ל' תשרי ע''ד 05:18

הרב דרוקמן: להצביע מרזל!

להלן הודעה שהגיעה למערכת האתר, ומשיקולים שונים בחרנו לפרסמה כאן ולא במדור החדשות: הודעה מאת: פנחס גוביץ מצ"ב התכתבות שהיה לי אתמול בלילה עם הרה"ח דוד דרוקמן שליט"א בקשר לפירסום השיקרי שהתפרסם בא' האתרים על הסרת תמיכתו במרזל. הרב דרוקמן מסכים לפרסם את הדברים בשמו. ב"ה לכ' הרה"ח דוד דרוקמן שיח' ליבי כל הזמן אמר לי להצביע עבור מפלגתו של מרזל ועד עכשיו הייתי בטוח שגם אתם בעד זה שיצביעו עבורו. הערב בא' האתרים פורסם בשמכם לא להצביע עבור מרזל אלא לעשות כפי הוראות בי"ד רבני חב"ד שלא אומרים עבור מי להצביע אלא עבור מי לא להצביע ולבחור באיזה מפלגת רע במעוטו (בתמיכה בשפיכות דמים ?) ולהצביע עבורה. כעת אני לגמרי מבולבל ואין לי מושג מה לעשות, הייתי רוצה לשמוע את עמדתכם האם נכון להצביע עבור מרזל או לא ? תודה ובברכה פנחס גוביץ - אלעד. תשובתו של הרב דרוקמן: לא מדוייק. אמרתי שלגבי אנ"ש לא אני קובע אלא הבי"ד ועתה' זיל בתר טעמא: בהחלטה של הבי"ד כותבים הטעם שלא יעבור את אחוז החסימה, ועתה מתברר שאינו כן. ויש לו סיכוי טוב לעבור את אחוז החסימה. הרב דוד דרוקמן מי שרוצה יכול לבדוק את הדברים עם הרב דרוקמן שליט"א: [email protected]
 i כ''ז אדר ס''ו 12:06

צריך להצביע למרזל

אבל שינו את ההחלטה בגלל שהוא כן עובר את אחוז החסימה וחוץ מזה "רבני חב"ד קוראים לא להצביע לג' בעקבות ההתקפה נגד הרבי ב"יתד נאמן""
 שניאור כ''ז אדר ס''ו 09:10

הרב העכט

הרב העכט אמר שלמכתב אין שום תוקף משום שלא עשו אסיפה והרבי שליט''א אמר שצריך להיות אסיפה ולכן אין שום תוקף למכתב
 אחד מאנ"ש כ''ז אדר ס''ו 09:06

בגלל שהבי"ד כתב מה שכתב

רוב אנ"ש יצביעו למרזל
 א כ''ז אדר ס''ו 06:20

עם ר' דרוקמן אנחנו בדרך הישרה

תעשה לך רב.בישבילי הר' דרוקמן הוא המשפיה.טוב לי.אין לי היתלבתויות.
 מ.ה. כ''ו אדר ס''ו 06:04

על הוראת הבי"ד

בי"ד רבני חב"ד הורו שלא לבחור במרזל מאחר ולא יעבור את אחוז החסימה. לכאורה אם הבי"ד יורה להצביע לו, הוא יעבור את אחוז החסימה וא"כ זה כמו שנאמר שלא לבחור במרזל כי אם לא נבחר בו הו לא יעבור את אחוז החסימה, ובפרט שרק הוא הסכים לחתום על ההצהרה ... על כן נראה לי שלהוראה זו אין כל בסיס הגיוני