שמעון בר לסרי ז' כסלו ע''ג 14:43

סליחה על השאלה אך רציתי לדעת..

סליחה על השאלה אך רציתי לדעת {אני לא חבדניק}אם החבדניקים לומדים גמרא או רק חתת רמבם אני מבקש לא לכעוס אך אני רוצה לדעת עימכם הסליחה.
  כ' שבט ס''ז 15:16

רק גמרא?

כמובן וגם פשוט, חסידי חב"ד לומדים בישיבות במסלול רגיל, גמרא ומפרשיה, שולחן ערוך ונ"כ, וזאת מלבד לימוד החסידות. שיעורי חת"ת ורמב"ם הם שיעורים שנלמדים (ע"פ הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח) מחוץ לסדרי הישיבה, כ'הוספה' על הלימוד הרגיל. יש לציין כי הרבי שליט"א מלך המשיח מבקש שכל אחד ישתדל לגמור "סמיכה" לרבנות (בסיסית עכ"פ) עוד לפני החתונה (וכך רוב חסידי חב"ד עושים בפועל).