומוסדות -תורה כך זה בנוגע למלחמתו העיקשת של הרבי בנושאי "שלימות-הארץ" שהרבי רואה כאן לפני הכל בעיה של חילול ה' עד כדי כך שהרבי אמר לפרזידנט קצב שאם היהודים מתנהגים כך הרי עדיף "שתקום ממשלה של אומות-העולם באה"ק" ושלא יהודים ובפרט כאלו שמאמינים ב-ה' יעשו את החילול ה' הזה שבמסירת שטחי-אה"ק למרצחים, הרבי אמר שידוע לו שבגלל צעקות אלו מעכבים משכורות למלמדים בתלמודי-התורה של חב"ד אבל אצל הרבי זה עיקרון והרבי טען שאותם מפגלות "דתיות" ו"חרדיות" שמקבלות כסף-שלמונים עבור מוסדות תורה -זהו כסף-טמא שאסור להשתמש בו אפי' ע"מ לבנות בית-הכסא באיזה ישיבה. ולעניננו: בנוגע למצב שהיה אז באה"ק הרי ברור הדבר ללא ספק כפי שכבר כתבנו מקודם את דברי הרבי הריי"ץ שהדתיים אז היו "עבדים נרצעים" ואם כך אז לא רק שמבחי' הצהרתית ח"ו אסור היה להסכים עם הקליפה הזו שדגלה בשיטה הכפרנית של "ככל הגויים בית ישראל" שענין ההתנגדות לדת כבסיס העם היהודי הוא לא היה רק פרט נוסף במצעה הרעיוני של הציונית אלא ענין הכי עקרוני בשיטתה (אפשר לקרוא על-זה את דברי הרבי הרש"ב כפי שצוטטו בהרחבה בספר "בין אור לחושך" של הגרשד"ב וולפא שמביא שם עובדות פשוטות בנוגע להתנהגות ואמירות מנהיגי הציונות אז) השיטה של "להשפיע מבפנים": שהיא אבן היסוד בשיטתה של הציונות הדתית נחלה כישלון מוחץ, בדיעבד התגלה שהשיטה של להיות דתי "נחמד" יותר שיודע לשחק היטב כדורגל,להתלבש בג'ינס משופשף ולהיות חברה'מן כמו כולם במטרה שעל-ידי-זה הם יראו שהדת לא כל-כך מפחידה ובסוף גם הם יעשו תשובה... -התגלתה לבסוף כבדיחה עצובה(ואני אומר זאת כאחד שהכיר היטב "מבפנים" את הלך-הרוחות ששרר שם)-והנהירה העצומה לצערנו שהיתה בדור הקודם מן הדת ולחוץ(תשאל,אלון,את ההורים שלך)-היתה אחת התוצאות העגומות של "שיטה" זו, לשיא המחריד בחוצפתה הגיעה "שיטה" זו בתקופת "ההתנתקות" כאשר זבולון אורלב ויחד עמו כל המפד"ל ניסו ככל יכולתם "להשפיע מבפנים" ולא חשו כלל וכלל שהקליפה הציונית "משפיעה מבפנים" עמוק עליהם ומחלחלות וחודרות בתודעת הציונות הדתית שלא לדבר על האיסורים לסרב פקודה וכו' וכו' יכול להיות אולי, אלון, שאם חב"ד היתה מתפשרת על ענין זה היא היתה מצליחה להקים בארה"ק כמה מוסדות חשובים לפני קום המדינה ואפי' "להשתחל עמוק" בתוך המימסד הציוני אבל מהר מאד היא היתה מאבדת את טוהרה ויחודיותה ובמקום להיות "ראש-החץ" ו"אנשי-משה" להחדרת האמונה בעם והחזקת התורה והיהדות בארה"ק באופן שסוחף אחריו את כל העם היא היתה מידרדת ח"ו ועמה כל עם ישראל. כתבת אלון שאתה לפעמים קורא קצת "דבר-מלכות" אז כדאי שתעיין היטב בד"מ של מקץ לחנוכה ותראה על-מה מסרו החשמונאים את נפשם תוכל גם לעיין בד"מ של "תולדות" המדבר בקשר להתגלות הרבי שליט"א מלך-המשיח ושם הוא מבחין בצורה ברורה בין עיקרון הצהרתי לבין-"חטיפת תפוחים" בין עצם התגלות המשיח לגילויים שיבואו אח"כ בין הנקודה לפרטים ובין השורש להסתעפויות וזה יקל עליך גם להבין את פשר העקשנות החבדי"ת על התואר הרבי שליט"א מלך-המשיח גם במקרה שלמישהו קשה לקלוט את זה או להסביר את זה לאחרים ויכול להיות אפי' שהוא אולי יפסיד גם כמה תורמים.. ועוד ענין צדדי לכאור' שחשוב להדגיש: ידוע ומפורסם שראשי הציונות לפני השואה כלל וכלל לא רצו ואף לא איפשרו ליהודים חרדים לעלות לארץ ואם אינך מאמין תוכל לראות זאת בחוברת שפורסמה לפני כמה שנים בשם "שרופי הכבשנים מאשימים" של הרב וייסמענדל ותסמרנה שערות ראשך כשתקרא את הדברים. כדאי שתבדוק את הדברים -תהיה פשוט בהלם!! לסיום אני מקווה,אלון, שח"ו לא נעלבת או לקחת את הדברים אישית רק נתתי לך כאן כמה נקודות להתבונן בהם. רציתי להוסיף עוד נקודה אחרונה: כשבאים במטרה להתנצח הרי כאן מתערבת הנה"ב במטרה להוכיח מי יותר צודק ואז אף-פעם לא מגלים את האמת אך כשמתבוננים בענין זה באמת -אובייקטיבית במטרה אכן להבין את דעת הרבי שליט"א מלך-המשיח (גם אם קצת קשה לך לקבלה בהתחלה) אזי ה' עוזר ותופסים את הענין לאמיתתו. בכל מקרה כדאי שתמשיך להשתתף בשיעורים ב"דבר-מלכות" בעקביות ומ"קרוב לחב"ד" תיהפך בעז"ה לחב"דניק משיחיסט ממ"ש ובוודאי שהרבי יפעל אצלנו שנוכל בסוף להבין קצת מקצה הקרחון של תורתו הקדושה של מלכנו משיחנו. שלך,באהבה אין קץ!!! אלון,מרבין בשמחה ומיסמך גאולה לגאולה-מגאולת פורים לגאולת פסח והעיקר כל העיקרים הגאולה בהתגלות הרבי שליט"א מללך-המשיח תיכף ומי"ד ממ"ש!! יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך-המשיח לעולם ועד!!
 אלון אלהרר י''ז אדר ס''ז 12:51

