מנחם הולנד י''ט תמוז ע''ב 02:55

בית משיח

עיתון בית משיח יוצא לאור כבר למעלה משמונה שנים.העיתון ידע תהפוכות קטנות,וכעת נמצא על סטייל מסויים. כל אחד יש לו את הדיעה על העיתון מבחנה חסידית משיחית,מבחינה גרפית,הגעה בבזמן לחנויות והמנויים. השמצות כידוע זה דבר קל אנילא מבקש לשמוע השמצות אלא איזה מדור טוב יתר , מה אפשר לשפר וכדמה גולשים יקרים בואונרים את הכפפה ונביע את דעתנו ברמה.
 צמח דוד ה' כסלו ס''ג 09:25

משיח בכל עמוד

בית משיח קם בשביל להפיץ את בשורת הגאולה וכיום הוא הפך לעיתון חבד"י שבשער יש יחי אדוננו. שתי הצעות לייעול. 1 בכל עמוד בתחתיתו יחי אדוננו 2 בכל שבוע מאמרים בענייני משיח וגאולה בכלל וזהות הגואל בפרט.וכמובן נמאס כבר מהדיווחים של הכנסת ספר תורה והנחת אבן הפינה -אנו רוצים דיווחים רבים ככל האפשר על פעילות להפצת בשורת הגאולה
 איש יהודי ד' חשון ס''ג 23:33

הרבי מלך המשיח שליט"א

רציתי להעיר שבספרים של הוצאת קה"ת משנת תשנ"ד, לדוגמא הספר בשורת הגאולה ועוד ספרים, שבפתח דבר מוזכר כמה פעמים את שמו של הרבי מלך המשיח שליט"א וכל פעם כתוב את השם המלא "כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א", וזה ממש לוקח חלק נכבר מה"פתח דבר" - יותר מחצי שורה בכל פעם מחדש, ובכל פעם שוב מוזכר עם כל התוארים הנ"ל. וכפי שידוע הרבע כותב את התאריך את הפתח דבר על ספרי קה"ת, דהיינו שיוצאים בהסכמת הרבי. בברכת משיח נאו יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
 יעקב ד' חשון ס''ג 23:08

'קו' בריא

מכך שהיומן של תשרי תשס"ג מלא ברבי חי, ומצד שני ישנם טענות ונכונות, על להיפך אפשר ללמוד שלמוסד ´בית משיח´ אין שום בעיה עם רבי שהוא חי וקיים, ואדרבה, פשוט תלוי מי הוא הכותב ועל כן צריך לדאוג שהכותבים יהיו משיחיסטים כמו שצריך.
 יוסף ד' חשון ס''ג 22:52

יומן תשס"ג

ובכל זאת, הוא לא רשם שהרבי עמד כחזן בוא"ו אייר, כמו כן הוא לא רשם שהרבי אמר שיחות במשך חול המועד, אמנם הוא רשם שהכינו עבור הרבי את הדרוש לכך, אבל לא שבאמת כך הווה
 מנחם ד' חשון ס''ג 04:38

הרבי חי בשבועון בית משיח

ביומן תשרי תשסג בבית משיח ישנם כמה משפטים מהם מובן בבירור כי הרבי חי בגוף גשמי. נכתב כי הרבי אמר אתה הראית נכתב כמה פעמים כי הגישו לרבי מלך המשיח שליט"א את ספר התורה להקפות הרבי בירך את התמימים בערב יום כיפור ואת הנוסעים מ770. כל הכבוד לבית משיח המשיכו בדרך זו.
 שניאור ד' תשרי ס''ג 14:31

מכתב למישחיסט

זה שכתבת שלא כל פעם צריכים לכתוב שליט"א, אז למה כותבים הרבי מלך המשיח אפילו כשזה לא שייך לענין המדובר שם?
 <font color=red><B>בן דוד</font></b> ד' תשרי ס''ג 06:35

היות ואין שום שינוי..

