עבד מלך ז' כסלו ע''ג 10:19

רואים את מלכנו

בכמה אשכולות כאן התפרסם מספר של מישהו שרואה את הרב"י שליט"א מה"מ. המספר לא התפרסם על דעתו או בידיעתו. בעקבות שיחה עימו רציתי להבהיר שהוא לא מעונין לספר את הסיפור לכל מי שמתקשר אליו, ולא מעונין שיפריעוהו. רק בהתוועדות רצינית, עם מספיק משקה ועם מספיק "אודנין דשמעין" (לא מספיק בכמות, אלא איכות מספיקה של "אודנין דשמעין", כמבואר בחסידות), אולי יהיה אפשר לדבר על זה. על כל פנים, זה לא איזה 'סיפור חיזוק' שיעודד את החבר'ה בפינת החי או יעורר את קוראי שיחת הגאולה. דיברתי איתו, ואני אומר את זה באחריות. אם מישהו רוצה להרים את כפפת ההתוועדות - אולי זה יעזור משהו יחי המלך!
 מ.ש. כ''ב אב ס''ו 23:01

מה קורה? אני עדיין מחכה

חבר'ה, הבטחת שתסדרו את הענינים שם, מה קורה? יחי המלך!!! -------- תגובת המערכת: הבעיה כנראה אותרה, ותתוקן בקרוב. לצערינו, התגובות שהיו אבדו. לא ניתן לשחזרם. באם הכותב הנכבד ישחזרם המערכת תאשרם.
  כ''א אב ס''ו 21:11

הענין בטיפול

איני יודע מה קרה לתגובות שנעלמו, אולי מדובר בבעיה טכנית, אך הענין יתוקן אי"ה בקרוב. יחי המלך המשיח
 מ. ש. כ''א אב ס''ו 18:57

תקלה או בכוונה?

אני לא יודעת אם זה בכוונה או שזותי בעיה טכנית אבל ישהרבה הודעות שהיו כאן בתגובות האלו ונעלמו. מה קרה? זה יחזור? תודה מראש.
 מה קורה? כ''א אב ס''ו 18:25

מה קורה באשכול הזה?

ב"ה תגידו, מה הולך באשכול הזה? איך יכול להיות שכתוב שיש 37 תגובות ובסוף יש בפועל רק 27?? לאן נעלמו כל מיני תגובות כמו הסיור שהיה על זה שראונ את הרבי בבניני האומה ושראו אותו בבית וגן? האם זו ידה של הצנזורה המחוכמת או שמי שפרסם את ההודעות הוריד אותן? הגיע זמן לתת הסבר לאנ"ש על מה בדיוק הולך פה והאם זהו פוום לאנ"ש המשיחיסטים או ל2-3 בחורים שעושים כאן כאוות נפשם (האלקית?? אולי הבהמית? - נשמע יותר מתאים).
 שלום דובער פיש כ''א אב ס''ו 13:54

מה זה היה היום ההודעות שירדו ועלו?

מסוק? טיסות מעל אירופה? למה זה עלה בפורום בכלל? ולמה זה ירד? רוצים הסברים ייייחחחחחיייייי הההההמממממללללךךךךךךךךךך!!!!!! יעעעעעעססססססססס!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111
 ר' הונט כ''א אב ס''ו 09:37

