יחימלך גולדשטיין י''א אייר ע''ג 01:07

עד מתי מצלמים מהכיוון הלא נכון?

צילומי כ"ק אדמו"ר שליט"א מה"מ בעברו לפני התיבה ב-כ מנחם-אב השתא העבירו בי הרהורים חשובים. איך גם ביום נפלא כזה, בו אנו זוכים שמלכנו משיחנו עובר בראשנו בגלוי ממש, ולא רק נוכח עמנו בתפלה באופן מקיפי, בכל זאת לא נתעוררנו מטעותנו ומתפיסתנו שבבחינת הסתר פנים ויניקה בדרך אחוריים ר"ל. ובמה דברים אמורים? מדוע מצלמים את כ"ק מה"מ שליט"א מהגב, בבחינת אחור, ומצד שמאל, בבחינת דין והסתרה, ולא מצלמים מהפנים ומצד ימין?! גם אם זה לא-מודע, ואני מאמין שכך, הרי זה מעיד על העלם הרע בפנימיות נפשנו. על כך שגם אנו, המאמינים והרואים, עדיין עומדים במעמד ומצב של העלם והסתר ושל קבלה בבחינת דין, ואין הדבר תלוי אלא בנו, שנעמוד הכן כולנו לקבל את פני (!) משיח צדקנו, ויקוים בנו קבלה בבחינת "מוליך לימין (!) משה" ו"נעימות בימינך (!) נצח". שרק למימינים בה, הפתוחים לקבל את דברי הרבי בשלמות, "פנים בפנים", ללא כל ציורים וצמצומים הבאים מצד הנה"ב וה'ציור' האישי של כל אחד, רק בהם נאמר "למימינים בה סם חיים נצחיים". ואין לנו אלא לצעוק מעומק הלב, פנים בפנים וימין בימין, עד נגלה לעיני משיחנו עומדים הכן כולנו בצד הנכון: יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!!
 mendy י''ח תשרי ס''ז 16:46

ה' ירחם

בושה וחרפה וחוצפה להציע לצלם מול הפרצוף של הרבי!!!!!!!!!!
 צפתי י''ג תשרי ס''ז 13:59

1111

תגידו הכל בסדר אתכם מה אתם עובדים על עצמכם לא רואים את הרבי ומצריכים להיות עצובים על כך
 לייבש כ''ז אב ס''ו 03:18

לחבדניק

כנראה שאתה לא חבדניק אם יש לך כאלו בעיות... יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
 יחי'ה שוואנצענעגער כ''ד אב ס''ו 03:28

הרהורים בד"א על תכונת "נמנע הנמנעות"

