חיים ז' כסלו ע''ג 08:22

לקוטי שיחות פרשיות -כיס-

חייבים לעשות לקוטי שיחות פרשיות -כיס- ! מי שיכול ליפעול, שיפעל.