זה השפיצים שוב... - הסיפור האמיתי

ב"ה יחי המלך! אודות הסיפור של מה שקרה באירופה: (מה שר' מרקוס באומן כתב) - אני מכיר את הנפשות הפועלות. אחד מאנ"ש - מבכירי השוונצים בארץ ביקר אצל חבר שלו באחת הערים המרכזיות באירופה - גם הוא שוונץ לא קטן. החבר האורח קיבל מענה כל שהוא מהרב"י מה"מ שיל"ו על כך שכדאי לעלות ולראות את עיר מלמעלה - ממסוק או מטוס וזה יתן כח לצבא בארץ הקדש לסיים את המלחמה מהאוויר בלי להכניס חיילים לתוך לבנון - דבר שימנע פגיעה בחיילים. אותו שוונץ החליט שבוודאי הרב"י מה"מ שיל"ו לא מתכוון סתם לטוס מעל אותה עיר: הוא לקח את החבר שלו שגר בעיר זו וצרפו אליהם עוד מקורב שגר באותה עיר, ביום ו' האחרון הם שכרו מסוק לטיסה מעל אותה עיר (טייס גוי) ובמהלך הטיסה צמד השוונצים החליטו שהרב"י לא התכוון שהם יטוסו מעל העיר רק כדי לפזר שוקולד שמרלינג מהמטוס ולומר תהלים, לפיכך הם עשו מה שעשו (אני נמנע מלכתוב מה הם עשו מחלון המסוק מעל העיר רק ארמוז ואומר שלאחר מעשה הם הזדקקו לברך ברכת אשר יצר...) - הכל ללא תשומת לב הטייס. בנוסף לכך, הם עשו לחיים במסוק, וערבבו בוודקה שיריים ממה שהם עשו ונתנו לטייס (לאחר הנחיתה) ששתה מזה בהנאה... דבר זה מצטרף לעוד מעשים מופרעים שאותם חבר'ה עשו ואיני יודע עד כמה יש בכך קידוש שם ליובאוויטש, המעשה הבולט שבשבת קדש, לאחר שטבלו באגם הנמצא במרכז אותה עיר הם רקדו יחי כשאך ורק כיפות לראשם, דבר שהוא למורת רוחו הרבה של השליח - שמאד מפריע לו גם כאשר רוקדים יחי לבושים בבית הכנסת - ועל אחת כמה וכמה. עם זאת ולמרות ההסתייגויות ממעשים אלו: לאחר שהחסיד חזר לארץ הוא דיווח לרב"י מה"מ שיל"ו על כל המעשים הנלוזים הללו וקיבל מענה מהרב"י מה"מ שיל"ו שהביע קורת רוח ושמחה רבה מכל הענינים. לענ"ד צריך אבל באמת לחשוב האם מעשים אלו הם הוראה לרבים וכל אנ"ש השפיצים באמת צריכים להתנהג כמו שני הווילדע חסידים הללו או שזו הוראה פרטית לאותם חבר'ה. ה' יעזור שנזכה באמת לדעת מה צריך לעשות באמת ונפעל הכל לנחת רוח. מאחר שהשותפים במעשה הם דמויות מוכרות בחוגים ה"נכונים" בחב"ד יחי וכו' השתדלתי להשמיט פרטים מזהים אך בכל הנ"ל ד"ל ואכמ"ל וחבל"ז ופג"ז יייייייעעעעעסססססס!!!!! יחי אדוננו מורנו וריבנו מלך המשיח לעולם ועד!!!
 יחימלך גודלשטיין כ''א אב ס''ו 06:36

שמעתי שמועה...

לגבי ההודעה האחרונה באשכול, אודות הוראת הרב"י שליט"א מה"מ לגבי המתחולל בארץ הקדש, אלו הנתונים והביאורים שאני מכיר - ודרושה קצת סבלנות כדי להבין את הענין בעומק (לכן נקדים את הביאור לפני סיפור המעשה דנן): א. ידוע (ומובא בספר שמע שלמה) אודות רבי שלמה מקרלין שהתבטא פעם "העולם אינו יודע סוד ההשתנה שלי". החסידים בקשו מרבי אשר מסטולין, שחיבה יתרה נודעה לו אצל רבי שלמה (שאף התבטא שבא לעולם עבור רבי אשר, וכל אשר ישאל ממנו הוא מחויב להשיב לו), שיברר מה כוונת הדברים. והסביר רבי שלמה כי צדיקים אחרים כאשר באים ומבקשים מהם לטפל בפריץ רשע המתעלל בחכיריו הם מתפללים עליו בשמו"ע, אך אני אינני רוצה להזכיר רשע וטמא בתפלתי, ובמקום זאת כאשר אני יוצא לצרכי והמרכבה הטמאה כולה תחתי אני מסירו ממלכתו ופועל מה שצריך, והיינו "העולם אינו יודע סוד ההשתנה שלי" (ועוד דברים בגו, כיצד גם ישועות שפעל לגוים היו דווקא בבית הכסא, ואין כאן המקום). ב. ידועים דברי אדמו"ר הזקן על רבי שלמה מקרלין ומופתיו כי הוא "טפח מעל הקרקע", ואילו רבותינו נשיאינו הם "אלפים אמה מעל הקרקע". לפי זה, מה שיכול לפעול רבי שלמה קרלינר בהשתנתו על הארץ, בפריצים של מטה, יכולים לפעול אנשי הרב"י שליט"א מה"מ בהשתנה מגובה אלפים אמה, גם על שרים עליונים של מעלה וכיו"ב. ג. לאור כל זאת, בהוראה חשאית של הרב"י מה"מ, יצאו שלושה מהמקושרים לטיסה במסוק מעל ציריך (כנודע שכמדינה ניטרלית יש השפעה בציריך הטמאה על כל ע' שרים עליונים) שתוך כדי הטיסה הם פעלו בטיס התבטלות מוחלטת אליהם (ועוד יסופרו עלילות בענין זה בבוא העת), ועוד והוא העיקר הם השתינו מגובה אלפיים אמה ופעלו את השינויים הדרושים במרכבה הטמאה, לישועת ישראל מיד צר בארץ הקדש. יש לציין שפעולה זו היתה חלק ממגוון הפעיליות של השליחים החשאיים ברחבי אירופה, כאשר הכל היה בקו האמיתי והנצחי של הוספת חיים במלך, על ידי הקריאה הנצחית: יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! כמובן, פרטים נוספים - הן לגבי השליחות במסוק, והן לגבי פעילות הפצת היחי באופן המתקבל בפסטיבל על חוף האגם הנערך בציריך - ניתן לקבל מהרב רוזנפלד (השוהה בציריך לרגל צרכיו האישיים, בהמשך לכך שנשלח לשם על ידי הרבי שליט"א מה"מ לפני שנים מספר - אני מקוה שניסוח זה מקובל על כל המתווכחים על נושא זה לעיל).
 מרקוס (מנחם) באומן כ' אב ס''ו 11:13

