יוני י''ט כסלו ע''ו 11:37

רוצו לקנות את הגדת הרבי החדשה - חובה בכל בית

שלושים יום קודם החג, והקהל החב"די מתבשר על ספר "הגדת הרבי" החדשה ומרהיבת עין, מנוקדת עם פענוחים ומבוא מיוחד על היצירה המדהימה של "הגדה של פסח ליקוטי טעמים ומנהגים" שיצא לאור בדיוק לפני 60 שנה על ידי הרבי שליט"א מלך המשיח. מכון "תורת מנחם" זיכה את עם ישראל במהדורה חדשה וייחודית של הגדת הרבי שליט"א מלך המשיח, עם מלאות שישים שנה להוצאת ההגדה בפעם הראשונה בשנת תש"ו. השנה לראשונה, הציבור קיבל הגדה מפוארת ומושלמת מרהיבת עין, ופאר היצירות של הרבי שליט"א מלך המשיח, ספרו הראשון של הרבי שליט"א מלך המשיח, נהפך להגדה משובחת המתאימה לקטן ולגדול. הגדה של פסח עם לקוטי טעמים ומנהגים, זו הגדה שהרבי שליט"א מלך המשיח משתמש בה בליל הסדר (בנוסף לסידורו הק') וכמובן שכל חסיד שואף לנהוג כך. על הגדה זו סופרים ויוצרים רבים גמרו את ההלל, די אם נזכיר מה שכותב הרב זוין כי "הגדה נפלאה שמעטים דוגמתה, ומתאימה לכל אדם מישראל כחסיד אשר איננו חסיד. אלמלא היית חושש מסלידתם של חסידים מהגדרת חול לעבודת קודש, הייתי אומר שזוהי עבודה מדעית ממדרגה ראשונה.." ההגדה החדשה יוצאת לאור תוך ניקוד מלא, תרגום כל הפתגמים באידיש, דבר נוסף שהוסיפו במכון "תורת מנחם", פתיחת כל הראשי תיבות של ההגדה, מה שלמעשה פתח את ההגדה לרבבות בית ישראל. בנוסף לכך בהגדה זו, נוספו כל פענוחי ההגדה, כאשר בגוף ההגדה מציין הרבי שליט"א מלך המשיח למאות מראי מקומות, ומכון תורת מנחם הביא במדור בפני עצמו את כל פענוחי ההגדה, כאשר בגוף ההגדה ליד כל מקור מצויין מספר שמציין למדור פענוחי ההגדה. עצם העלעול בפענוחים מגלים את גודל העמקות והעבודה הטמירה שהרבי שליט"א מלך המשיח השקיע ביצירת קודש זו. . בסוף ההגדה מופיע מבוא מיוחד בשם 'הגדת רבן של ישראל' על מהותה של היצירה המופלאה של הרבי שליט"א מלך המשיח. את המבוא כתב וערך הרה"ח הרה"ת הרב שמעון ויצהנדלר. עצם הלימוד של המבוא פותח צוהר חדש להבנת ההגדה ורצון עז להכיר מקרוב וללמוד את הגדת הרבי שליט"א מלך המשיח. ההגדה מצטיינת באותיות ובעיצוב מרהיב עין. מטרת ההגדה, כפי שאומרים המוציאים לאור, שכל אחד יוכל להתעמק וללמוד בהגדת הרבי שליט"א מלך המשיח. הספר יצא לאור לע"נ הרב שלמה מיידנצ'יק ע"ה בא כוחו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ויו"ר אגו"ח באה"ק, שבמשך עשרות בשנים הביא את מצוות החג לאלפי יהודים בשמחה ומאור פנים. גם הגדה זו אמורה להיות צינור של רבבות יהודים להתקרב לאור תורתו העמוקה של הרבי שליט"א מלך המשיח. ההגדה נערכה מחדש תוך תיקון טעויות הדפוס ופענוח כל הראשי תיבות והמראי מקומות. בספר ישנו מדור מיוחד עם כל מנהגי והנהגות חב"ד בקשר לחג הפסח וליל הסדר, כאשר גם מנהגי חב"ד הגיעו עם ניקוד למען יקל על הקורא וירוץ בו. "הגדת הרבי" יוצאת לאור עם מלאות שישים שנה להוצאת ההגדה בפעם הראשונה. אנו תקווה שההוספות והשיפורים שהכנסנו בהגדה זו, יביא לעיון ולימוד בהגדה מופלאה זו המהווה את אחת היצירות הגדולות והחשובות שנכתבו מאז ומעולם על הגדה של פסח ופותח צוהר חדש להבנת ההגדה, אומרים ראשי מכון "תורת מנחם". את ההגדה ניתן להשיג בכל ריכוזי חב"ד. הפצה ראשית: חיש הפצת המעיינות 03.9600770
 גדי הרציג ו' ניסן ס''ו 05:05

הגדה מהממת!!!!!!

כל הכבוד למכון תורת מנחם. הגיע הזמן לפאר את הרבי!!!!!
 הנרי ה' ניסן ס''ו 16:47

האנטים נלחמים בהגדה. חובה לקנות

 שימי ה' ניסן ס''ו 16:46

חובה לקנות

רוצו מהר