אני כ' אלול ע''ב 07:27

אחד מי יודע

מי יודע את המילים של השיר שיש שם..."שלוש עשרה במגבת אחת...אחד הרבי שליט"א..."וכו'...
 יהודי כ''א אדר ס''ז 23:33

מה!!!!!!

אחד זה הריבונו של עולם זה לא נכון לכתוב, זה
 אחות כ''א אדר ס''ז 10:32

תודה!!!

 מישהו שמכיר.... כ''א אדר ס''ז 04:51

לא מזמן שאלו את זה...

הנה אחד מי יודע.... שמונה עשר מי יודע? שמונה עשר אני יודע! חי חי חי חי חי.... שבעה עשר בתמוז, ששה עשר עצורים, חמשה לעשר, ארבע עשר בגימטריא חב"ד, שלש עשרה במגבת אחת, שתים עשרה הפסוקים, אחד עשר בניסן, עשרה מבצעים, תשעה דורות, שמונה מילים, שבעה נשיאים, ששה מלוקט, חמשה שיעורי גאומ"ש, ארבעה זוגות תפילין, שלשה הכרזות, שתי תקופות, אחד אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
 אחות י''ח אדר ס''ז 07:22

נוווו

אולי השנה מישהו יודע?????? יחי המלך המשיח!