הוראה חדשה מהרבי בנוגע המלחמה בארה"ק?

אני רוצה באמת לברר האם הרבי נתן הוראה לביצוע בפועל לאנ"ש לטוס במסוקים מעל ערים באירופה "ולסדר ענינים עם המרכבה הטמאה|" (כפי שעעשה הרבי מהר"ש בסיפור הידוע מקר'. ). מה ענין ההוראה הזו ולמי היא נתנה? שמעתי את זה ממישהו מאד מוקצן ושפיצי שאני ממש ממ"ש ממ"ש סומך עליו. תגלו לי!! בבקשה!! אם זה נכון, שכרו מסוקים טוסו בשמי ערי אירופה והכריזו לאזני כל העמים : ייייחחחיייייי אדונננננווווווווו מורררייייינננננוווווו ורבינננננווווווווו מממממממממלללללללךךךךךךךךך הההההממממממששששששיייייייחחחחחחחחחחח לללללללעעעעעעעעעעעעעעווווווווללללללללםםםםםםםםםםם ווווווווועעעעעעעעעעעעדדדדדדדדדדדד!!!!!!!!!!!!!!!!!!! גם אני בע"ה אטוס ואקרא בקול : ייייייייייחחחחחחחחחיייייייייייייייייייייייייייייייייי ההההההההההההההממממממממממממללללללללךךךךך!!!! ייייייייייעעעעעעעעעעעעעעעעססססססססססססססססס[email protected]!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 משיחיסטית גאה!!! ט''ז אב ס''ו 08:09

ומה עם האשכול הזה??

ב"ה יחי המלך המשיח!!! ומה חבר'ה עם האשכול הזה?? אתם בנים - שדרכם לכבוש - תתחילו, עוד תראו מה זה איך אנחנו - הנשים הצדקניות נביא תכף ומיד ממ"ש להתגלות העצם בפועל לעיני כל (אבל כ-ל) בשר בגילוי הרב"י מה"מ שיל"ו!!! ייעעעססס!!!!!! יחי!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! אדוננו!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! מורנו!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ורבינו!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! מלך!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! המשיח!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! לעולם!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ועד!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 פלונית ו' אב ס''ו 14:04

בכינוס היום??

היה היום איזה כינוס באנגלית בבניני האומה שקשור כמדומני לתורה ומדע - או משהו אחר - אתה מתכוון לכינוס הזה? מי יכול לתת עוד פרטים?? אם כן - מדומני שהכינוס יהיה גם מחר - אולישווה ללכת ולחכות שגם מחר יראו את הרבי?? אבל תתנו עוד פרטים, אתם תמיד רק כותבים קצת ולא ממשיכים עד הסוף!!!
 אודנין דשמעין ו' אב ס''ו 08:37

היום בירושלים!!

