חולה על צפתיים י''ט כסלו ע''ו 08:48

הוראה של הרבי לצפתיים - פרק בעבודת ה'?!

שמעתי שהבחורים המוקצנים בצפת, כבר כעשר שנים, לומדים משהו שנקרא "פרק בעבודת ה'", לפי הוראה של הרבי (אולי באגרות) דווקא לבחורי ישיבת צפת. מישהו יודע על זה משהו? איפה ההוראה של הרבי? מה זה בכלל "פרק בעבודת ה'"? אשמח לתשובות בזריזות מכל מי שיודע משהו בבירור יעעעעעעעס! גם אני רוצה להיות צפתי מוקצן באמת!!!! "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
 אלמוני כ''א שבט ס''ז 07:08

לא יקום ולא יהיה......

זאתלא מעלה להיות צפתי יש ישבות יותר טובות
 איי איי איי כ' שבט ס''ז 19:16

מחכים ומחכים ועוד לא פרסמתם

 המחכים בבנין אריאל ו' אב ס''ו 08:30

נוווווווווו!!!!!!

ב"ה הבטחתם קיצור ל"פרק בעבודת ה'"! הבטחות נוהגים לקיים! מי מפרסם את הקיצור???
 אבריימי כ''ט תמוז ס''ו 20:27

קיצור??

ב"ה מענדל'ה - כתבת על קיצור לפרק בעבודת ה' - אתה יכול לתת יותר פרטים - איפה ניתן להשיג את זה?? המענה של הרבי שליט"א היה קשור לקיצור הזה?? תודה ויחי המלך.
 מענדל'ה כ''ח תמוז ס''ו 13:28

יעעססס! ציטוטים מ"פרק בעבודת ה'" שפיץ!!!

ב"ה יחי המלך! לר.ק. בנזימן: רצית ציטוטים של דברים מוקצנים, איני יודע מה מוקצן לדעתך (ומה מדוגלן ומה משופצץ וכו' וכו'), בכל אופן אני מצטט מספר ציטוטים: "...עיקר תכלית החיים הוא מלוי התפקיד והשליחות הא-לקית שהוטלה עליו בעת ירידת נשמתו ... על מנת לקיים שליחות זו, עליו להתבטל לגמרי לכח המשלח שבו (להיות "שלוחו של אדם כמותו" שאזי "חזקה לשליח שעושה שליחותו" (פבעב"ה ביאור א) "על ידי השפלות זוכה להכיר ולדעת מי הוא מפקד ומנהיג הדור הדור, ה"צדיק יסוד עולם", להתקשר אליו באמת, להתיצב תחת פיקודו ולצאת לשליחותו" (שם שם) "העבודה ד"חצוניות" שייכת בעיקר לעולמות התחתונים בי"ע, שבהם העלם והסתר א-לקותו יתברך עד שנדמים ליש ודבר נפרד בפני עצמו" (שם ביאור ב) "העבודה הנובעת מהאכילה מעץ החיים (פנימיות ונשמתא דאורייתא כנודע, שעיקרו חב"ד בעצם) היא מתוך ההרגשה של "וחי לעולם", חיים נצחיים גם, ובעיקר, בעולם הזה" (שם שם). זה ממש מעט מזעיר שכן לא היה לי כח להמשיך לכתוב, אבל יש שם דברים מוקצנים ומופלאים - חבל על הזמן ייעעעעסססס!!! אולי בהזדמנות אצטט עוד קצת. הציטוטים הם "ווערטלאך" קטנים אבל כל נושא עבודה בפנימיות וחיים נצחיים באמת נדון שם לעומק - ולא ברמה של לצטט משפט פה ומשפט שם. (למרות שהיה איזה משפיע ידוע שבזמנו חילק כ"תשורה" קיצור של פרק בעבודת ה', אולי אם יש למישהו הוא יוכל לפרסם את הקיצור?) והבה נתחזק - בהכרזה הנצחית מתוך אמונה אמיתית ברבינו-מלכנו-גואלנו - הוא ראשון והוא אחרון הרבי מלך המשיח: יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!! עלה והשפץ!
 ר.ק בנזימן כ''ד תמוז ס''ו 18:49

איפה ההקצנות כאן?

