מתקרב י''ט כסלו ע''ו 10:16

דחוף - שאלות בנושא עבודת הכהנים

יש לי כמה שאלות ואני מחפש תשובות דחוף בבקשה 1 האם הכהנים לבשו ציצית בבית המקדש? מדוע? 2 חוץ מיום כיפור איזה עוד תפקידים היה לכהן גדול? למה שימשו הפעמונים והרימונים במעיל? תודה
 על הבוקר י''א אדר ס''ז 02:09

תשובות (חלקיות)

1. לא. אסור להוסיף על בגדי הכהן הכתובים בתורה. 2. תפקידים רשמיים - להקריב מנחה כל יום. חוץ מזה, מתוקף תפקידו וכבודו, יש לו עוד הרבה תפקידים, כפי שאפשר לראות בסיפורים רבים במשנה ובש"ס. אך לאו דוקא מחויבים מהתורה. 3. ונשמע קולו בבואו אל הקודש. יחי המלך.
 שניאור י' אדר ס''ז 17:03

תשובות חלקיות, בלי אחריות

הכהן הגדול הי' מגיע בכל משמרת שהוא רוצה, ויכול להשתתף בעבודת הכהנים (מסכת תמיד). הי' מקריב מנחת חביתין (חביתי כהן גדול) כל יום. חצי בבוקר וחצי בין הערביים. (מסכת יומא). פעמונים ורימונים - היו כדי להשמיע את הקול בבואו אל הקודש, וזה הי' מרמז שהוא נכנס עם האנשים הרשעים (שפושעי ישראל מלאים מצוות כרימון, ולזה מסמלים הרימונים) וזה הי' עושה רעש כדרך אדם שבורח משריפה ברעש גדול, כך בעלי תשובה. וזה הוראה לדורנו, ששומעים את קול המונה של רומי, שהקליפות עושות הכל ברעש גדול, אז גם הקדושה, צריך שתהי' ברעש גדול, (כמו החידוש של הרבי בטנקים, תהלוכות וכדו') (לקוטי שיחות טז פרשת תצוה)
 שוב אני י' אדר ס''ז 06:07

בבקשה

בבקשה,,,,,,,,,,,,,,,,, תענו לי