אלי מצפת ז' כסלו ע''ג 11:05

שימו לב

החלפתי שם מי בחור מהישיבה אני משנה לאלי מצפת תודה שקראתם