יונה ל' סיון ע''א 22:11

ניגון חדש

על מכתבו של הרבי מה"מ לחתנים ליום חתונתם - מאת מנדי לבקיבקר (מהמלחינים הקבועים לניגוני י"א ניסן בשנים האחרונות) - מתפרסם בכל האינטרנט בליווי תגובות נלהבות; למה באתר זה לא פורסמה ידיעה זו ומונעים בר??? -- תגובת המערכת: הניגון הגיע לידינו, אך מאחר וחסר בו הענין העיקרי - ה"ה הכרזת הקודש "יחי", לא פרסמנוהו באתרנו.
 רבים וטובים כ''ג אב ס''ו 09:19

שליחות!!!

ב"ה יחי המלך!! ר' יונה היקר והחסיד באמת (כמו שלפחות ניכר מבין כתלי מכתבך). רבים מהגולשים בפורום זה חשים רגשות דומים מאד לרגשותיך הבאים לידי ביטוי בהודעות באשכול זה. לעתים רבות חשבנו גם אנו לנטוש את המערכה וללכת לרעות בשדות פנימיים יותר וכו' וד"ל ואכמ"ל. אך דא עקא: אנו שלוחי הרב"י מה"מ שיל"ו (כפי שכותב שורות אלו קיבל מענה מופלא בנושא מהרב"י מה"מ שיל"ו ואין כאן המקום להאריך), חלילה לנו להשאיר את המקום תחת השגחת הנפלאה של ישראל ועזריאליק ולהפך, שכן כפי ששמענו מפי"ק של כ"ק אד"ש מה"מ שיל"ו - לעשות דברים לבד זה "תהו" - ולא תהו בראה אלא לשבת יצרה, אי לכך - אל תעזוב את השליחות והמשך להפיץ את מעיינות פנימיות (דייקא) התורה - בכל מקום בעולם ובכל אתר ואתר ללא יוצא מן הכלל. בצפיה גדולה ועצומה לגילוי מלכנו הרב"י משיח צדקנו בראשנו בגאולה האמיתית והשלימה תכף ומיד ממ"ש ממ"ש ממ"ש!!! יחי המלך!!!!
 יונה כ''ג אב ס''ו 03:26

מודה ועוזב - ירוחם

את המכתב האמור הרבי מה"מ שלח גם אחרי שכבר אמר ש"השליחות היחידה - קבלת פני משיח צדקנו", ועכ"ז, לא הוסיף במכתב ענין זה. ומיהו זה ואיזה הוא שיהין להוסיף - כביכול - במכתב עניינים שהוא רואה לנכון? ניגון זה הולחן על כל המכתב של הרבי (כפי שאפשר לשמוע בהקלטה את תחילת המכתב), וכל הוספה - איזו שתהיה - תחטא לאמת. ואלו דברים שבן חמש למקרא יודע זאת בוודאות מוחלטת. ומכאן והלאה - אם הצלחתי לשנות במעט את הלך מחשבתו של ה"עורך" - המסרב בעקשנות מוזרת ע"ע להכניס את הניגון לשמחת הגולשים - מוטב; ואם לא, דעו נא רבותי, כי "2-3 בחורים שעושים כאן כאוות נפשם (האלקית?? אולי הבהמית? - נשמע יותר מתאים)" [-מפורום "רואים את מלכנו"]. ועל כן, אפסיק להכנס לאתר זה, וכך גם אשפיע על כל ידידיי, מכריי ומקורביי שיעשו כמוני, עד שאדע שהשחיתות שלפחות א' מה"עורכים" באתר זה מייצג - תיעלם. ומודה ועוזב - ירוחם. -- תגובת המערכת: חבל ש"עיניים להם ולא יראו". דברים פשוטים נכתבו, אך הרוצה להתעלם - הזכות בידו. ברור שה"יחי" הוא לא "הוספה" אל המכתב של הרבי שליט"א מלך המשיח (דהיינו - שמחשיבים את זה כחלק מהמכתב). ותא חזי שבכל חופה חב"דית מכריזים את הכרזת הקודש אחרי קריאת המכתב, והאם מישהו חושב שזהו חלק מהמכתב??? וכן גם בניגוני י"א ניסן, אף אחד לא אמר שה"יחי" זה פסוק בפרק התהילים. אלא שכשמחברים ניגון לכבוד הרבי שליט"א מלך המשיח, צריך להיות בניגון את הדבר הבסיסי של "יחי" כמדובר לעיל. אלא מאי, שכשלא מונחים בענין הזה שכל דבר צריך להיות חדור בקבלת פני משיח צדקנו, אז היצה"ר מוצא כל מיני אמתלאות ותירוצים ש"אז למה אתם לא מכניסים את זה בכל ניגון" ו"אבל זה לא חלק מהמכתב" וכו' וכו'. ומסיימים בטוב: יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
 יונה כ''א אב ס''ו 21:23

