בננה אגוזים ל' סיון ע''ב 15:39

שאלה:

האם זה נכון מה שקרה ב-770, שבמשפט קבעו ש770 יעבור לבעלותם של האנטים????? אויי רבי תתגלה!
 איציק רויטמן כ''ג אדר ס''ו 15:12

אתם לא קוראים את המפה

האמת היא שיש פה תכנית ארוכת טווח (אסטרטגיה) להשתלט על חב"ד ועל החסידים תוך התחלה מביתו הק' של הרבי מה"מ ולאחמ"כ תהיה איזו שהיא "תכנית שיפוצים" או כל דבר אחר לכאורה על מנת להיטיב עם בית רבינו וכן הלאה. לנגד עיניהם של אותם רשעים עומדת ה"מטרה הסופית" (היל"ת, וזכור מי היה הראשון שנקט בכגון ושייך להשוות בין שם לכאן) והיא לחלל כל פינה טובה בכרם בית ה' הרבי מה"מ!!! ויהי רצון שיתמו חוטאים מן הארץ ונקריב מן הקורבנות בבית חיינו
 אברהם ביטקין כ''א אדר ס''ו 01:18

זה לא הקטע

אם כוונתך ל'יד החסידים על העליונה' - במובן הפיזי, אז אני מבין אותך. 'אלימות' - אין כוונתי להגנה עצמית, והכותרות של פשקוילים האנטיים - לא מעניינים אותי כלל וכלל. 'אלימות' - פירושה חשיבה שכל דבר ייעשה בכוח, 'אלימות' - זה ה'ברדאק', שמתפללי בית-חיינו מתלוננים עליו יום-יום. אנשים באים לבית-הכנסת המרכזי בקראון הייטס, ולא יודעים מה ילד יום. למי יש כח לזה, במשך יותר מ-8 שנים?
  כ' אדר ס''ו 13:20

איזה אלימות??

הביטוי המדוייק יותר זה "הגנה עצמית". וד"ל... הסטרא אחרא לא יפסיק ללכלך, אפילו אם משיחיסט יקבל מכות רצח וכדי להגן על עצמו יתן פליק, הכותרת למחרת תהיה "הצפתים התפרעו ונתנו מכות לתמימים מסכנים"... בכל מקרה, יד החסידים תמיד תהיה על העליונה, ואין לחשוש משום תוצאות שנראות שליליות ח"ו, כי זהו רק ענין זמני ובסופו של דבר הרבי שליט"א מלך המשיח ינצח. וכפי שנאמר: "טראכט גוט וועט זיין גוט!" (תחשוב טוב ויהיה טוב). יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
 אברהם ביטקין כ' אדר ס''ו 01:41

לישראליק

אני מאד מקווה שכך, וזה באמת נותן תקווה טובה, למרות העובדה, שלדבריך הבחירות לא התקיימו מעולם (גם לפני ג' תמוז) ואנשים אלו כבר 'חזקים במקומותיהם' (והדבר ברור), ומה-גם שאני לא מבין מי בדיוק יצביע נגדם: אנ"ש המשיחיסטים דקראון-הייטס? בחורים הצפתיים? שאלה נוספת היא, מי ינהל את המשפט הבא נגדם? דבר ברור הוא, שהשעננות והקטנת ראש צריכה להפסק לאלתר. גם האלימות (לא 'להאכיל' את האנטים). טיפש מי שלא שם לב, שגם את ה-770 שבכפ"ח הפסדנו באותה הדרך (אבל לצערנו לא למדנו מזה לקח). מי שמשתמש באלימות בבית-המקדש-מעט, משחק באש (ויש מספיק דוגמאות לכך). נשאיר את העתיד בידי הרבי שליט"א מלך המשיח, ונראה מה נוכל לשפר (או יותר נכון 'לא להרוס') בהווה. 1. אפשרות אחת היא, שמה שהיה - כבר לא יהיה (ולא רוצה להאריך). 2. אפשרות השניה היא, שהבחורים יכירו בבעלותם של ה'זוכים', ויקבלו ע"ע לנטוש את הגישה האגרסיבית. אם הבחורים יפסיקו להיות ילדים קטנים וללכת באלימות 'בשם הרבי' - אזי ה'אנטים' לא יעיפו אף אחד, הסטענדער והכיסא יישארו במקומם וההתוועדויות עם הרבי מה"מ שליט"א יתקיימו כסדרן.גם הדגלים, ריקודים וכל השאר - זה לא מה שמפריע ל'אנטים'. אז בידי הבחורים להחליט, לאן פניהם. ושלא נפסיד את ה-770 שוב, בגלל 2 בחורים, שהקצנותיהם, כנראה, לא בלטו מספיק לעיני האחרים. (בשם הרבי כמובן. מלך המשיח. שליט"א)
  י''ט אדר ס''ו 20:19

