מנחם ט''ז אדר ע''ג 06:41

מהי הבעל הבתיות שיש לשליח על היהדות בעירו?

רציתי לשאול: האם שליח בעירו הוא בעה"ב לכל עניני היהדות שם, כלומר שאם הוא מחליט שאסור לפרסם את דעתו הק´ של הרבי שיהיה בריא בנושא שלימות הארץ או לערוך הפגנות ועצרת מחאה בניגוד לכאורה לדעתו הק´ של הרבי האם צריך לשמוע לו? ואם כן הרי זה יכול להיגרר גם הלאה למבצע תפילין מבצע משיח וכו´. אשמח לקבל חוות דעת מהתמימים שיחי´.
 נחלאי י''א חשון ס''ג 17:22

הכל טוב ויפה, אבל למה הציניות????????????????????

ללא תוספות....
 רדק ד' תשרי ס''ג 01:11

במאה שערים יש חבורת בריונים, משמרת הצניעות

צריך להקים - ובמידה מסוימת כבר יש - קבוצה......... של "משמרת השליחות" נכון שהרבי שלח את ה"שליח" הנ"ל, והרבי לא טועה, אבל כל הגדול מחברו יצרו...... ויתכן שהשליח הנ"ל לא הולך ראש בראש עם "הבחורים המבינים", ולא שהרבי טעה, הנבואה של הרבי לבחור את האיש הזה, בסדר, רק האיש פשוט לא התאים את עצמו לדעות הבחורים. ולכן חשוב מאוד להקים, קבוצת משימה, עם יכולת ניידות בין לאומית מידית,והם יבדקו וישפטו את כל אלו שבעבר בדור הקודם, שהוא לא דור הגאולה הרבי מינה כל מי שלא מתפקד בהתאם להבנתם, אז הם יתעצו עם החברה מירושלים הנ"ל באיזה חומצה לרסס את המדובר וכיצד לטפל בו, וכבר היו חברה, שבדקו מי מציק לרבי ביחידות, ולשם כך הם שמו מיקרופון בחדר של הרבי, ואחר כך ........... אפשר להתענין אצל יודעי דבר מה הי´ה אתם. ה´ יברך את החסידים והשלוחים, לעשות רצון המשלח ולהצליח שיהי´ה רצון המשלח, ולא רצונם.
 שניאור ב' אלול ס''ב 21:43

ואם לא עושים השליחות של המשלח

ואם השליח עושה דברים אחרים ממה שהמשלח אומר לו לעשות אז הוא כבר לא שליח.
 יח א' אב ס''ב 16:30

מעשים נגד רצון השליח

ע"פ הרואת הרבי בהרבה מענות יש להשמע באופן מוחלט לבעה"ב של המקום דהיינו השליח וחס וחלילה להפר הוראה זו.
 <font color=red><B>בן דוד</font></b> ל' סיון ס''ב 17:44

הייתי אומר שהשאלה שצריכה להשאל היא קצת אחרת

כשהרבי מלך המשיח שליט"א שולח שליח, אז כפי שהתבטא כ"ק אד"ש פעמים רבות הוא הבעל הבית על המקום. ובעל הבית זה בכל המישורים והמובנים. השאלה האם כל ה´קיין´ס´ שהכניסו עצמם בגזרת ´נ"ע ונ"ד´ (כלשון פרשתינו) הם שלוחים של כ"ק אד"ש מה"מ. י"א שהתשובה לשאלה זו נמצאת בשיחת ש"פ חיי שרה נ"ב. ועוד צ"ע בגדר שליח שחשב שמת משלחו. שאלה הלכתית השייכת לרבנים מורי הוראה בפועל. (מרלאו?) ואכמ"ל והמשכיל יבין.
 שמוליק ל' סיון ס''ב 04:41

כן, שליח הוא בעה"ב של העיר בכל המובנים ! ! !

תתפלא לשמוע אבל הבעיות שאתה מדבר עליהם כבר היו פעם, והרבי הגיב פעם על מישהו שעשה משהו נגד רצון השליח של (אם אני לא טועה) קליפורניה, הרב שלמה קונין. הרבי הגיב נורא בחריפות נגד אותו אדם, ואמר: "אני שולח אדם תחתיי, והוא מתנגד...". אז כמובן אתה צריך לדעת שאתה - בטח לא בעה"ב ! ! !
 מנחם ל' סיון ס''ב 02:38

רבי או ס"ת של רבי?

אני חושב שהמנהג הזה וה"טירוף" עליו כביכול. נובע מאנשים כאלו שאין להם אמונה שלימה ברבי שליט"א ובעצם הס"ת של הרבי נהפך למעין רבי שלהם. משהוא כמו קמיע וככל שהם נותנים לו יותר נשיקות הם יותר מתקשרים אליו.