דוד א' תמוז ע''ב 04:48

השתוללות

אני לא רוצה תשובות מתחמקות או לא לענין, אבל באמת- האם הרבי בעד מה שבחורים מסוימים משתוללים ב-770 ?( ואין הצורך לפרט) ועוד שאלה: מה הרבי רוצה יותר, שבחור ילמד שיחה או מאמר או יניח תפילין לאנשים וכו' או שירקוד יחי ? אני רק רוצה לדעת כי אני כרגע מתקרב מאוד והשאלות מאוד מציקות לי. תודה
 אברהם ביטקין י''ז אייר ס''ו 03:55

מסכנות שלי:

1. מי שמתנהג בצורה כזו - בוודאי לא היה עושה זאת מול הרבי מה"מ. 2. אם הם כן מתנהגים כך, כנראה שאינם מעלים על דעתם שהרבי נמצא בקרבתם ורואה את מעשיהם. 3. יהודים שאינם מרגישים זאת (כמפורט בסעיף 2.) אינם עונים על השם "משיחיסטים", וממילא שייכים להגדרות אחרות של מרימי-ידיים, עליהם אמר הרבי ש"אינם שייכים אליי". ("החוצה מליובאוויטש"!). מעכשיו אין שאלות, אין טענות. יום טוב לכולם.
 מבולבלת ט''ז אייר ס''ו 07:44

למה להתחמק מתשובה?

אני חושבת שהוא ממש צודק גם אני באה מבית לא חסידי ואני לא מבינה את זה איפה כל אהבת ישראל שמדברים עליה מה בינכם?אין לי שום דבר נגד אני ממשש אוהבת חבדניקים אבל נראה לי שצריך להזיז דברים וחוץ מזה אם אתם אומרים שיש לנו מנהיג והדרך ברורה אז למה יש את התפלגויות הללו?(הרבי חי לא חי)
 אברהם ביטקין כ''ט ניסן ס''ו 04:21

לנביא, תשבי והגלעדי היקר,

"איך יכול יהודי לדבר לשון הרע על בית חיינו בית המקדש וביתו של הרבי מלך המשיח. ולשאלות שמציקות לך יש אגרות קודש תשאל את הרבי שליט"א לאיזה זה אתה רוצה להגיע ." - לא נראה לי, שאפשר לבוא בטענות לרבי מה"מ על שימוש הבחורים בכח . "מה שמציק לי זה מי הרב שלך או המשפיע שלך שאומרים לך שזה השתוללות" - לא, זו בוודאי לא השתוללות. זה בטח משהו אחר, שאין לזה שם המוסכם על כולם... עזבו את העניין, הרי הכל שקוף. גם התשובה לשאלה "האם הרבי בעד מה שבחורים מסוימים משתוללים ב-770" - ברור שלא. אז למה לדון על זה, בפרט בין אלו שאין ברצונם לסייע לשיפור המצב הזה.
 מני כ''ט ניסן ס''ו 03:59

לעשות מותר ולדבר(על זה) אסור?זה כבר לשון הרע......

 אליהו הנביא כ''ז ניסן ס''ו 13:07

עבודה זרה

בפרק א בתניא כתוב שמשביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעינך כרשע, ומסיים ספר התניא זה לעומת זה , ולשאלות שמציקות לך יש אגרות קודש תשאל את הרבי שליט"א לאיזה זה אתה רוצה להגיע . ומה שמציק לי זה מי הרב שלך או המשפיע שלך שאומרים לך שזה השתוללות ,איך יכול יהודי לדבר לשון הרע על בית חיינו בית המקדש וביתו של הרבי מלך המשיח ,וכמו שאתה כותב שאתה מתקרב השאלה היא לאן אתה מתקרב ? וכאשר תגיע ל770 ותרקוד לצלילי הניגון הידוע בכל העולם יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד או בבית או בכל מקום שהוא לא יהיה לך שום שאלה על חיילי בית דוד יחי המלך המשיח
 אברהם ביטקין כ''ז ניסן ס''ו 09:41

כאחד מהם לשעבר

ישראליק, ביקשו בלי התחמקויות. כאחד מאלו (לשעבר כמובן) שעליהם מדובר, אני מסביר לך על מה מדובר. הרי השאלה ברורה ביותר.
  כ''ו ניסן ס''ו 13:12

מי "משתולל"?

מי ש"משתולל" ב-770 זה בד"כ הבחורים שלא מאמינים שהרבי שליט"א מלך המשיח נמצא וחי כאן, ובמילא מציק להם שיש כאלו שכן מאמינים בזה ומנסים בכל הזדמנות להתחיל מריבות (לדוגמא: שיושבים ללמוד ב'הול' למעלה ביום ראשון בשעה שהרבי שליט"א מלך המשיח אמור לחלק דולרים, שמנסים לפתוח התוועדות בו יתוועד יהודי מסויים שמסורב לבית-דין ומוסר וכו' שע"פ הלכה אסור לעמוד בד' אמותיו, ועוד). כאשר (לצערנו) מתקיים איזה קטטה, הם תמיד ממהרים לצלם תמונות בו רואים משיחיסטים מגינים על עצמם, כדי ללכלך עליהם... בנוגע לשאלתך השניה, לא הבנתי מה הסתירה. ברור שצריך ללמוד ולעשות מבצעים, וברור שצריך גם את הענין של "שירה וזמרה"! אף אחד מהם לא בא על חשבון השני ומה הסתירה פה?? כל הדברים חשובים! יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!