יחי המלך ל' סיון ע''ב 11:07

זהות הגואל

למה צריך לפרסם את זהות הגואל?
 נ כ''ז אדר ס''ו 17:25

אם הרבי מחק...

אולי באמת לא צריך לפרסם את זה. אולי רק בשיחה ב770 מותר לומר את זה????
 דוידי י''ט אדר ס''ו 09:34

הרבי לא הורה

באחת מן השיחות הרבי אמר לפרסם שמשיח הולך לבוא וכו' ומיהו משיח ובהגהה הרבי מחק את המילים מיהו משיח
 ל ט''ז אדר ס''ו 17:02

מכלל לאו אתה שומע הן

אם הוא כתב את הסימנים כדי שנדע מיהו לא המשיח, אז וודאי שאחרי כל ה"לא" נגיע לאחד שכן ראוי להיות המשיח.
 שניאור ט''ז אדר ס''ו 08:42

לא.מעיר:אולי הרמב''ם כתב את הסימנים כדי שנדע מיהו לא המשיח?

 א. מעיר ט' שבט ס''ו 10:19

כדי להכיר בו ולקבל אותו על עצמנו

א. זה יותר מוחשי, כשיש מישהו שאפשר להצביע עליו. ב. אין מלך ללא עם, ואנחנו חייבים לקבל אותו כמלך המשיח עלינו, כחלק מהתהליך שיביא להתגלותו. ג. הרמב"ם, שהוא ספר הלכות, כותב את הסימנים לזיהויו, ואם כן - מובן שעל פי ההלכה צריך לדעת מיהו. אחרת הרמב"ם לא הי' כותב את הסימנים.