מקורב י''ב אלול ס''ז 11:42

מדוע אנו אומרים שהרבי חי והוא משיח?

אנשים שואלים אותי מדוע אנחנו אומרים שהרבי חי והוא משיח. אין לי תשובה כל כך... אתם יכולים לעזור לי?
 שניאור קלמנסון י''ב אלול ס''ז 11:42

על שעלה

כי זה האמת ואם אתה רוצה תראה ברמבבם
 שמחה ל' ניסן ס''ו 10:46

תעיין ברמב"ם הלכות מלכים או שתשאל ת'משפיע שלך

  ל' ניסן ס''ו 01:33

יש אשכול בנושא

בכתובת: http://forum.chabad.fm/141/11144.html יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!