770 שייך לרבי שליט"א מלך המשיח

ולא לאף אחד אחר. בית המשפט פסק ש-770 שייך לאגודת חסידי חב"ד ולמרכז לענייני חינוך - על כך אין חולק. השאלה היא מי אחראי על אגו"ח ומל"ח? התשובה לכך, שע"פ הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח צריכים להיות בחירות כל 5 שנים - דבר שמעולם לא היה. כעת בערעור שיוגש בעז"ה, יוכח שהמושחתים שהשטלתו על מוסדותיו הק' של הרבי שליט"א מלך המשיח אין להם כל שייכות לעניין, ובבחירות שיתקיימו בעז"ה יוחלפו. כנראה שזוהי הסיבה שבמשפט הנוכחי לא היה "דידן נצח" בגלוי, על מנת שבמשפט שיתקיים בעז"ה יהיה נצחון סופי ומוחץ שיסיר את שליטתם של אותם מושחתים ממוסדותיו הק' של הרבי שליט"א מלך המשיח, אחת ולתמיד! יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
 אני הייתי שם... י''ט אדר ס''ו 12:27

תשובה: אכן כן! - לצערנו

 אליהו הנביא י''ט אדר ס''ו 10:24

לא לא ולא

לעולם לא יחי המלך המשיח
 אברהם ביטקין י''ט אדר ס''ו 08:33

טוב, זה היה צפוי

גיטין דף נ"ו, ע"א: "...סבור רבנן לקרוביה משום שלום מלכות. אמר להו רבי זכריה בן אבקולס: - יאמרו: בעלי מומין קריבין לגבי מזבח?... אמר רבי יוחנן: ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו". חס ושלום ליפול ברוחנו, אבל למרבה האירוניה, דווקא דברי הגמרא אלו עלו למולי, כששמעתי על פסק הדין. זה מכבר כמה שנים שהיה ניצב לו לוח "מתוקן", שטעם את טעמו המתכתי של דיסק. אבל כנראה ש"לא דיינו", וההרגש החסידי של חברי הקבוצה הדיר את שנת הצהריים של צפורי הלילה (הלא הם משלנו). אף אחד לא התחשב בדבר העובדה, שהמצב ה'בעלות' של ה-770 הינו רגיש ביותר, וכי יש מי שלוטש עליו עין. שיש מי שנוכח בכל כנס, טועם בייגל בכל "פינת החי", שומע דברים ויודע מה לעשות איתם. איש לא תיאר לעצמו את המציאות, בו יהיה ניתן לשמוח בשמחת רבי עקיבא (בנוגע לשועל שיצא וכו') ה"י. אבל הדבר קרה, ורבים מחבריי (שמהם נודע לי מה שקרה) נזכרו בדברים שאמרתי להם בשעתו ב"אירועי אבן הפינה", שגם אני בתור בחור צפתי ב'קבוצה' חשבתי שהבחורים - הם אלו ששומרים באמת על בית-חיינו שלא ייפול בידי שועלים, ומה יהיה כאן בלעדיהם... אך האמת היא, שלא כך הדבר. מסתבר, שרק הרבי מחליט 'איך' ו'בידי מי'. ולא הבחורים, שיכולים גם להפסיד את 770 מתוך הקטנת ראש מאומצת. לא רבים יודעים, שבג' תמוז תשנ"ד, כאשר הוגי-דעות משלנו עדיין התלבטו היכן הם וחשבו על מה הם בכלל הולכים להיות סגורים - בו בזמן אנשי "המרכז" רוקנו את ה-770 מכל פריט אשר בא במגע פיזי עם הרבי מלך המשיח שליט"א, החל מהכיסא הק' וכלא בחלק מבימת קריה"ת, שעליו עמד הרבי בעת עלייתו לתורה. נורא ואיום. ככה, לעיני כולם. ואיש לא מחה, ואיש לא צפצף. לא רבים יודעים בזכות מי יש לנו את הסטענדער-תפילה, את הכיסא הק' ואפילו שטיח של בימת הרבי משנת תשנ"ב.אבל רבים חושבים, שהדברים הללו חזרו למקומם בזכות התוקף של הבחורים, אך טעות בידם. ביו"ד שבט הראשון (תשנ"ה) הגיע ל-770 שליח הרבי הר' שלמה קונין, שלא ידוע כמשיחיסט מושבע (ואולי אף יותר מזה). כאשר הלה נכנס לבית המדרש, ראה מה חסר והתעניין לאן נעלמו הדברים - שערותיו עמדו על ראשו. הוא השאיר את מזוודותיו בפתח, והפנה את צעדיו אל ה'ספריה' הידועה, ודפק על הדלת באגרופיו. כאשר בערל לוין פתח לו, צעק ר' שלמה: - היכן הסטענדער והכיסא?! השב אותם מייד! לא ייתכן שה-770 ישאר בלעדיהם! בערל נבהל, אך 'התבטל' מדברים שנאמרו בתוקף, ומייד השיב את הפריטים הללו (בתוספת השטיח) ל-770. ככה יש לנו היום את הסטענדער והכיסא. זה מדהים, זה לא מקובל (דווקא ע"י אנטי???), זה לא בזכות 'שומרי הסף' ולא בזכות החלמון עם סלט כרוב. אבל רלוונטי. גם להיום.