ב"ה פרסום ראשוני בלבד: היום (או אתמול?) באיזה כינוס שהתקיים בבניני האומה בירושלים (!!!) היה מישהו (או מישהי, או כמה וכמה יהודים) שזכו לראות את הרב"י מה"מ שיל"ו!!! כאמור, זהו פרסום ראשוני בלבד עוד לפני ששמעתי את שאר הפרטים. בעז"ה אשתדל לעדכן ברגע שאדע יותר!!! יחי המלך!!!
 המעשה הוא העיקר ב' אב ס''ו 11:49

בשורה התחתונה

ב"ה בתכל'ס: מהעיון באשכול פורה זה נראה שמשמע כי לראות את הרב"י מה"מ שיל"ו זה לא רק פונקציה של איזה "מויפת" או "זכו" מיוחד באופן שמעל טעם ודעת (כמו הסיפור האחרון על הליטוואק מבית וגן) אלא זה משהו מעשי אפשרי - אז באמת בתכל'ס בשורה התחתונה: איך כל אחד מאיתנו יכול לראות בפשטות אמיתית את הרב"י מה"מ שיל"ו? מה הדרך הישרה והפשוטה לכך למעשה בפועל ממ"ש??? יחי המלך.
 ירושלמי לשעבר כ''ט תמוז ס''ו 20:25

לא רק ולא רק

בקשר לסיפור בבית וגן: זה לא היה רק האברך הליטאי (למרות שזה עיקר המוייפת...) אלא היו שם גם כנראה כמה מאנ"ש ש(לפחות חושבים ש) ראו את הרב"י מה"מ שיל"ו. זה סיפור ארוך מה שהיה שם (ויותר מורכב ממה שהתפרסם על הרב ירוסלבסקי - זה היה קשור להתוועדות ז"ך תמוז ועוד ענינים - אבל כדאי שבאמת מישהו ששמע הכל מכלי ראשון יעדכן אותנו). משיחNOW!!!
 שמואל כ''ח תמוז ס''ו 13:00

אתמול בבית וגן

ב"ה בקשר לסיפור שרץ במהירות מטורפת ביממה האחרונה, נדמה לי שלאברך הזה קוראים רחמים עדני, היו איתו עוד חברים ליטאים, לא יודע בדיוק את כל הפרטים אבל מנסה עכשיו גם לברר עם כמה חבר'ה מאנ"ש דאנ"ש מירושלים. משיחNOW!!!
 פלוני כ''ח תמוז ס''ו 12:27

מישהו שמע??

מישהו יכול לתת עוד פרטים על הסיפור הטרי שמסתובב בירושלים - על איזה אברך ליטאי ש(טוען לפחות) שראה את הרבי מלך המשיח שיל"ו אתמול בשכונת בית וגן בירושלים?? אולי שליח משם יודע או מישהו אחר?? אני מבקש פרטים בבקשה דחוף דחוף!!! תודה ויחי המלך!!!
 יפתח בז כ''א תמוז ס''ו 12:43

זה כיף לראות את הרבי, אבל מה תכל'ס?

לדעתי יש כמובן מעלה עצומה בראית פני המלך, אך דברי אמונה אינם צריכים חיזוק וכו'. חשוב מאד שבמקום שיספרו לנו איפה ראו את הרב"י שליט"א מה"מ וכו' - בצורה מעורפלת - שיגידו לנו תכל'ס מה הרב"י מה"מ תובע מאיתנו, איזה הנהגות חדשות רואים ממנו וכו'. מספיק לדבר - צריך לעשות! יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!!
  י''א תמוז ס''ו 19:55

סיפור דומה

כדאי לציין שבתשנ"ג (או נ"ד) היה סיפור דומה, כשהלכו ר' דוד נחשון ור' אבי טאוב (כמדומני) להתפלל לרפואת הרבי שליט"א מלך המשיח בציוני רבותינו נשיאנו ברוסיה, ובאחד מהציונים לא רצה השומר הגוי לתת להם להכנס (כי לא היה זה בשעה היעודה). הם הראו לו תמונה של הרבי שליט"א מלך המשיח והסבירו לו שזהו רבי גדול מניו יורק והם רוצים להתפלל לרפואתו וכו', והשומר אמר להם: "מה פתאום, הוא בריא ושלם, הוא מגיע להתפלל פה כל שני וחמישי"... בכל אופן, אם תוכל לציין כאן כתובת אימייל או מספר טלפון, הייתי רוצה לקבל יותר פרטים על כך. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
 ר"ק י''א תמוז ס''ו 09:41

זה נכון!!!