ב"ה יחי המלך!!! ב"ה זכינו גם השנה, שכמו בכל שנה" הרבי שליט"א מלך המשיח עבר לפני התיבה בכ' מנחם אב. הרהרתי קצת על כך שמכיון שצדיקים דומים לבוראן - וגם הרבי בוודאי הוא "נמנע הנמנעות" כפי שפסקו כל רבותינו נשיאינו והסכימו עמם הרמב"ם וחכמי הקבלה וכו' - כלומר שהרבי יכול לעשות מה שהוא רוצה - אפילו דבר שהוא לא יכול לעשות - שכן בזה באה לידי ביטוי מעלתו של הרבי ככל-יכול ואם כן: בוודאי שיתכן שהרבי יוכל לבחור יום אחד לא לעבור לפני התיבה בכ' מנחם אב, או גם להחליט שדברים מסוימים שעד היום הוא עושה - מהיום כבר לא (כפי שראינו בפועל בקשר להליכה לאוהל של הרבי הריי"צ נבג"מ זי"ע - שעד תקופה מסוימת הרבי הלך לשם באופן קבוע ולאחר כך הפסיק לחלוטין עד ג' תמוז שמאז בוודאי שלעולם שום משיחיסט מה"מין לא יעלה בדעתו שהרבי מלך המשיח שליט"א חי חי וקיים יעעעעס נמצא שם). אם כן - איך אפשר לדעת אילו דברים הרבי ממשיך לעשות כרגיל ואילו דברים לא?? חלילה וחס שנחשוב שעל פי מראה עינינו המגושמות אפשר לקבוע דברים שכאלו - כי אם כן רח"ל יהיה ניתן לומר שיש לדבר סוף - ואז חלילה וחס אפשר להעלות על בדעת דברים איומים ונוראים שאין כאן המקום להאריך בדברים המצערים שכאלו. ומכיון שכך - וכמו שראינו כאן בחדשות - גם כשאיננו רואים את הרבי בפועל אנו יודעים שהוא עובר לפני התיבה וכו' - הכל כרגיל - אז אם כן - איך נדע מתי הרבי "שובר שגרה" - ועובר שלב בתהליך הגאולה? הדבר חשוב מאוד ונוגע לנקודת פנימיות המשיחיסטיות שכן: לאורך כל שנות הנשיאות ראינו הרבה הנהגות אצל הרבי שנהגו לעתים ואחר כך פסקו: לדוגמא: המלחת האוכל מאד לפני הסתלקות הרבנית בתשמ"ח ואילו אחר כך אכל ללא מלח. וכן ההקפדה על ההגעה בזמן לתפילות לפני הסתלקות הרבנית בתשמ"ח (שכפי ששמעתי מפי משפיע דגול שעד אז היה אפשר ממש לכוון את השעון לפי הזמן הו הרבי נכנס לזאל) ואחר כך היו בכך שינויים - ועוד הנהגות רבות (ואחת הדוגמאות הבולטות שציינתי קודם היא ההגעה לציון של הרבי הריי"צ עד תקופה מסוימת) וממילא - מכל הנ"ל ברור שהרבי מלך המשיח לא נוהג תמיד באותן הנהגות שנהג ולכן: אם אנו נחליט שמאז ג' תמוז אז הרבי תמיד תמיד מתנהג כמו שראינו ולעולם לא משנה דברים בהנהגות הרי יש קיבעון זה עלול לגרום שנחשוב חלילה וחס שג' תמוז גרם חלילה וחס כביכול לשינויים ברבי - דבר אשר כל מה"מין לט יכול ח"ו להעלות על הדעת רח"ל. אשמח אם המשפיעים פה באתר (אולי הרב ישראילק או מישהו אחר) יוכלו לענות לי על השאלה הזו שמטרידה אותי. בשמחה רבה ועצומה ובהכרזת הגאולה: "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!!" יעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעסססססססססססס!!!!
 תמה כ''ב אב ס''ו 16:27

אני פשוט לא מבין

מישהו יכול להסביר לי את מה שאליהו הנביא כותב? אני מנסה ומנסה לקרוא ופשוט לא מבין. ה' ירחם.
 יחימלך גולדשטיין כ''ב אב ס''ו 14:53

