אליהו הנביא ל' סיון ע''ב 17:31

אחוז החסימה

שולחן ארוך היה עובר את אחוז החסימה יחי המלך המשיח
 אליהו הנביא כ''ח אדר ס''ו 13:53

שולחן ערוך

יכול להיות שיש שוטים באנ"ש ? מבינים באחוזים .מבינים בחסימות ,גם ברצונות של הרבי שליט"א הם מבינים .את הכותרת היה צריך לשאול שולחן ערוך . כ שהיו שואלים את עם ישראל לקבל את התורה היה עובר את אחוז החסימה . והפסק דין של הרבנים עובר את אחוז החסימה של אנ"ש גם בנבואה של הרבי שליט"א הנה זה מלך המשיח בא עובר את %החסימה ,אין לנו רק את דברי הרבי שליט"א חיים וקימים לנצח , יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.................
 אני כ''ח אדר ס''ו 10:03

אפשר לקבל הסבר????

אתם מדברים בסינית???
 770 כ''ז אדר ס''ו 06:16

ללמוד

ללמוד,להיתפלל ,לעבוד בשטח ונצליח!
 שנאור כ''ג אדר ס''ו 08:45

אולי תגיד מה אתה רוצה?