אפשר לנהוג כמו שנהגו לפני 10 -20 שנה, בפרסומים החבדיים דאז. גם בענין מלך המשיח נראה שאפשר לגוון... מה"מ, משיח צדקנו. וכו´. נשיא דורנו, השימוש של חסידים בתואר זה התחיל רק בשנים האחרונות כתחליף לשליט"א... רמי היה קורא לזה "התקמטות קלאסית של חסיד נבוך"...
 משיחיסט ד' תשרי ס''ג 04:06

הרבי שליט"א

הרב יוסף יצחק וילישנסקי שליח הרבי מלך המשיח שליט"א לצפת וראש ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש בצפת אם בכל לפעם שתזכיר את שמו או את שמו של הרב יצחק גולדברג ראש ישיבת מגדל העמק תזכיר את כל התוארים איש לא יקרא את העיתון. מקדמא דנא היו כותבים בעיתונים את שמו של הרבי באופנם שונים הרבי,הרבי שליט"א, כ"ק אדמו"ר שליט"א, נשיא דורינו ועוד. כידוע כיום בעיתונים נוהגים בידיעות וכתבות רגילות [משאין כן בסיפורים]לכתוב קצר ולעניין,בכדי שהקורא ירוץ עם מה שהוא קורא, לכן בית משיח עושים נכון שלא כותבים הרב מנחם מנגל גלוכובסקי סגן מזכיר בית דין רבני חב"ד רב קהילת חב"ד ברחובות שליח הרבי מלך המשיח שליט"א. מספיק לכתוב את שמו והתואר הקשור לכתבה, לדוגמא אם הוא נאם ברחובות -לכתוב רב הקהילה,אם הוא נאם באירוע ארצי של חבד בארץ לכתוב סגן מזכיר בית דין רבני חבד. אם הוא נואם בכינוס השלוחים שליח הרבי מלך המשיח שליט"א. כך גם אצל הרבי במאמר של הרב גינזבורג המדבר על זהות הגואל החובה היא לכתב הרבי מלך המשיח שליט"א[גם זאת לא עשרים פעמים באותו עמוד] אבל אם בכתבה שליח מספר כי היה אצל הרבי א. חייבים לכתוב כפי שהוא אמר בראיון ב. גם אם זה לא ראיון אפשר לכתוב לפעמים הרבי ולפעמים כ"ק אדמו"ר נשיא דורינו ובודאי כמה שיותר פעמים הרבי מלך המשיח שליט"א. שלום על ישראל ובא לציון גואל. משיחיסט
 שניאור ב' אלול ס''ב 21:18

למה לא כותבים שליט"א

אני קורא העיתון בית משיח כל שבוע אבל למרבה הצער כמעט ולא כותבים שליט"א, מלבד במאמר של הרב גינזבורג, יש יחי על הדף השער אבל מה קרה עם שליט"א? בברכת "משיח נאו"
 יעקב גולדובסקי א' אב ס''ב 18:38

וילחם מלחמות ה בעיתון בית משיח

מתי לאחרונה ראיינו אישיות פוליטית בענין שלימות הארץ. בתקופה האחרונה שי גפן בלשון חדה וברורה מסביר את דעת הרבי מך המשיח בצד האקטואלי וכל הכבוד לו. בנוסף מתפרסמים מעת לעת מאמרים של הרב שלום בער וולפא בעניין שלימות הארץ אשר הוא המומחה הגדול לענין שלימות הארץ. הרבי אומר להילחם על שלימות הארץ ולדעת כל חסידי חבד הענין כלל בוילחם מלחמות ה ואת וילחם עושה בגאוה השבועון להפצת בשורת הגאולה. הצעה:מידי שבוע להביא לקט משיחות הרבי מלך המשיח על שלימות הארץ.
 אלעזר פרץ א' אב ס''ב 14:37

