מילתא בטעמא כ''ו תמוז ע''ג 23:28

הנשיא העשירי

ראיתי כעת (לא משנה היכן) שבשיחת ר"ה תש"נ הרבי שליט"א מה"מ מדבר על כך שמשיח הוא "הנשיא העשירי" ומקשר זאת לעניני עשר בגאולה ובעבודת ה'. מה זה הנשיא העשירי? אני מכיר לעתים נדירות את המושג "דור העשירי", אך תמיד הסבירו לי שהדור מתחלף אך הנשיא נשאר "הנשיא השביעי", ואילו כאן מדובר על "הנשיא העשירי". זה מעט מבלבל - מישהו מוכן להסביר? שנה טובה ומתוקה
 טוביה דורון ז' אייר ס''ז 04:59

דור תשיעי עשירי

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד = = = = ב"ה ימות המשיח בתחילת שנת תש"נ הרבי שליט"א מלך המשיח מדבר על משיח שהוא דור עשירי, (התוועדויות תש'נ כרך א' עמ' 17), וגם בפרשת שמיני תנש"א, מיד אחרי ה"שיחה הידועה" כ"ח ניסן תנש"א, (התוועדויות תנש"א כרך ג' עמ' 132) הרבי משתמש בלשון "עד דורנו זה דור התשיעי (ג' פעמים ג' חזקה), שנעשה הכנה קרובה – בלי הפסק כלל – לעשירי יהי' קדש בגאולה האמיתית והשלימה. ויש לבאר לפי ההערה של הת' וואלף, שבליקוטי שיחות חלק ח"י עמ' 281 הערה 66, שהרבי אומר שאחרי ביאת המשיח יש שתי תקופות, התקופה הראשונה שהוא בחזקת משיח, והתקופה השניה של משיח בוודאי, והחילוק בין שתי התקופות לגבי משיח עצמו נחשב כחילוק בין שני אנשים, הגם שזה באותו איש עצמו – "בן דוד" או "דוד". באותו איש שמתגלה תחילה בחזקת משיח – זה ביאת המשיח: "בן דוד" בא, וכאשר מתגלה כמשיח וודאי אז "הוא דוד בעצמו". (מתוך הפיוט "קול מבשר") ולגבינו - המשך הדור התשיעי ללא הפסק בינתיים לדור העשירי. באופן נוסף: בשיחת פ' יתרו תשנ"ב (התוועדויות תשנ"ב כרך ב' עמ' 255) הרבי משווה את התקופה השלישית: "התקופה לאחר הסתלקות בתו של כ'ק מו'ח אדמו'ר ביום כ'ב לחודש אחד עשר (כ'ב שבט תשמ'ח) לתקופה של החילוף בין שתי התקופות הראשונות, בין 'סיום התקופה של עבודת כ'ק מו'ח אדמו'ר נשיא דורנו בחיים חיותו בעלמא דין', לבין 'היום למחרתו – יום אחד עשר לחודש אחד עשר (היום הראשון אחרי ההסתלקות). במילים אחרות: התקופה שהחלה אחרי הסתלקות הרבנית בתשמ"ח היא – כך אומר הרבי – כמו 'חילופי הגברי' בין דור השישי לדור השביעי – כלומר כאילו דור חדש באותו האיש! ואם כן לגבי ספירת הדורות מהבעש"ט זה דור תשיעי-עשירי.
 מתקרב. כ''ג ניסן ס''ז 23:13

זה הרבי, לא?

לא קלטתי מה בדיוק לא ברור לך. הרבי הוא לא הדור העשירי אם מתחילים לספור מהבעל שם טוב?
 אלון ג' ניסן ס''ז 10:32

בנות..