נכנסתי לציונו של ריב"ש טוב הקדוש וראיתי את הרבי משתטח על הציון בג' תמוז!!! פניו היו כפני מלאך אלקים.איני יודע מה לומר. אינני "משיחיסט" שרוף ועדיין איני יודע כיצד מעכלים את זה. אולי מישהו יוכל לומר לי מה קורה כאן. אבל באמת הסבר טוב ומתקבל על הדעת. תודה
 יחימלך גולדשטיין י''א תמוז ס''ו 06:42

שמעתי מחבר שהיה במעזיבוז

שמעתי ממישהו שהיה בשבוע של ג תמוז במעזיבוז שראה את הרב"י מה"מ שליט"א משתטח בגוף גשמי - למראית עין - על ציון הבעש"ט ב-ג' תמוז ומוצש"ק ה' תמוז, בדבקות כפי שהיינו רואים אותו באהל, מעתיר בעד עמא קדישא ישראל. ויש לקשר זאת עם המבואר ב"באתי לגני" המוגה האחרון לו זכינו בינתיים - באתי לגני תשמח - "ובפרט צבאות הוי' דדורנו זה, דור השביעי מאדה"ז, ודור התשיעי מהבעש"ט, ומיד נעשה דור זה (דור האחרון דהגלות) דור הגאולה, דור העשירי שהולך לקראת משיח צדקנו". היינו שדורנו, שכבר נעשה דור הגאולה, הוא דור העשירי לבעש"ט דווקא, וממילא "העשירי יהיה קדש" ו"נעוץ סופן בתחילתן" שהרב"י מה"מ שליט"א כעת מתעצם דווקא עם דמותו של הבעש"ט ומשתטח על ציונו ומשם יפציע אורו תיכף ומיד ממש.
 יפתח י' תמוז ס''ו 21:22

ראו השבוע את הרבי במז'יבוז'?

מי שיודע פרטים על השמועות שראו את הרבי בציונו של הקדוש מורינו הבעש"ט- דחוף לשתף!!!
  א' תמוז ס''ו 14:39

מטרה

אף אחד לא אמר שהוא בסדר. הוא קשור לחב"ד (מחזיק ברוב דעותיו כחסידי חב"ד - מלבד דעותיו הקלוקלות בעניני משיח) ולכן סביר להניח שהוא שמע על הסיפור הזה. מי יודע אם הוא לא חזר בתשובה בעקבות כך? על כן, מן הראוי שמישהו יתקשר אליו וישאל אותו על כך. בקשר ל"בית חב"ד" אתה צודק. תיקנתי זאת. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
 ה' ישמור א' תמוז ס''ו 06:55

אל תצטדק, קצת רצינות

ב"ה טוב, לא כתבת שהוא משיח אלא שהוא בית חב"ד. האם ניתן לקרוא בית חב"ד למישהו שחושב מחשבות איומות ונוראות (אודות היפך החיים ה"י וכו' ואין להאריך בדבר המצער)על נשיא חב"ד בדורנו - הרבי מלך המשיח? והאם ענינו של אתר זה - המוקצן שבמוקצנים (שמחרים אתרים משיחיסטים אחרים בגלל שלפעמים הם מביאים כתבות אודות אנטייים כגון רוזנפלד הלז' וכו וד"ל ואכמ"ל) היא לפרסם כאלו "חסידים"???? יחי המלך.
  א' תמוז ס''ו 02:05

שליח?

לא כתבתי שהוא שליח. ובכל מקרה, אם הוא נמצא שם, מסתמא הוא יודע במה מדובר. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
 ה' ישמור!!! ל' סיון ס''ו 05:57

הגזמתם!!!

הטלפון של מי שפרסמת תחת הכינוי "שליח" הוא של אחד אנטי חבל על הזמן (שמבחינתו ח"ו "מת המשלח" - ומימלא הוא כבר לא שליח") האיסור החמור ביותר אצלו הוא הכרזת הגאולה "יחי". אז מה, אם אתה מנהל הפורום אז זכותך להכניס לכאן מינות וכו'??? ה' ישמור!!!
  כ''ט סיון ס''ו 17:37

טלפון של מישהו שנמצא בציריך

הרב שלום דובער רוזנפלד, 41-1-383-8403. אולי שימישהו יתנדב ויתקשר לברר על מה מדובר... יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
 חסיד כ''ט סיון ס''ו 12:51

נו!!!

