מתקרב לחב''ד ט''ז אדר ע''ג 06:08

אגרות קודש- עבודה זרה?

כיצד יתכן שבחב''ד שמים פתק באגרות- קודש ומצפים מהספר שיתן תשובה? הספר הזה הוא אל שיכול לענות תשובות? זו לא נראה לכם עבודה זרה? לא מתאים לחב''ד!
 תוהה ז' אייר ס''ו 06:07

אז מה אתה רוצה?

להתקשר לרבי דרך "ידיעות אחרונות" או "לאשה"
 מ. ג' אייר ס''ו 17:37

מילא, תגיד שלא נראה לך, אבל...

מה קשור פה עבודה זרה? עובדים לספר? סוגדים לו? מייחסים לו תכונות אלוקיות??? וגם אם אתה אומר שזה ע"ז לרבי- זה ממש ממש לא נכון. וההוכחה הטובה ביותר לכך היא שמי שכתב באגרות קודש- רק התקרב אל הקב"ה ולא ח"ו להפך!
 מ ג' אייר ס''ו 08:33

אל תדבר שטיות!!!!!!!!!

אגרות הקודש הם אינם ע"ז!!!!!! גם בעבר היו גדולים וחכמי ישראל שהיו שואלים בתנ"ך.ומה עם האורים ותומים ,האם גם הם ע"ז???????????
 אליוסוף כ''ט ניסן ס''ו 04:43

גם קודם לא כל אחר קיבל תשובה

גם כאשר הרבי היה נראה לעיני בשר ואנשים שלחו שאלה לא תמיד קיבלו תשובה אם מגיע לך אתה תקבל ואם לא "עשה כלי" אני איני מקבל תשובות לכן אישתי יותר כותבת וכמעט תמיד היא מקבלת בהצלחה
 שמעון כ''ז ניסן ס''ו 14:20

אני גם מקורב

תראה כל הענין (כל העולם)בהשגחה פרטית ואם אתה מכניס דף באגרות הרבי יודע ומרגיש מה לענות לך (וידוע הסיפור עם ר' מנדעל שהיה מתקשר במחשבה כ''ש וק''ו בכתיבה) נקווה לבשורות טובות
 משה לוי כ''ז ניסן ס''ו 10:54

עשה לך רב

אכן צריך להתייעץ עם המשפיע ולא להבין לבד. אבל לשאול צריך והרבי אוהב הרבה, כפי שמופיע פעמים רבות באגרות קודש הן בקשת הרבי לפרט והן מפני ההתקשרות, כפי שהרבי שליט"א מציין שלא לחכות שתהיה סיבה אלא להקדים ולבשר טוב. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד !
  כ''ו ניסן ס''ו 17:00

צודק

 חסיד כ''ו ניסן ס''ו 16:21

הרבי

הסיפור של החסיד רמ"מ פוטרפס הוא עם הרבי שלנו (ולא הריי"ץ).
  כ''ה ניסן ס''ו 13:24

תמיד

גם לפני שנים רבות, כשלא היה דרך לשאול את הרבי שליט"א מלך המשיח (ורבותינו נשיאנו שלפניו) שאלות בדרך טבעי, היו מכניסים מכתב לאחד מספריו ומקבלים תשובה. אכן ידועה הסיפור שהמשפיע ר' מענדל פוטרפס סיפר, שבהיותו בסיביר "כתב" לרבי הריי"ץ פ"נ במחשבה, ולאחמ"כ קיבל מכתב הביתה ש"הפ"נ נתקבל"... עבודה זרה - ודאי שזה לא, וגם בחוגים אחרים קיימים דברים דומים (ע"ע 'גורל הגר"א' ועוד). מי שמאמין בהשגחה פרטית יודע שפתיחת הספר הוא לא במקרה ח"ו אלא הרבי שליט"א מלך המשיח דואג לענות תשובה ישירה לשאלותנו. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
 אליהו הנביא כ''ה ניסן ס''ו 09:49

מבין גדול

למקורב הנחמד בעבודה זרה יכול להיות שאתה מבין גדול . אבל .,.,"ברבי מלך המשיח " יש לך עוד המון המון להתקרב, יחי המלך המשיח.
 א כ''ה ניסן ס''ו 03:42

הפקס זה גם אל בשבלך?

לא כל דבר מבינים בעולם הזה.
 עודד אולמן כ''ה ניסן ס''ו 01:15

מה פתאום עובדה זרה אבל מדוע

מצד אחד שומעים על תשובות נפלאות אבל מצד שני נתקלתי כבר בהרבה מקרים שאנשים קבלו תשובות גרועות. יש כאלה ששמים תשובות כאלו בצד ואחרים עושים שטויות. לכן לא נראה לי להשתמש מי שרוצה שיהיה בריא
 אליהו הנביא כ''ה ניסן ס''ו 00:10

הוראות של המשיח

עבודה זרה לפי ההיגיון שלך, יש הוראה מפורשת של הרבי מלך המשיח לגבי אגרות קודש ,יש סיפור " ממנחם מענדל פוטרפס," ולגבי המתקרב לחב"ד , מה זה מקורב? ללא שום התחייבות אני עומד מהצד ומגיע לכינוסים "אבל להיות חייל של הרבי זה קשה " קשה לך .תשאל את הרבי באגרות יחי המלך המשיח