האם הפרק בעבודת ה' זה משהו גם למוקצנים? מישהו יכול לצטט לי משהו מוקצן? ייייייחחחחחחחיייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי!!
 בני אופעביץ' כ''ד תמוז ס''ו 18:46

אתם מבזבזים זמן

במקום כל העבודה הפנימית המתישה שבכלל לא בטוח אם תצליח ואם הרבי רוצה מאתנו את זה. הרבי רצה תכל'ס. פעולות. לא עבודה פנימית. צריך היום פשוט לנצל כל הזמן הפנוי רק בשביל לצעוק בכל מקום ולכל אחד כתרנגול מעיר השחר: יחיייייייייייייייייייייי המלךךךךךךךךךךךךך!!!!!!!!!!! הקצינו עוד ועוד . אין זמן לעבוד
 מנחם כ''ג תמוז ס''ו 06:27

תגובה ל"אשרקה להם"

ב"ה אשמח אם הכותב שיחי' יוכל בבקשה לפרט יותר על ההוראה הזו: מה הענין בכך, איפה בדיוק הרבי אמר שעושים ככה ובעיקר - באופן השריקה למעשה: איך, מתי בדיוק, בפה או בכלי וכל פרטי ההנהגות בכך. ישר כח ומשיח NOW!!!
 אפי כ''ב תמוז ס''ו 07:50

קצת רצינות, אפילו באינטנט

כקורא מהצד, ולא ממש צפתי אבל מאמין שהרבי מה"מ חי וקיים. ברצוני לאמר שהדברים שנכתבים כאן למטה מגבול הטעם הטוב, ולמטה מטו"ד, תלמדו "פרקי עבודת ה'" באמת ותלמדו חסידות, עדלהתגלותו המיידית בפועל ממש של הרבי מה"מ .
 ריקו בנזוביץ' כ''א תמוז ס''ו 21:19

חבל"ז להתעורר מיד

אם יש כזה דבר שפיצי ונפלא חבל לפספס. איפה משיגים את הפרק בעבודת ה'? זה בספר? מי מלמד את זה? בא לי לצעוק חזק כל כך:: יייייייחחחחחחחחחחחחחחחחחיייייייייייייי אאאאדדדוונננננו ממממוווורררייייננננוווווו ורררבבייייננננוווווו ממממממממממלללללללללךךךךךך ההההההממממממשששששיייייייחחחחחחח לללללללללללעעעעעעעעוווווללללללםםםםםםםםםם וווווווווועעעעעעעעעעעעעעדדדדדדדדדד!!!!!!!!!!!!!!!!
 משה הולצברג כ''א תמוז ס''ו 20:16

לא על רגל אחת!

בכדי לחרוץ דברים אלינו להתעמק ולהתעמק! נכון שהרבי דורש פשיטות אבל שאלה, האם אסור להתעמק? ובכן יש מלא מוסגים כמו אופן המתקבל, עצמות ומהות, פשיטות, ועוד ועוד, אבל יש גם שאלות שאפשר לשאול גם בלי לדעת מדי, כמו א) האם מותר לעשות משהו שיכול עכ"פ למישהו אחר להתבטות כמו 1) היפך אהבת ישראל? 2) חילול ה' 3) שיצעתם מדעתכם, וכו' וכו', ב) האם זה מה שאני עושה יכול להיות נגד מה שהרבי התכוון? ובמילים פשוטות, למה להיות צפתי מוקצן שבהרבה פעמים הם עושים דברים מעצמם ואם תרצה להתווכח אתם יגידו לך, לך מאיפה שהיגעת ולא ירצו לשמוע את מה שיש לך האם זהו אופן המתקבל?, בן אדם שרוצה אך ורק לעשות את מה שיש לו האם זהו מה שהרבי התכוון? וטוענים, שאלו דברי כפירה, אל סמך מה הם חורצים? גם מי שיש לו שאלה בלקו"ש האם זהו גם כפירה? לא! פשוט אנו שיש לנו ראש קטן רוצים להבין מה, שיותר גדול ממה שמבינים! אלא מוכרח להגיד, שלהיות מוקצן זהו סתם ללא 1) שכל. 2) נגד הרצון של הרבי, 3) וגורם חילול ה'. 4) היפך אהבת ישראל! נסיים בטוב שאשים אלו יחזרו בתשובה ממש , באם לא שיגמרו כמו מר אריאל שרון!
 יחימלך גולדשטיין כ''א תמוז ס''ו 06:35