ב"ה לכל הראוים של הרבי מה"מ שיל"ו - ובמיוחד זה האחרון מציריך - אנא תרמו לנו יותר פרטים!!!! מתגעגעים לראות את מלכנו!
 לא מזוהה כרגע כ''ה סיון ס''ו 15:15

כן, ראו את הרבי בציריך

אני חי בציריך. אני לא בהכרח חבדניק אך היום הרבי נראה בציריך ע"י כמה וכמה אנשים כולל אותי ואשתי. סה"כ מדווח לי על בערך 15 אנשים שחושבים שראו את הרבי שם. יתכן לומר שזהו רק אדם הדומה לרבי, אך אין ספק שהיתה הרגשה חזקה שמדובר ברבי. אולי בהמשך אסכים להחשף כרגע לא א.
 עבד מלך כ''ג סיון ס''ו 04:28

גילוי הרבי בציריך

אכן, יש משפחה בציריך הקשורה לקבוצה שלנו שזכתה בימים האחרונים גם היא לגילוי של הרבי מלך המשיח. יתכן שפרטים נוספים יפורסמו בהקדם. יחי המלך!!!
 פלונית כ''ג סיון ס''ו 04:26

הסיפור בציריך

שמעתי גם אני על הסיפור, לא הספקתי לשמוע הרבה פרטים אבל כנראה שמדובר באשה חסידית מארץ הקדש שנמצאת בשליחות בציריך וזכתה לראות את הרבי מלך המשיח שם (יכול להיות שחלק מהסיפור הוא שגם בעלה ראה, איני יודעת בדיוק), גם אני אשמח אם יהיה אפשר לפרסם פרטים נוספים. יחי המלך
 מענדי כ''ב סיון ס''ו 15:02

באיזה ציור??

יש לי שאלה שמעסיקה אותי מאד כבר זמן רב, אשמח אם אחד המשתתפים בפורום יוכל אולי לענות לי עליה: ישראל מאמינים בני מאמינים ברבי מלך המשיח שבעז"ה יתגלה תכף ומיד ממ"ש ויגאל את כולנו. כמובן, כאשר הרבי מלך המשיח יתגלה - כולנו נזכה לראות אותו, כפי שאני קורא פה בפורום (וגם שמעתי ממקורות נוספים) ישנם יהודים שכבר כעת זוכים לראות את הרבי מלך המשיח בגלוי. יהא חלקנו עמהם. כמו כן, כולנו מכירים תמונות שונות של הרבי מלך המשיח (שכמובן מייצגות את הצד של הרבי הכביכול גשמי שנראה לעינינו ורחוקות מאד מ"חציו ומעלה א-לקים" שאין לנו שום תפיסה והבנה כלל) החל מהתמונה המפורסמת שעוד לפני האפשערניס, המשך בתמונות מתקופת החתונה עם הרבנית, תמונות עם הרבי הריי"צ, תמונות מתחילת הנשיאות - וגם בתקופת הנשיאות גופא - תמונות מתקופות מוקדמות יותר בנשיאות ותמונות מתקופות מאוחרות יותר בנשיאות עד תמונות האחרונות שזכינו לראות את הרבי מלך המשיח בעיניו הגשמיות והחמריות - בהן ניתן חלילה לטעות ולחשוב כאילו ח"ו ניטל כח התנועה וכו' והדברים ידועים ואין להאריך בדבר המצער. המורם מכל הנ"ל - שאמנם כולנו חיים עם הזמן ועם התניא של היום בו מוזכר הענין של "אני הוי' לא שניתי" - שאין שום שינוי מציאות בציור הא-לקי, אך לעינינו הבשריות כן היו נראים שינויים כביכול באופן בו הרבי התגלה לעינינו - כפי שבאים לידי ביטוי בתמונות לאורך השנים. ולאחר הקדמה ארוכה וממושכת זו: בעז"ה, כאשר הרבי מלך המשיח תכף ומיד ממש יתגלה לעינינו (ואז לא נזדקק בודאי לשאלה זו) - באיזה ציור הוא יתגלה??? האם זה יראה לנו כמו השנים של תחילת הנשיאות? כמו בכפי"ם? בלמדי"ם? בממי"ם? בנוני"ם - ובנוני"ם גופא - באיזה חלק של הנוני"ם? והאם - כפי שראינו שלאורך תקופת הנשיאות (וכולנו מאמינים בני מאמינים שנשיאות הרבי מלך המשיח ממשיכה בלי שום שינוי ח"ו ובלי שום הפסק או הפרש ח"ו ח"ו) היה נראה שיש שינויים באופן בו הרבי נראה לעינינו - יתכן והרבי יתגלה לעינינו בציור שיראה מתאים כביכול לשנים אלו - כלומר כביכול נראה כמבוגר ב12 שנים מאז שראינו אותו לאחרונה?? (שכן קשה לומר חלילה שיש הבדל בין אופן הנשיאות עד נ"ד לבין אופן הנשיאות מאז - ואם עד נ"ד היו נראים שינויים - למה שעכשיו לא???). הסיבה העיקרית שאני מעלה שאלה זו דווקא באשכול זה היא שאשמח לשמוע מאותם יהודים שזכו לראות בעינים גשמיות את הרבי מלך המשיח גם בתקופה האחרונה - באיזה ציור ובאיזה אופן זה היה נראה. כמובן, שחשוב מאד כשמדברים כל הזמן על הרבי ועל איך הוא נראה לנו להדגיש שוב ושוב את הצורך בזהירות עצומה מסכנת ההגשמה. ראינו כבר מה קרה למזכירים פלונים ושאר אנשים שזכו להיות קרובים לרבי - ומרוב שהתבוננו בגוף הגשמי טעו לחשוב שמה שהם רואים בעינים הבשריות והמגושמות שלהם זה הרבי רח"ל ואין להאריך בדבר המצער איך תפיסה מעוותת שכזו שלהם גרמה להם לחשוב מחשבות איומות ונוראות על הרבי, לכן חשוב מאד לחזור שוב ושוב ולדעת שהאופן שעליו אנו מדברים זה רק איך אנו רואים את הרבי בעיני בשר - דהיינו הדך בה הרבי בחר להתגלות אלינו עד כה - אבל הרבי עצמו הוא מופלא שלא בערך לחושינו הגשמיים כידוע. ומורב עסוק וכתיבה בנושאים אלו שוב עולים בי הגעגועים לתקופה בה זכינו לראות גם אנו בעינינו את הרבי מלך המשיח, וגם אני מתחזק בתקוה שבעז"ה הנה זה הרבי מלך המשיח בא תכף ומיד ממש, ובהתגלותו האמיתית והשלימה נשמח כולנו ונכריז: יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!!!!
 שמוליק כ''ב סיון ס''ו 14:20