עיתון משובח

ראשית ברצוני להודות: כאשר השבועון ´בית משיח´ עבר שינויים, בתוכנן ובמסר, הדבר היה נראה לי מוזר מעט, אך היום במבט לאחור אפשר להגיד שהיה זה צעד מבריק ביותר. כיום אין ספק ש"בית משיח" הוא השבועון המוביל הן בכמות, הן באיכות, עיתון ש"חי" עם הרבי, ומחדיר את בשורת הגאולה וזהות הגואל, וכאמור זאת בנוסף לעמדה ה´מתונה-מרכזית´ שבו נמצא העיתון כיום. יצא לי בשנה האחרונה לדבר עם רבים מאנ"ש, אודות המיוחדות שבעיתון, ואף הם הודו בפה מלא כי ´בית משיח´ מתוקף היותו שבועון ועיתון המייצג את הרבי מלך המשיח שליט"א, ו´שליט"א´ אם כל המובנים, זהו עיתון שאפשר לחיות איתו את ענייני הרבי והוראותיו הקדושות. יעידו עשרות ומאות הכתבות אודות שלוחים ומנהלי בתי חב"ד, מאמרי הגות ו´אקטואליה´, מאמרים "חזקים" ביותר, בענייני משיח וגאולה ושלימות הארץ, בקיצ´ר עיתון שכולנו חייבים שימצא אצלנו. ישר כח לעורכי העיתון ובראשם לכתבים ר´ מנחם זיגלבוים ור´ שניאור ברגר, על העיתון המהנה, ומי יתן שנזכה לקרוא ולהתבשר בעיתון הקרוב, על התגלות הרבי מלך המשיח שליט"א - תיכף ומיד ממש
 אבי בנימינסון א' אב ס''ב 05:12

כתבות מצויינות אבל

הכתבות בבית משיח מצוינות מעמיקות מדברות אל הקורא,אולם צריך לתת במה לכל המשפיעים והפעילים במשיחיסטים.שבוע אחד יכתבו על משיח הרב זימרוני ושבוע אחר הרב וולפא וכו´.
 לוי ל' סיון ס''ב 22:37

מזמן שכחו למה התחילו

פעם העיתון נפתח בתחושת שליחות ותיקון המעוות שעיתון כפר חב"ד הורידו את ה"יחי". הבטיחו שזה יהיה גליון שונה, בלי פוליטיקה, בלי כתבות שלא מתאימות ורק יעסוק בהנהגות הרבי, מזמן העיתון נהיה ביזנס ופרנסה לעוד כמה אנשים בחב"ד. התירוץ הטוב על הפוליטיקה הוא, שזה למען שלמות הארץ וכו´. ממש בלבולי מוח. מה אני בתור תמים צריך לדעת מה אליקים העצני אומר על שלמות הארץ בזמן שהרבי אומר לנו את כל מה שצריך. תמים בכלל לא צריך לדעת מי הוא אליקים העצני או כל אחד אחר שרואיין שם. אני גם לא צריך לדעת חוות דעת מקצועית על הערבים בארץ. הרבי אמר הכל והרבה יותר ברור ומסודר אז.... אם מישהו קורא את זה תפנימו את זה שם במערכת ותזכרו למה בכלל פתחתם את העיתון. נכון, אולי אם תורידו את הכתבות על הפוליטיקות ועוד כמה דברים מיותרים בעיתון, תרד קצת הפופולריות ואולי ירוויחו פחות כמה דולרים, אבל צריך לעצור ולחשוב, האם העיתון נוסד כדי להרוויח כסף או לספק פרנסה למישהו זה או אחר ???? מחכה לתשובה, לוי.
 מאיר גולדברג ל' סיון ס''ב 17:45

רוצים יותר גאולה ומשיח

העיתון כתוב בסגנון איכותי,הכתבות מעניינות אולם: העיתון נקרא השבועון להפצת בשורת הגאולה.איך בית משיח מפיץ גאולה? נכון יש יחי על השער נכון יש מאמר אחד או שניים על גאולה,אבל איש לא יחשוב כי מגזין לעיצוב בית ידבר בעיקר על חומרי בנייה דהיינו על בתי חב"ד בפילות שיגרתית על בעלי תשובה וכודמה