אשרקה להם ואקבצם

לר' יחי' שוואנצע' יחי'. לעצם התבטאויותיך הטפשיות המבטלות עניני עבודת ה' ר"ל כבר הגבתי בפורום אחר - שאין היפך ענין המשיחיזם יותר מזה, ה"י. וכבר נאמר בתניא "והתורה אמרה 'ועבדת את ה' אלקיך'" - וכלך לך מדרך משונה ומתועבת זו, השקולה בעיני כפרסום היפוך דברי הלכה בפורום, שהרי עלול אתה לקרר מאן דהוא מעבודתו יתברך, חלילה. אמנם, מכיון שפשיטא וברירא שעיקר חפצך בקו ה"עשה טוב", ואין להאריך בדברים המצערים, הרי בדבריך עצמם יש מקום להעיר שבמקום סברות הכרס שלך יש הוראות מפורשות של הרב"י שליט"א מהתקופה האחרונה ממש (כפי ששמעתי מיודעי דת ודין, רואי פני המלך). במקום להכריז ג"פ "יחי" אצל המתנגדים - מה שאינו דווקא באופן המתקבל, ויש בו משום אבק לשון הרע באופנים מסוימים, ו"כלך לך מלה"ר" - הרי בקשר עם מבצע "אשרקה להם ואקבצם" יש הוראה של הרב"י שליט"א מה"מ לשרוק בין "גאל ישראל" לשמו"ע - וענין זה יש המהדרים לעשותו בבתי כנסת של המתנגדים, נוסף על מעלת היריקה ב"עלינו לשבח" שם. שריקה כזו מסוגלת גם מצד העבודה הפנימית - ואכמ"ל - אך גם פועלת הזזה פנימית בשומעים ומקבצת אותם מארבע כנפות הארץ, עד שהם עצמם נעשים מיניה וביה כלי אמיתי להכרזת היחי, עד שרבים מעמי הארץ מתייהדים ומכריזים בעצמם בסיום התפלה: יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
 יחי'ה שוואנצענעגער כ' תמוז ס''ו 22:09

איפה???

עכשיו כשציינת את פרטי הסיפור - נזכרתי יותר. לדעתי זו היתה הוראה פרטית לאותו בחור אז (שאני עכשיו גם זוכר מי זה...) הוא היה מתוסבך: התפלל באריכות, היה תקוע בהתבוננות בכל מיני דברים, למד חסידות נוספת על שיחות נ"א-נ"ב, בקיצור: בלגנים. (כמובן, הוא גם בעל תשובה! משם הכל מתחיל!!!) אנו הבננו שכנראה זו הוראה פרטית של הרבי לדרך של אותו בחור כדברי הפסוק "ופושעים יכשלו בם" (כידוע דברי הנו"ב בכך וביאור הרב"י מה"מ שיל"ו בענין) אבל ביננו - למה אנו צריכים את זה? מה חסר לנו בעבודת ה' שלנו שאנו צריכים ללמוד על עבודת ה'? האם לא מספיק שאנו מקשרים את כל גילויי הנפש שלנו (דבור, מעשה ואפילו מחשבה ברמות מסוימות לפ"ע) לרבי? - למה לא להתמקד ביתר הכרזת יחי במקומות "מועדים"? במבצעים של תמונות של מלך-המשיח בבתים של יהודים? בקיצור: יש המון פעולות טובות שצריך עוד לעשות, אז זה מה שחשוב לדעתי, ואת עבודת ה' וכו' - תשאיר לאלו שצריכים... תתחזק אחי בהכרזת הגאולה באמת מקרב איש: יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!! (ותקבל על עצמך להכריז את זה בכל יום לפחות פעם אחת (את כל הג') בקול בבית כנסת של מתנגדים, מזרוחניקים או בעיקר - "אנטיים"... יחייייייייייייייייייייייי!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 יחי'ה שוואנצענעגער כ' תמוז ס''ו 07:51

במעורפל

ב"ה יחי המלך. היה בחור אחד איתנו בישיבה (לפני יותר מעשר שנים) שהיה מתעסק בפרק בעבודת ה' (לא ענין אותי בכלל מה - עבודת ה'?? מה לנו ולעבודת ה'??). בכל אופן, אני זוכר שאנחנו - החבר'ה - ירדנו עליו אבל הוא קיבל איזה מענה נדיר מאד באג"ק (המקום היחיד שמופיע "פרק בעבודת ה' - על שני הצדדים של הספר - בשני העמודים) בכל אופן - כידוע העבודה היחידה שנשארה למושפצים-קציניסטים שכמונו היא רק להביא לגילוי הרבי!!! יחי המלך.
 ב.ז. כ' תמוז ס''ו 06:45

יעעססס!

ב"ה יחי הרב"י מלך המשיח! אני זוכר סיפור על אברך חשוב כיום - ואז תמים בצפת שלמד פרק בעבודת ה' ואז קיבל איזה מענה על זה ממלך המשיח. לא זוכר בדיוק את הפרטים - אך עלה והשפץ אחי - ורפואה שליימה!! יחי יחי יחי יעעעססס!!!
 יחימלך גולדשטיין כ' תמוז ס''ו 04:57