דברי חסידות עמוקים מתאימים לבת שהנשמה שלה מתאימה לזה..אם הנשמה של הבת לא מתאימה היא מחריבה את עצמה..וזה לא עושה כלום..אחרי הכול-ידע לא אומר לי כלום--החשוב זה ההמשכה מהידע לרגש ולמידות.
 משפיע ב' ניסן ס''ז 11:14

בדרך אפשר

ב"ה הרבי מלך המשיח שליט"א התייחס לכך בהתוועדות פורים האחרונה לע"ע שזכינו לשמוע. הוא דיבר על הקשר בין הרבי הריי"צ נשיא דורנו לבין הרבי מלך המשיח שליט"א ועל התקשרות שלנו כחסידים לכל אחד משני הרביים. ומהיכי תיתי. חשוב לקרוא היטב את הרשימה של השיחה (ולענ"ד - לשמוע גם את ההקלטה - ואפשר להשיג - שכן ברשימה היו פרטים שהושמטו) כדי להבין באמת את הענין.
 יחימלך גולדשטיין ד' תשרי ס''ז 13:09

עצביהם כסף - וזהב?!

לר' עצבנוביץ' (קנא תעניות) החביב! איזו מן שאלה מוזרה אתה מפנה. אנו, תלמידי ומקושרי הרב"י שליט"א מה"מ, יכולים רק לעמוד משתאים ומתפלאים מול התגלות הבטחת הרבי לגאולה האמיתית והשלמה בכך שנשים מעמיקות בחסידות באופן מעולה כזה. הלא חלק מהבטחת הגאולה, אם לא העיקרית שבה, היא שיקוים "אשת חיל עטרת בעלה" והמלכות תעלה לבחינת "שוין בקומתן" וקצת יותר אפילו, והנשים תעמקנה ותרבינה בלימוד כמה וכמה - מה' אשה משכלת. ועד לדבריו המפורסמים של הרב"י שליט"א מה"מ שהוא מחכה לקובץ חידושי תורה בגמרא שיוציאו נשים כשרות וחסידיות, כדוגמת המתוארות בספר הזכרונות. בקיצור, עליך נדרש "עצביהם כסף" - את עצבני כי אתה רוצה שיהיה רק מדת הזכר, מדת הכסף, ואינך מכיר ב"מעלת הזהב על הכסף" המגלה את מעלת נוקבא עילאה על הזכר. ואין לך תיקון, חוששני, להרגיע את עצבנותך, חוץ מלקנות לאשתך המשכלת תכשיטי זהב רבים, בהם תוכל להתעטר כשתלך ללמוד וללמד תורה ברבות. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!!
 כן דוברות קולך ד' תשרי ס''ז 11:09

שכויייעעעחח!!!!

ב"ה ישר כח יחימלך וכל הכותבות היקרות!!! סוף סוף אנחנו הבנות מפגינות ומפנימות (תיקון הפמיניזם המקולקל הגויי) את פנימיות התורה באופן שראו כל עמי הארץ - וגם מאשרים ונותנים את הסכמתם וברכתם - כפי שבאה לידי ביטוי בברכתו של יחימלך! נמשיך כולנו להיות "הנשים הצדקניות" שיביאו את הגאולה האמיתית והשלימה עם הרבי מלך המשיח שליט"א בראשנו - עטרת ראשנו ואנו עטרת בעלנו בגאולה האמיתית והשלימה (אשר אותה אנו כבר חיות וקיימות היום כאשר אנו מקיימות בנו מקרא שכתוב "תקראי לי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי") תכף ומיד ממ"ש ממ"ש ממ"ש!!! יייעעעסססס!!!! יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!!
 רבקה הונטרמן ג' תשרי ס''ז 07:49

אולי -

ב"ה אני לא כל כך מבינה את כל מה שכתבת על רב ורבי - אבל אולי הכוונה בשיחה של הרבי שזה אותו רבי ממש (נשיא הדור משיח שבדור) אלא שיהיו כאלו שיכנו את הרבי "הרב". (או להפך - זה לא כל כך משנה נראה לי. בכל אופן - נראה לי שבאמת צריך להתקשר עם עצמות הרבי - כפי שהעצמות של הרבי כל הזמן איתנו ומתגלה כל הזמן - גם בדורנו זה ברב"י מה"מ שיל"ו שהוא נשיא הדור, משיח שבדור ומלך הדור - ואני לא יודעת אם זה ממ"ש משנה איך אנו נכנה את הרבי - העיקר שאנחנו חסידות אמיתיות ומקושרות כמו שצריך!!! יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!!
 דער עצבנובער רב ג' תשרי ס''ז 07:42

מה זה פה?