מה???

מי אמר--כל זה לא היה קורה אם החב"דניקים היו עולים.. הם היו10000 איש או אפילו יותר ...הם היו יכולים לקבוע את האופי של המדינה..למה???.? יכול להיות שאם הם היו עולים המדינה לא הייתה נראית ככה על הפנים...יודע מה...אני בטוח שאם הם היו עולים המדינה לא הייתה נראית ככה על הפנים.
 צביקה ונטורה ט''ז אדר ס''ז 11:22

בין אור לחושך

בתור אחד שלמד בישיבת בני-עקיבא ובא מחוגי המזרחי-הייתי שומע מסבתא שלי ז"ל הרבה דברים נגד החרדים שלא עלו לארץ לפני השואה. אבל צריך לזכור כמה עובדות פשוטות: א. מצב היהדות והדת בארץ היה פשוט איום ונורא, הרבי הריי"ץ בפירוש הגדיר את הדתיים שהיו בארץ כ"עבדים נרצעים" של השמאל הקומוניסטי ששלט אז בארץ, עובדה פשוטה היא שלולא החרדים ובפרט הרבי שליט"א מלך-המשיח אין ספק כלל וכלל שלא היה נשאר כלל יהדות ותורה בארץ הקודש. והרי ידוע הכלל ש"גדול המחטיאו יותר מן ההורגו" והשיקול הברור של הרבי הרש"ב היה קודם כל לשמור על התורה בעם-ישראל מקליפת הציונות. ב. מי היה ערב לכך שבארץ-הקודש לא יגיעו הנאצים? והרי רומל הגנרל הנאצי כבר היה בשערי ארה"ק ולא היה חסר הרבה שיכנס לארץ, ואם מדובר על ביטחון ב-ה' הרי זה צריך להיות בכל מקום גם ברוסיה ובשנחאי. ג. דבר ברור הוא שהציונים כל כוונתם לא היתה כלל וכלל קדושת הארץ והראיה הכי ברורה לזה היא דווקא בתקופתינו כשראינו כיצד דווקא תחת ובמדי דגלי המדינה הציונית פינו המשטרה וחיילי היס"מ באכזריות את יושבי ההתנחלויות בעלי מסירות-הנפש, לא ארה"ק מענינת אותם ולא עם ישראל ובטחונו, והרבי הרש"ב כבר צפה זאת בעיני הבדולח שלו לפני מאה שנה יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!!.