לייזר ט''ו אדר ע''ג 20:50

למה אנחנו משקרים את עצמנו?

ב"ה רציתי להעלות לדיון עניין חשוב לדעתי והוא: במשך כל הדורות היהודים החרדים לדבר השם התנזרו מטלוויזיה ומעיתונים עד הקצה האחרון, האם אינטרנט הוא אחר מטלביזיה ומסתם עיתון? סיפר לי אבי שיחי' - שפעם ראו חסיד מכפר חב"ד בתחנה המרכזית מסתכל בעיתון, שאלו אותו מה פתאום? ענה שהוא רוצה לקרא את המכתב הכללי של הרבי שליט"א שהתפרסם בעיתון... עוד שמעתי שלאחר שהרבי מלך המשיח שליט"א הוריד את הנשיאות מישיבות תומכי תמימים - כמה בחורים צעקו על ההנהלה, ההנהלה סיפרה את זה לרבי שליט"א, הרבי קרא להם ושאל אותם בתוכחה איפה ראיתם את זה? והרבי הורה להנהלה לסלק אותם מהישיבה, המקום שבו הם ראו את זה היה בעיתון. ואני שואל את עצמי האם יש לי אומץ לאומר לרבי מלך המשיח שליט"א על עניין יהודי חסידי שראיתי אתו בטלוויזיה או בעיתון או באינטרנט? היצר הרע אומן במלאכתו דואג שלא יהיה לנו נקיפות מצפון, אז יש לו כמה פעולת הרגעה, אחד אני הרי עושה שליחות באינטרנט אני כותב תגובות ... יהיה מה שיהיה התירוץ הכי טוב. ובפרט שחדשות זה לא בעיה כך אומר היצר הרע, נחשוב לעצמנו עם בטלוויזיה היינו מסתכלים בחדשות, ומה הרבי מלך המשיח שליט"א אומר על זה. אז לפחות לא לשקר את עצמנו, אנחנו חוטאים בזה שאנחנו עולים לאינטרנט, וידיעת המחלה חצי תרופה והשם ברחמו העצומים ירחם עלינו ויעזור לנו להיגמל מהצרה הזאת...
  י''ז טבת ס''ז 06:11

לייזר, אולי כבר תפסיק לגלוש באינטרנט???

אתה ממלא את כל האינטרנט בהודעות שלך, כנראה יש לך הרבה זמן לגלוש באינטרנט... חבל, תפסיק לגלוש, ותשפיע על אנשים שאתה פוגש ברחוב שיעשו כמוך. (אני גולש לצרכי עבודה, ומשתדל מדי פעם לאשר הודעות כאן ולהגיב עליהן כדי שהפורום יהיה חי ופעיל)
 יצחק סבג י' טבת ס''ז 10:33

למה משקרים

השאלה הייתה למה אנחנו משקרים , תחילה נברר למה נברא השקר .והשקר דרוש לו לאדם לשם קיוום כמו מזון וכול התאוות המתלווים לו לאדם .אכן בכול דבר שנברא עם האדם יש לו שימוש אם כי במידה הדרושה גם לשקר יש לו שימוש במקרים רבים לקיומו של האדם למשל אדם נגעל לאכול אצל משהו אחר ולא רוצה להעליבו ממציא סיפור שהו כרג רק גמר לאכו או שהוא צם וכ' זה באשר לשימושים הדרושים לאדם אם כי הוא גם כלי בידי האדם להתפאר במה שאין לו או לשביח רב או רבי בפני אחרים בזמן שהוא לא כזה או לראות עד כמה הוא מתנעניע בתפילה כאשר למעשה הוא יכול להיות ריק מתוכן .או שאדם יכול להגיד שהוא לא רואה אינרנט ולא טלויזיה ומהצד הוא רואה ,פעם למדנו בצעירותנו והרב אמר מי מי שיסתכל על אחר בזמן התפילה או העמידה יקבל עונש ,והנה אחד התלמידים אומר לרב שאחד התלמידים לא היה בסדר והנה הרב העניש את זה המלשין בטענה שהוא עצמו לא שמר על הכללים אחרת איך ראה אותו ובעצם גם אתה או את אם אינך רוצה לראות או שאתה חושב שהדבר שלילי אל תשתמיש באינטרט ,והנה בלי שתרגיש גם אתה משקר לעצמך הכלל אומר היי אתה בסדר תחילה ואז הכל יסתדר בעצם אין לך אדם שלךא משקר גם אלו שעושים את עצמם הם משקרים לעצמם וכן דרושה האמונה האמתית וכיום בעצם קשה למצוא כאלו למען האמת כולנו משחקים אותה או רוצים להתיפיף