משה י''ב אלול ס''ז 08:36

חדש: להשיג את האגרות קודש כל הכרכים - עד כרך ל - ללא תוארים בלתי רצויים

ניתן ליצור קשר: [email protected] או בטלפון: 02.996.4444 יעססססססססססססססססססס!!!!!!
 מתעניין י''ד כסלו ס''ו 11:14

עם התוארים הנכונים? או בלי שום תוארים?

 משה י' כסלו ס''ו 14:44

לתמים

מיטב ידעיתך היא מלפני שנתיים. אנשים הנאמנים לרבי מלך המשיח שליט"א העתיקו מיד את הכרכים האחרונים שלא יצאו (מכרך כ"ו עד ל') עם התוארים הנכונים! בהצלחה ויעססססססססססססס!
 תמים י' כסלו ס''ו 12:49

כרכים

למיטב ידיעתי לא קיימים כרכים אחרי כ"ז (או כ"ח), ובכרך כ"ד יש מכתבים מזוייפים.