אכן, עתיקא קדישא ממש

לאחי אהובי יחי'ה שוונצענעגער י"נ אכן לתורף דבריך ההבלותיים כבר ענה הרה"ח ישראליק, העומד בראשנו ומנהל את דרכנו בפורום החשוב, שהעיקר הוא "כמו שהלביש עצמו בתוך גוף", כי עצמות ומהות בלי גוף זה ממש לא קונץ מיוחד, כמובן. אמנם, מכתלי דבריך ניכרים דברי אמת, שאף שלא הבעת את רחשי לבך באופן המתקבל והנכון, הרי כותרתך המופלאה היא אמת לאמיתה, ומעיון בעומקה יתלבנו ויתבררו הדברים. שהרי, אמת ויציב כי "לית שמאלא בהאי עתיקא כולא ימינא", ומדויק בדא"ח כי מהיתור "כולא ימינא" נלמד שלא רק ש"לית שמאלא" אלא שהשמאלא עצמו הוא יותר ימינא מימינא (כמבואר באדרא שמנוקבא דפרדשקא בימינא חיים, ומנוקבא דפרדשקא בשמאלא חיי החיים, ומשם דייקא חייו הנצחיים של מלכנו משיחנו, כמבואר בריש הסה"ק לקו"מ, כפי שמצטט הרב"י שליט"א מה"מ בשיחותיו - ומכאן הידור מיוחד להתבונן בנחיר השמאלי של הרבי, לחיזוק ענין החיים הנצחיים, ושמא לכך התכוון הצלם - והוא על דרך המבואר בהסתכלות בהתאדמות לחיי התוקע בר"ה, וכפי שזכינו שבשנים האחרונות אין הרבי מה"מ שליט"א מסתיר את לחייו בטליתו בעת התקיעה, והוא מסימני גילוי הפנים של דור הגאולה). ותוספת טוב טעם ודעת בהנ"ל הוא להמעין בכתבי האר"י כיצד מתבאר ענין "לית שמאלא בהאי עתיקא כולא ימינא" בדרגת עתיק יומין דייקא, שדווקא שם אין כלל לא ימין ושמאל ולא פנים ואחור (מה שאין כן באריך אנפין), משום שהעצמות מתגלה בבחינת פנים ובבחינת ימין מכל הצדדים ממש. ועוד יש לבאר כי כשם שהשמאל יותר ימין מימין, כך האחור יותר פנים מפנים (ובכך יתבאר מדוע בתשרי לפני שנתיים הצטלם הרבי דווקא מאחור). ועיקר ענין הגילוי הפנים והימין באמת, עוד למעלה מעלה מבחינת פנים-שיש-להם-אחור ושמאל-שיש-לו-ימין, שהוא גילוי האלקות בשקיפות מוחלטת, מתוך בטול של כל ציור, והוא שלמות התלבשות העצמות בתוך גוף מכל צד ופנה בלי שיור ממש. ומכאן תומתק כוונת הצלם, ואני חוזר בי מדברי, ואשרי כל המכירים במעלת ישראל ואינם מבקרים אותם כלל ועיקר חלילה, ואין לנו אלא הכרזת הקודש הפנימית: "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" בה חש כל אחד בפנימיות כי "אני [המתחיל, אך לגמרי מבין כי על אותו גל ובאותה שמחה וביתר חיות ויכולת גם] ואתה נשנה [והיינו הפיכת העולם בימות הגאולה, שאיננה הפיכה במובן הרגיל, כי הלא אין ימין לעומת שמאל ומעלה לעומת מטה ופנים לעומת אחור, אלא בגדר שינוי בלבד, שהפוך בה והפוך בה דכולה בה ועם כל השינוי וההזזה העצמית הרי נותר הרבי ע'צם-ב'לתי-מ'שתנה] את העולם [לשון העלם, שלא יתהפך, אלא שההעלם עצמו יאיר, כפי דברי הרבי מה"מ המופלאים בכך]"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 אליהר הנביא כ''ב אב ס''ו 13:09

יחימלך ותפיסתו המוזרה

לדעתי אתה חולק על כל דבר שנראה בעינך מוזר זה דבר חולני ואומר לעצמו למה לא מבינים אותי ? איך יכול להיות באמת שכולם לא מבינים את הרבי מלך המשיח ורק אני "יחימלך" מבין במשיח .יחי אתה חולה אהבה אוהב רק את עצמך כמו שנכתב העולם נברא רק בשבילי .אין דבר מגיע חודש אלול ואתה יחימלך יכול לקבל את המלך באיזה צד שאתה רוצא ויכול לומר לו "לרבי שליט"א מלך המשיח שהחסידים לא שומעים "לך " כי רק אני יחימלך "הלמך " מבין מה זה רבי ומה זה משיח ומה זה חסידים , בספר דרך מצותך מצות מינוי מלך נכתב בעמוד נח פ שופטים למנות מלך מישראל שנאמר שום תשים עליך מלך הנה צריך להבין מה שקצף שמואל על בנ"י כששאלו ממנו תנה לנו מלך וגם הש"י אמר לו כי לא אותך מאסו כו"מה החרי אף הזה הלא זוהי מצותו ית" ג" מצות נצטוו בנ"י בכניסתם לארץ ואחת מהם למנות להם מלך {סנהדרין כ" ב"}שורש העינין שלנו זה מלך ורק מלך ולא לעשות דבר שיחלל בו שם שמים רק מה שהרבי שליט"א מלך המשיח מצווה אותנו . ולך "יחילמך" להתראות בבית המקדש ורפואה שלמה והמון אהבת ישראל יחי המלך המשיח ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  כ''ב אב ס''ו 06:41

