יונה ז' כסלו ע''ג 13:41

מפטיר במנין של הרבי מלך המשיח

איך זה שבכל שבתות השנה קוראים אחד למפטיר - עלי´ של הרבי מלך המשיח, ולא קוראים לרבי כמו שעושים בשמחת תורה?
 שולם י''ב אב ס''ב 01:35

העליה לתורה במפטיר של הרבי שליט"א

הסיבה לאי ההזמנה של הרבי שליט"א היא כדלקמן: ע"פ מנהגי חב"ד, מעלים בכל עליה רק אדם אחד. אי לכך, היות ולע"ע איננו רואים את הרבי שליט"א, על כן אין אפשרות לתת עליה. היום היחיד בו נהוג לתת עליה ליותר מאדם אחד, הוא שמחת תורה,אז באמת מעלים את הרבי מלך המשיח ביחד עם עוד אחד (עד תשס"א - הרב מארלאו ע"ה, ובשנתיים האחרונות - הרב שמואל מנחם מענדל בוטמאן). יחי המלך המשיח!
 איציק ח' אב ס''ב 04:05

תפקידם של הגבאים

ב"ה יחי המלך המשיח! שאלה ודרישה זו יש להפנות לגבאים של 770 מישהו אולי שאל אותם בעניין זה? (ומה דעתו של המד"א הרב אזדאבא - זה גם חשוב!) פשוט שכמה שיותר פניות לגבאים ולרב בנושא הזה יזיזו את העניין! בשו"ט איציק