yytg כ''ד סיון ע''ג 07:23

האם צריך להתחפש בפורים ואיפה הרבי מדבר על זה

בס"ד אני רוצה מקורות של הרבי בעניין התחפשות בפורים חיפשתי ברשת על זה ולא מצאתי בתודה מראש
 תמיד תמים ד' אדר ס''ז 01:01

מקור לתחפושות

כמדומני שבספר שערי המועדים פורים יש התייחסות לתחפושות של ילדים