אשה שראתה היום את הרבי בציריך?

שמעתי על מויפת טרי טרי: היום אשה מציריך ראתה את הרבי מלך המשיח - מישהו יודע יותר פרטים? יחי המלך!
 איל כ' סיון ס''ו 09:26

תורה חדשה - הסברים?

ב"ה שמעתי קצת על הענין שהרבי מדבר על הענין של תורה חדשה, כמו כן - שמעתי שאומרים בשם אדמו"ר הזקן שמתן תורה לא יהי העוד פעם. מישהו יכול קצת להסביר לי את שני הענינים הללו? זה מאד מענין אותי. תודה רבה ושבת שלום
 מקושר'דיק י''ט סיון ס''ו 23:11

יוסי? תורה חדשה??

ב"ה יחי המלך המשיח! "האומר "אין לי תורה חדשה" אפילו תורה ישנה אין לו" הרי שיחות הרבי מה"מ שיל"ו מהשנים נ"א-נ"ב מלאות וגדושות בנבואות וברכות על כך שאו-טו-טו נזכה כולנו לתורה חדשה (כפי שפורט בארוכה בקונטרס תורה חדשה מאיתי תצא לחג השבועות כמדומני תנש"א). הרי לכך אנו מצפים: לגלוי הרבי מלך המשיח תכף ומיד ממש ולגלוי תורתו של משיח (שביחס לתורת משיח החדשה כל הגילויים המופלאים שב"ה זכינו להם בשנים נ"א-נ"ב הם רק "טעימה" מתורת הרבי מלך המשיח החדשה שתתגלה במהרה בימינו), וכולנו יחד, בנערינו ובזקנינו, בבנינו ובבנותינו צועדים יחד עם הרבי מלך המשיח בראשנו לבית המקדש השלישי ורוקדים במחול הצדיקים לעתיד לבוא, בשירה אדירה: "י ח י א ד ו נ נ ו מ ו ר נ ו ו ר ב י נ ו מ ל ך ה מ ש י ח ל ע ו ל ם ו ע ד!!!!!!!!!
 יוסי י''ט סיון ס''ו 21:29

תורה חדשה מהרבי? אתם משוגעים!

