חיים י''ג סיון ע''ג 19:12

אורחים חשובים

אולי אפשר לעשות מקום ב"קסול" להודיע כל פעם שמגיע לבית חיינו אורחים חשובים כמו משפיעים, ראשי ישיבה שלוחים וכיו"ב. תודה יחי המלך!
 א.א.א.א.א.א. ד' תשרי ס''ג 14:44

זה רעיון....