צביקה כ''ח שבט ס''ב 11:32

בהמשך לדברי רד"ק

בהמשך לדברי רד"ק שאיננו צריכים לומר הרבי מליובאוויטש שהרי רבי יש רק אחד רציתי לשנות במנגינת "הרבי מליובאוויטש מלך המשיח חי וקיים" ששרים אותה ב770 ששם זה ק"ו בן בנו של ק"ו אין צורך לשיר את המילה מליובאוויטש אלא כדאי לשיר "הרבי שליט"א מלך המשיח..."
 רפאל בס ד' חשון ס''ג 14:43

טעות, טועים. טעיתי.

בס"ד הודעתי הקודמת נכתבה בשעת לילה מאוחרת. (אינני "ר´" (עדיין)).
 <font color=red><B>בן דוד</font></b> ד' תשרי ס''ג 19:10

מקור:ש---נית בקרוב. טלישבסקי: א -י י-י שנית בקרוב

 שניאור ד' תשרי ס''ג 14:39

הניגון הוא אלקינו

מתי ומה שיפץ חזן משה טלישבסקי בהניגון?
 <font color=red><B>בן דוד</font></b> ד' תשרי ס''ג 06:52

ולהבדיל בין קודש לקודשי הקודשים

(לכן זה בא בהודעה נפרדת) את הוא אלוקינו "שיפץ" טלישבסקי, והרבי שליט"א קיבל את השינוי שלו...
 <font color=red><B>בן דוד</font></b> ד' תשרי ס''ג 06:50

לשם ידיעה כללית את הניגון הזה זכה

לחבר ר´ משה יעס. פיאמנטה זכו להפיץ אותו. דרך אגב במקורו הניגון די כבד, ופיאמנטה עיבד אותו למשהו שמח.. שיפוץ ניגונים. מאז ומתמיד שיפצו ניגונים. כמעט כל שנה אחרי ההתועדות של י"א ניסן שיפצו בהתאם לפסוקים שהרבי שליט"א התעכב אליהם ואופן העידודים את הניגון של הרבי. גם לא.ש. הכהן פ. - שיפצו את הניגון (היחיד??) שזכה שיתקבל. (שיבנה...) והוא התחיל בהזדמנויות שונות על כל פנים לשיר אותו במילים ששרים בפני כ"ק אד"ש. ואפרופו לסיום, בליל שמיני עצרת ראיתי את הת´ כפלין מלמד את ר´ שלמה קטמונער את הגירסא האמיתית ב"שירי שמידע"...
 זלמן ב' אלול ס''ב 23:29

לא הנוחות עיקר אלא התוכן

יתכן וישנם כאלה שבחרו לשיר בצורה נוחה יותר הרבי מלך המשיח או הרבי מלך וכו´ אך בהתוועדויות קודש של מלך המשיח שליט"א שרים הרבי מליובאוויטש מלך המשיח חי וקיים, וזה מה שהתקבל בפועל על ידי החסידים, אולי צריך לתקן בזה, אך לע"ע זה מה שהתקבל. נ.ב. יתכן שזה בא לתקן את קליפת ה"ליובאאאאווווווויטששששש"...... וד"ל יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
 שניאור ב' אלול ס''ב 21:51

מכתב ליצחק

ישנם גם ששרים הרבי מלך, הרבי מלך, הרבי ימלוך לעולם ועד ואלה ששרים הרבי מלך המשיח זה פשוט יותר קל לשיר בלי המילה מליובאוויטש. התגלות נאו
 אלי ב' אלול ס''ב 01:49

שאלה לרפאל בס והערה לזלמן

לאיזה ניגון אתה מתכוון כבוד ר´ רפאל בס כשאתה כותב שהרבי שליט´´א עודד בכל תוקף עם המילה מליובאוויטש? ולזלמן הערה: באמת גם אני חשבתי עוד מזמן שמיותר לשיר את ´´מליובאוויטש´´ ב-770, ובקשר למה שאתה כותב על הניגונים החדשים המתקבלים, אז כיון שהם לא קדש הקדשים (ועובדה ששיפצו כמה מלים אחרי שר´ אברהם שיחי´ פיאמנטה שר את הניגון הזה), אפשר לשנות כמה מלים וגם זה יתקבל ע´´י החסידים. בברכת יחי המלך המשיח, אלי - 770.
 רפאל בס ל' סיון ס''ב 04:16

הרבי מליובאוויטש

בס"ד ולהעיר שהרבי עודד בכל תוקף כששרו עם המילה "מליובאוויטש", ולדעתי אין כאן מקום ל"שפיציות".
 זלמן כ''ח אייר ס''ב 21:47

לאו דוקא

היות שכך שרים אחר תפילות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, עם המילים הרבי מליובאוויטש מלך המשיח, וכן בהתוועדויות קודש של מלך המשיח, נראה לפענ"ד שאכן כך צריך לשיר, כפי שיחת כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א שמידי פעם נכנסים נגונים חדשים שמתקבלים על ידי החסידים.
 יצחק כ''ו אדר ס''ב 13:13

צודק

אתה צודק לחלוטין ואכן שמעתי תמימים ששרים הרבי מלך המשיח (מאריכים במילה הרבי}