יוסי ל' סיון ע''ב 14:55

אם משהו יודע מה הניגונים של הרבי ריי"ץ

אם משהו יודע מה הניגונים של הרבי ריי"ץ
 / ג' אייר ס''ו 17:33

תודה רבה!

תודה על ההעשרה שהוספת לי! לא ידעתי...
 דובער כ''ג ניסן ס''ו 03:51

לא מדויק

ניגון הבינוני חובר ע"י החסיד חריטונוב והרבי הריי"ץ חיבב מאוד ניגון זה ולכן נחשב לניגון של הרבי הריי"ץ
 / כ''ב ניסן ס''ו 16:35

ניגון הבינוני