העיקר - גוף גשמי

ידוע שלע"ל עיקר הענין הוא גשמיות "דירה בתחתונים" ובו עצמו - גילוי העצמות. לכן ההדגשה העיקרית היא לראות את הגוף הגשמי, ובו לראות (גם) את העצמות. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
 יחי'ה שוואנצענעגער כ''ב אב ס''ו 04:52

לית שמאלא בהאי עתיקא כולא ימינא

ב"ה תמה אני על דבריו של הרה"ח יחימלך שיחי': כיצד אפשר להתייחס לרבי מלך המשיח כדבר גשמי? ועוד לכתוב אודות הרבי מלים גשמיות כ"גב" "צד" וכו'?? הרי כפי שהרבי עצמו אומר מדובר כאן ב"עצמות ומהות" כביכול, אמנם כפי שהלביש עצמו בגוף אבל רצוננו לראות באמת את ה"עצמות ומהות" ולא להתמקד בהתייחסות אל הצד של "הלביש את עצמו בגוף". נכון שבעבר היינו רואים בעיקר את הצדדים של הרבי הנראים לעינינו הבשריות והמגושמות כ"הלביש עצמו בגוף", אבל ברור שהתכלית של כל ההעלמות וההסתרים הנוראים שאנו חווים לצערנו בשנים האחרונות - שכל יום יותר גרוע ומוסתר מחבירו - היא ההבאה לגילוי ה"עצמות ומהות" כביכול תוך כדי הרחקת מושג ההגשמה של "כפי שהלביש עצמו בגוף". נקודת זכות על דבריו של יחימלך היא שהדברים נכתבו בפורום המוקצן-מוחצן שפיץ-יחי הלז בו עדיין לא כל אנ"ש קחו את העיניים בגלוי לראות את הרבי מלך המשיח שיל"ו בגילוי העצמות ממ"ש. בכל אופן - יהי רצון שנזכה כולנו תכף ומיד ממש לגילוי העצמות בעיני בשר באופן של "מצביע באצבעו" ואומר "זה הוי' קיוינו לו - יחי אדוננו מורנו וריבנו מלך המשיח לעולם ועד" - נגילה ונשמחה בישועתו. ועוד והוא העיקר לא עכבן אפילו כהרף עין תכף ומי"ד ממ"ש ממ"ש ממ"ש!!!
 לאליהו (הנביא???) כ''ב אב ס''ו 02:36

הפוסל במומו פוסל

ב"ה אתה התכוונת ליחימלך?? הוא לו יש תמיד ביקורת?? הוא תמיד מחוץ למנין של הרבי רואה רבנים נוסעים לאותו המקום? הוא תמיד מתלונן על כל העולם??? משום םמה מהשוטטות שלי בפורום נראה שאתה הדמות שתמיד עמוסה וגדושה בביקורת מקו לקו - פצ, פצ. אתה מגיע לבריתות ב770? אתה יודע שאליהו הנביא (האמיתי, לא אתה) התלונן פעם על בני ישראל שכביכול עזבו את ברית ה' ונהיו פחות משיחיסטים ובגלל זה הוא צריך להגיע לכל הבריתות. אז איזה עוד שמחות צריך לארגן בשבילך?? הקיצור: טול קורה מבין עיניך וחבר דגלון לעפעפיך. יחי יחי יחי !!!
 אליהו הנביא כ''א אב ס''ו 13:23

ארץ הקודש

אשרך שאתה מבין גם בצילום ויש לך תמיד ביקורת לא מבין איך חסיד רואה רק את היפך הטוב . להתראות בבית המקדש עם הרבי מלך המשיח שליט"א יחי המלך המשיח
 חבדניק כ''א אב ס''ו 09:20

אתם באמת...

אתם באמת רואים את הרבי מה''מ בתמונות??????? אני חושב שמשהו לא בסדר אצלכם...
  כ' אב ס''ו 17:45

מבחינה טכנית

קצת קשה לצלם את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מצד ימין ובפרט מקדימה... יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!