יחי ז' כסלו ע''ג 04:37

תמונות

התמימים ב770 לא יוצאים למבצועים???!(ברור שכן!) אז בבקשה תעלו תמונות!!!
 יחי המלך המשיח! כ''ח כסלו ס''ו 17:50

תמונות

תודה רבה לכם חב"ד fm אתם גדולים!!! אין על האתר שלכם! אתר חב"די משיחיסטי כמו שצריך!!! תמשיכו כך! חג שמח! ויחי המלך המשיח!
  כ''ח כסלו ס''ו 17:00

התחלנו להעלות

ובעז"ה בימים הקרובים יעלו גלריות נוספות. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!