מה שידוע לי בנידון

בע"ה על אחרון ראשון: מה זה פרק בעבודת ה'? "פרק בעבודת ה'" זה תמצית של תורת החסידות בעניני "עבודה" ובנין האישיות, החל ממורנו הבעל שם טוב, ועד בכלל ובעיקר תורת הרב"י שליט"א מלך המשיח. זה נדפס בספר לב לדעת, לכבוד שנת הארבעים לכ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, בבחינת "ולא נתן לך ה"א... לב לדעת עד היום הזה שהרי "אין אדם קאי אדעתיה דרביה עד ארבעין שנין", וכמבואר כל זה בשיחות ומאמרי כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א. ב"עבודה" המתוארת שם יש זיקה עיקרית לעבודתנו בימים אלו, ימות המשיח, מתוך התקשרות שלנו לנשמת משיח, שהיא נשמת משה רבינו, ולגופו של משיח, שהוא גוף (מזרע) דוד המלך. זה דברים כל כך יסודיים ב"עבודה" עבור כולנו היום, שגם אני ממליץ למקורבים ולמושפעים בבית חב"ד שלנו - שכבר מסוגלים לכך - ללמוד את זה. להעיר שגם שני המאמרים האחרים בספר לב לדעת מיוחדים לימות המשיח - השני עוסק בהדרכות כ"ק הרב"י שליט"א מה"מ כיצד להפעיל את המציאות ולזרז את ביאת המשיח "היום" באמצעות בטחון מופרט והשלישי מבאר בטוב טעם ודעת את מדרגת "עצמות ומהות בתוך גוף". לגבי השאלה של הוראת הרבי לצפתיים - מה שידוע לי מחברים צפתיים (משנים עברו): במחזור של נ"ד-נ"ה למד בחור בעל תשובה (שיש לי גם את שמו, ובררתי אצלו אישית את הסיפור) שעסק ב'קאך' בפרק בעבודת ה'. משפיע מסוים בישיבה, ובעיקר בחורים 'מוקצנים' ו'מקושרים' כדבעי, ניסו להסביר לו שזה לא משהו ששייך לבחור בתות"ל ולחב"דניק-משיחיסט אמיתי, בעוד הוא התעקש כי ההפך הוא הנכון וכו' (בטיעונים שמופיעים במענה על "מה זה פרק בעבודת ה'). כחסידים אמיתיים הם הסכימו שצריך לכתוב על כך לרבי, כמו על כל דבר, ובפרט מה שנוגע לעניני "עבודה" היקרים ורגישים מכל יקר ורגיש. הבחור כתב, והתשובה המדהימה התקבלה באגרות קדש ח"ו עמ' רכ-רכא. שם, בשני העמודים!, כותב כ"ק אדמו"ר שליט"א מה"מ: "מוסג"פ הרשימה שהו"ל לימי הגאולה והסגולה י"ב וי"ג תמוז שעברו, ובטח יזכה בה את הרבים, כי כל השנה זמנה הוא להורות פרק בעבודת ה' שלא להתפעל מההעלמות וההסתרים שזה גופא מהפך את ההעלם וההסתר שיהי' תוספת אור בכל הד' אמות שלו". וכנ"ל בשינוי קל - "ובטח יעיין בה, שבאמת כל השנה זמנה היא להורות פרק בעבודת ה' שלא להתפעל מההעלמות וההסתרים והיה' תוספת אור בכל הד' אמות שלו". העובדה שבשני העמודים הופיע הצורך "להורות פרק בעבודת ה'" - הן בנוגע לעיון הפרט והן בנוגע לזיכוי הרבים (ובלי להתפעל מההעלמות וההסתרים) - מקבלת תוספת משמעות בהיותה לשון נדירה ביותר וביותר בדברי הרבי (באוצר 770 זו ההופעה היחידה שמצאתי). כמובן שבנוגע לפירוש דברי הרבי היתה קצת מחלוקת - כולם הסכימו שזו המלצה של הרבי על "פרק בעבודת ה'", אך הרוב טענו שזו הוראה פרטית לאותו בחור. אמנם, כמה מהבחורים היותר מוקצנים ופנימיים הבינו שאם היה ויכוח בין הבחורים בצפת והרבי הכריע בצורה כל כך חדה, זה וודאי נוגע לכל מי שעסק בענין, ולכן אז הבחורים הפנימיים בצפת למדו ועסקו גם בפרק בעבודת ה' - אם גם היום, כעשרה מחזורים מאוחר יותר, יש עוד מי שעושה זאת - לא ידוע לי. על כל פנים, עד כאן מה שידוע לי בסוגיא זו - אשמח לשמוע עוד בנידון, כמובן, כי בעיני זו אחת הדוגמאות הנפלאות של שימוש באגרות לא רק בנוגע לשאלות גשמיות, שגם בהן יש חשיבות ומעלה נפלאה בהתייעצות עם ה"יועציך ושופטיך" של הדור, אלא גם בנוגע לשאלות הרוחניות ששואלים רבי. במובן מסוים, זו דוגמה למשיחיסטיות אמיתית, הפתוחה להוראות החדשות של הרבי, כפי שדנתי באשכול קרוב. ואין לנו אלא דברי בן עמרם: יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!