ב"ה זה אשכול של וואיבערס? גם מילתא זו בת - כמו תחיה-צלכה? מה הולך פה? זה ככה מקובל בחב"ד שבנות מתעסקות בהשכלות עמוקות של חסידות וכו'?
 תחי'ה-מלכה צורפז כ''ח אלול ס''ו 07:27

ד"ל בד"א

הנה הרה"ח ע.י. כתב/ה שבהמשך השיחה רמוז הענין, אך סתמ/ה ולא פרש/ה, והוסיפה מבוכ/ה על מבוכ/ה. ואולי יש לומר, בדרך אפשר, שהכוונה באותו ד"ל סתום בשיחה היינו שהמעבר מדור התשיעי הוא מעבר מהנהגה של "רבי" ו"צדיק" (ששייכת לנשיא התשיעי, שבבחינת "צדיק יסוד עולם", הספירה התשיעית) להנהגה של "רב" ו"מלך" השייכת לספירת העשירית, ספירת המלכות. והנה, המעבר מצדיק למלך ברור ומובן, ופשיטא שנדרש במעבר מדור התשיעי לדור העשירי, שאין רבינו מקושר רק עם מקושריו, אלא שהרב"י שליט"א מה"מ מושל בכיפה על כל עמא קדישא, כולל אלו שאינם מזוהים עמו בגילוי, ואף אלו הרודפים אותו בראותם שהוא הוא מלך ישראל המאיים על קיום ה"על כסאו... ישב זר" שהם נוהגים בו ר"ל. אמנם, עדיין צ"ע מה פשר המעבר מ"רבי" ל"רב", שהלא בפשטות עיקר המעלה היא ב"רבי" - "כל רב מבבל וכל רבי מארץ ישראל", וה-י היא סוד נביעת האין-סוף שבו, כמבואר בכתר שם טוב, ועד שמצינו בגדולי הצדיקים (דוגמת רבי לוי יצחק מברדיטשוב ובאופן מסוים גם האלטע רבי בפי העולם) שהיה חסרון רוחני בכך שאף שהיו בבחינת "רבי" העולם כינה אותם "רב". ואולי יש לומר, בדרך אפשר, כי בהיות שעיקר מעלת המשיח בהיותו ענו וילמוד תורה עם כל ישראל - כנודע בלוח היום יום - וכן מבואר בדא"ח ש"מלך" היא רוממותו בתחלה ולבסוף ישאר "רב" המלמד "תורה חדשה מאתי תצא", אולי יש לומר כי דווקא בענין לימוד התורה מודגשת ענותנותו שנקרא "רב" ולא "רבי" להדגיש את הקשר שלו לכלל ישראל (ולאידך רב הוא ביטוי הרוממות הנעלה ביותר), כאשר ה-י של נביעת האין סוף כל כך מורגשת לו כמתנת אלו-ה ממעל עד שאין הוא נקרא על שמה כלל וכלל, ודווקא לכן מסוגל להתקשר עם כל יהודי שטרם זכה לכך, כנ"ל, ואף לזכותו באותה נקודה עצמית שבבחינת "מתן בסתר". וה' הטוב יכפר ויראנו נפלאות מתורתו תיכף ומיד ממש, בגילוי עד שנראה את "התגלות מציאותו של מלך המשיח לעין כל" דייקא על ידי מימוש פעולותיו בגשמיות, ונראה כולנו את הנשיא העשירי, מלך-רב (שמצד עצמו הוא מלך המשיח שעל ימיו נתבאו כל הנביאים, אך מצד נביעת האין סוף שבו) יגלה לנו גילויים שמבחינת "עין לא ראתה". יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
 ע.י. כ''ז אלול ס''ו 10:16

עיין באהמשך השיחה

ב"ה ראה בהמשך אותה שיחה: "הנשיא העשירי שיהיה רב ומלך..." - וד"ל.