בזאת תבחנו

אבל איך אתם משאירים את הניגונים ש(אמנם בטעות, אבל) הם ללא הכרזת הקודש? ובזאת תבחנו, אני מעמיד בפניכם אתגר (קשה, אך) הניתן לביצוע אם רוצים באמת(!!!): הקליטו את כל הניגונים המופיעים כאן ללא ה"יחי" בצורה מקצועית ועם הוספת ה"יחי", הורידו את הניגונים הישנים, שימו את החדשים במקומם, ואז נראה אם לפחות כלפי חוץ אתם מאמינים במה שאתם אומרים; ואם לא, חי נסראללה כי רק תואנה אתם מבקשים. וארשה לעצמי, לסיום, לצטט את א' מהגולשים שהגיב היום באשכול "רואים את מלכנו", בכותבו: "2-3 בחורים שעושים כאן כאוות נפשם (האלקית?? אולי הבהמית? - נשמע יותר מתאים)". ולא באתי אלא לצטט. יחי. -- תגובת המערכת: אין צורך בכך. את הניגונים האלו חיברו (כאמור) לפני שאמר הרבי שליט"א מלך המשיח ש"השליחות היחידה - קבלת פני משיח צדקנו" וכו', וגם בשנים האחרונות שרים אותם לאו דוקא עם "יחי".
 יחימלך גולדשטיין כ''א אב ס''ו 06:40

חורג ממנהגי

אני משתדל בדרך כלל לפרסם רק הודעות של תוכן פנימי או של מידע חסידי חשוב, כדי שלא אחשב למבלה זמני לריק על המחשב. אמנם, הפעם אחרוג ממנהגי הכבד ואתבטא בהמוניות: הפעם שיחקתם אותה בענק תגובה כזו עוד לא ראיתי מצד התוכן אני מצדד בדבריו של יונה, אם כי לא בסגנונו הילדותי, אך מצד עצם ענין ההתקשרות השלמה - התגלגלתי מצחוק חסידי בריא, וטוב לב משתה תמיד
 יונה כ''א אב ס''ו 01:24

ה

ילדותי כבר חלפה-עברה, אך כדי להראות קבל עם ועדה לאיזה מצב הגענו, לא נותרה לי ברירה אלא להגיב, ובכן: שלום לכל הגולשים! בכל ניגוני חב"ד המופיעים באתר זה, ישנם המילים "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", אתם לא שומעים את המילים הללו?! זוהי בעיה אך ורק שלכם, מכיון שא' מ"עורכי" האתר החליט שעל כל הניגונים המופיעים באתר לשאת את הכרזת הקודש הזאת. מה? לא שומע; גם אם מנסים לאמץ את השמיעה עדיין לא שומעים? אוקיי, אז "עורך" אתר נכבד! במו עיניך הנך נוכח כי עדיין איננו "כלים" לשמוע את ה"יחי" שבכל ניגוני חב"ד המופיעים כאן. מה לעשות? עדיין לא זכינו...; אז אנא ממך, הואל נא להסיר את כל הניגונים שלעת-עתה - באוזנינו הגשמיות - אנחנו לא זוכים לשמוע את ה"יחי", כדי שחס-וחלילה לא נשמע ניגון בלי "יחי" (אף שכאמור, מצב כזה קורה אך ורק בעוונותינו הרבים, מכל-מקום) חמול עלינו ואל תכשילנו כאלו שלא מתעסקים בעבודה היחידה שנותרה לקבלת פני משיח! -- תגובת המערכת: אדרבא, מצא ניגון אחד המופיע באתר שחובר אחרי דברי הרבי שליט"א מלך המשיח ש"כל עניניו נעשים קודש לנשיא הדור" ו"השליחות העיקרית - קבלת פני משיח צדקנו" שמופיע ללא הכרזת הקודש "יחי". גם בניגונים של י"א ניסן הקפדנו על כך וגם בכל ניגון אחר.
 יונה י''ט אב ס''ו 22:02

חוכא ואיטלולא

אתם עושים מעצמכם חוכא ואיטלולא אם אתם מפרסמים כזאת תגובה ילדותית. מובטחני שאם היו שרים בשיר זה "יחי", היו כמה מביניכם שהיו מתלוננים למה אין "הרבי מלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי ב-770 ומחלק דולרים בכל יום ראשון ועובר בשביל לפני ואחרי כל תפילה והתוועדות" וכו'. זה מגוחך, תינוקי ואף מיותר להגיב בצורה כה לא אחראית. קחו זאת לתשומת לבכם והפנימו זאת. -- תגובת המערכת: אין לנו אלא דברי בן עמרם, שכל דבר צריך להיות חדור בשליחות היחידה של קבלת פני משיח צדקנו. ניגון שחובר וחסר בו הענין העיקרי, אין לו מקום אצלנו. יחי זהו דבר הבסיסי ביותר, ותא חזי שבניגון על פרקו של הרבי שליט"א מלך המשיח השנה אין "הרבי מלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי ב-770 ומחלק דולרים בכל יום ראשון ועובר בשביל לפני ואחרי כל תפילה והתוועדות" וכו' ואין איש בתנועת ליובאוויטש שאין הניגון מקובל עליו.