מה צריך תורות חדשות מהרבי? בדבר מלכות יש ה-כ-ל!!!! לעולם לא תהיה תורה אחרת. רק תשנ"א-תשנ"ב יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!!!!!!!!
 עופר770 י''ט סיון ס''ו 21:20

אני מרגיש שמשהו קורה

אני נמצא עכשיו ב770. יש לי הרגשה רצינית שמשהו באויר. זה אולי באמת יבוא בצורה כזאת. כמה חבר'ה שיודעים לפני כולם. רק אני לא ממש מבין איפה יש תופעה כזאת ומה זאת אומרת לשמוע תורות חדשות מהרבי. לי אישית יש כמיהה עזה לעוד שיחות של הרבי. באמת מספיק לכולם מה שיש ? לא רוצים עוד? זה הרי מעליב את הרבי מאד. אולי בגלל זה הוא לא מתגלה. מחכה ומצפה לא רק לראות את מלכנו אלא לשמוע אותו נותן עוד ועוד תורה שכל כך נחוצה לגאול את העולם כולו. יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
 יוסי י''ט סיון ס''ו 18:20

למקושר'דיק- פגם בהתקשרות

איך בדיוק אתה מקושר אם אתה כבר שכחת את הרבי? איזה מן משיחיסט אתה? מה אתה מדבר על תורה בלי הפסקה? צר לי להעיר ובלי להעליב אבל אתה מדבר כמו ליטאי. לנו יש רבי והרבי הוא מלכנו. ככל שתפנימו את זה ולא כל מיני דמיונות על תורה ועבודת ה' שיש לכל מיני אנשים בראש ותתרכזו רק ואך ורק בהתקשרות לרבי והכרזת מלכותו- כך תזכו לגילוי אורו של משיח. יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!! --------------- הערת מערכת: תגובה זו שופצה עקב בעיות הארכה במילים (!!!!!!!! וכו'). ציבור הגולשים מבקש לכבד את כללי הפורום. לקריאת כללי הפורום לחץ על "כללי הפורום" בקוביה למעלה תחת השם פורום חב"ד. http://www.chabad.fm/509/6259.html
 יחי המלך!!! י''ט סיון ס''ו 12:00

גם בנות, נראה לי

מי שאני דברתי איתו הוא בן, כמובן, והקבוצה הקטנה שלהם היא קבוצה של בנים, אבל הבנתי ממנו שיש גם קבוצה של בנות שחיה על פי אותה שיטה של התקשרות מוחלטת ועצמית. אם תרצי עוד פרטים כתבי לי [email protected] ואנסה לברר. יחי המלך המשיח!!! לעלות על הגל של "רצוננו לראות את מלכנו" - בפרט בחדש תמוז, המנהיג את חוש הראיה, ובו התגלתה לעיני כל חי נצחיותו של מלכנו משיחנו! יחי, יחי, יחי!
 מושקי 770 י''ח סיון ס''ו 09:35

ומשהו לבנות?

כפי שזה נראה מדובר בבנים, מה עם בנות שרוצות גם לזכות לראות סוף סוף את מלכנו? מישהי יודעת? יחי המלך המשיח!
 דביר י''ח סיון ס''ו 09:33

הסבר??

מישהו יכול לתת יותר הסבר על הענין? איך בדיוק זה עובד?? שמעתי באמת שיש כאלו שרואים את המשיח. גם אני רוצה!!! מה לעשות??
 ראובן י''ח סיון ס''ו 09:23

הם רציניים (מדי)

ב"ה תשמעו, הייתי איתם בקשר, החבר'ה האלה רציניים מאד, זה לא רק לראות את הרבי מלך המשיח - זה פשוט לחיות משיח כפשוטו! (אבל זה דורש השקעה והתבוננות, ה' יעזור שיהיה לנו כח) בכל אופן - אשריהם, יהי רצון שנזכה כולנו (יחד איתם) לראות כבר סוף סוף את הרבי מלך המשיח כמה שיותר מהר. כבר נמאס לחכות. ויחד איתו נשיר כולנו יחד: "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!! יחי יחי יחי יחי ה מ ל ך!!!"
 יחי המלך!!! י''ז סיון ס''ו 11:30

התוועדתי איתו. פשוט לא יאומן!!!

ב"ה יחי המלך המשיח. התוועדתי איתו, תשמעו זה לא נורמלי: זו קבוצה קטנה של חבר'ה שפיתחו דרך התבוננות רצינית להתקשרות עצמותית ומהותית עם הרב"י מה"מ שיל"ו, יש שם אכן כאלו שרואים ממש אבל זה דורש השקעה. זה שפרסמו את המספר שלו אפילו שומע שיחות ומאמרים - חדשים - תורה חדשה - מאתי תצא, אם לא הייתי שם פשוט לא הייתי מאמין! רציניים המעונינים או מתענינים יכולים לפנות לאימייל: [email protected] בצפיה גדולה ועצומה להתגלות מלכנו משיחנו לעיני כולנו תכף ומי"ד ממ"ש ממ"ש ממ"ש!!! יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!!