תמים ב' סיון ע''ו 11:14

כיפה יחי

אני ממשפחה שלעת עתה נקראת אנטית, ב"ה משרי שעבר התחזקתי באמונה ברבי מה"מ וכו' וכו'. אין לי כיפה יחי ולאחרונה החלטתי להתחיל לשים, אלא שאצלי במשפחה לא כלכך מקבלים את זה (בלשון המעטה)... בינתיים אין לי ואני מתלבט מה לעשות. יש לכם עצה אולי?
 א כ''ד חשון ס''ז 11:48

יחי

כשאתה הולך עם כיפה בלי יחי אתה דתי כמו כולם וכשאתה הולך עם כיפה יחי אז יודעים שאתה חייל של הרבי שליטא עוד לפני שהתחלת לדבר.
 תמיד תמים כ''א חשון ס''ז 13:16

מעלין בקודש ואין מורידין

אם כבר התחלת לשים - אל תוריד! זה יכול לגרום להם לחשוב שאתה כבר חושב כמוהם וכו'. כל השאלות והדיונים הכתובים כאן היו צריכים להיות לפני ששמת, אבל אחרי ששמת - תמשיך. כי אנשים מפרשים את זה (ששמת והורדת) בצורות לא כ"כ רצויות.
 משה קוזמיר י''ז חשון ס''ז 16:42

טעות

ו"אל יבוש" לא ו"על" הרבי מה"מ שיל"ו לא לבש כיפה זו.
 דגלן י''ז חשון ס''ז 14:49

אין מה לדאוג

אני מכיר הרבה חברה כמוך מה שהם פשוט עשו זה ... שהם שמו את הכפה בלי לשים על אף אחד באופן ד''ועל יבוש מפני המלעיגים'' אבל בכל זאת איך הם עשו את זה בהתחלה קצת בסמוי מן העין עם כובע ובחופף גילו לעני כל ויהי רצון שעל ידי כך נזכה כולנו ולא בחופף אלא תיכף ומיד ממש ולא בחופף להתגלותו המדית של הוד כ''ק אדמור שליטא יבוא ויגאלינו קוממיות לארצינו תיכף ומיד ממ''ש
 ברוך דוידסון י' חשון ס''ז 13:30

תגובה לכיפה יחי

זה הוא שגעון שאין רפואה עליו האם ראיתי פעם אנשים שילבשו כיפה ובו רשום 'שמע ישראל' הלא זהו חיוב דאורייתא של קבלת עול מלכות שמים ועם כל זה אין מקפידי"ם ללבוש כיפה כזו כי אין זה הגורם להאמין ביחודו יתברך כך שטות גדול ונורא מאוד ללבוש כיפה שרשום עלי' יחי כי אפשר להאמין בחיותו של הרבי בלי זה
 יצחק פרץ ז' חשון ס''ז 04:27

מקיף

אומר לך יקירי עיקרון פשוט שקיבלתי מהמשפיע הרב שמואל שי' פרומר : בכל עיניין של תוספת בעבודת השם יש לינהוג בתוקף ובדרכי נועם יחד.כלומר עליך לנהוג בתקיפות עם עצמך ובדרכי נועם עם הזולת,המשך לחבוש את הכיפה בשיא התוקף וראה בה כיתד להאחז בו והיה מוכן ליספוג הרבה טילטולים ומובטח לך שבחלוף זמן מה הם יעלמו ואתה תישאר במדרגה זו ותנסה לתפס יותר גבוה.נ.ב. שים לב עם הוספה בעבודת השם לא תימשוך טילטולים אין זו הוספה מצד הקדושה וכגודל הטילטולים כך גובה המדריגה.
 משה הולצברג כ''ז אלול ס''ו 10:43

האם זהו מדאורייתא? או מדרבנן?

תגיד לי מי אמר שצריך ללכת אם כיפה על הראש עם יחי? אל תסתכל בקנקן אלא מה שיש בו!
 מילתא בטעמא כ''ז אלול ס''ו 10:40

אין לנו אלא הוראות הרב"י שליט"א מה"מ

קודם כל ברכות על התחזקותך, ועליך נאמר "מי יתן טהור מטמא לא אחד", בבחינת אברהם מתרח - אשריך אשריך! לעצם הענין, "גדול השלום" וטוב לך לקרב את הוריך לענין המשיחי בדרכי נועם, שיראו את התחזקותך העצומה בלימוד החסידות, בעבודת התפלה, באתכפייא המביאה לידי אתהפכא, בלימוד הנגלה שבתורה ובהנהגה החסידית בכל הענינים - ולא בהשפ[ר]צת יחי כשיכים בעיניהם. ועוד, והוא העיקר, שמכיון שלא מצינו שהרב"י שליט"א מה"מ עצמו הולך עם כיפת יחי, היינו שאין זה ענין שצריך למסור עליו את הנפש שלך או של הוריך, ודי בכך שבשאר הענינים תנהג כמו הרבי (לדוגמה בגשמיות - צבע העניבה, סוג הגרביים; לדוגמה ברוחניות - שלא יעבור יום בלי שתוסיף קבלה טובה וכיו"ב, שתתפלל כל יום במנין בשעה של הרבי, שתלמד מאמרים של הרבי מהר"ש וכו' וכו') - ובכך תקיים בעצמך את היעוד של "ויקוים בנו מקרא שכתוב 'ונחה עליו רוח הוי' וגו''", כהוראת הרבי מהו"ר תשנ"ב! יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד!
 שפיציסט מופנם כ''ז אלול ס''ו 10:19

מנהג המשיח!!!

ב"ה אני הח"מ משיחיסט הכי הכי - הולך בלי כיפת יחי - שכן מנהג הרבי מלך המשיח שיחיה לעולם ועד - שהולך עם כיפה ללא כל כיתוב - וכל המשנה ידו על התחתונה!!! יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!!
 תמים 770 כ''ו אלול ס''ו 19:54

גאומ"ש

לדעתי אל תלחם עם משפחתך אתה צריך אותם והם צריכים אותך אך תשתדל להתחזק בענייני גאולה ומשיח ואז מימילא הם יעריכו אותך ויסכימו עם דעותיך (כלומר יסמכו עליך שמה שאתה בוחר זה נכון וטוב בשבילך, וגם הם יראו שהמשיחיסטים לא"משוגעים" כביכול) כפי שהם כנראה חושבים. אבל תזכור תמיד העיקר זה פרסום משיח וזה לא חייב להתבטאות בכיפה יחי בכלל!!! למרות זה דבר חשוב וטוב. זה יכול להיות בהוספה בלימוד גאולה ומשיח עם אנשים במבצעים!!! ובהכרזת הקודש יחי המלך המשיח יחי אדוננו וכו' ולימוד הדבר מלכות שזה חשוב ביותר יחי המלך המשיח!!! תשמור על קשר בנתיים! תמים 770